Hamlet, kralevic dánský – rozbor knihy

 

   Kniha: Hamlet, kralevic dánský

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): Viktorie V

 

Literárně historický kontext

RENESANCE

 • 14. – 16. stol., vznik v Itálii
 • umělecký a myšlenkový směr zaměřený především na člověka, rozum a pozemský život
 • proměna středověkého pohledu na svět (důraz na náboženství) k renesančnímu (důraz na lidskost)
 • znovuzrození estetického ideálu antiky, zájem o umění starého Říma, studium antiky, překlady z řečtiny do latiny, obliba antiky
 • raná, vrcholná, pozdní renesance

 

HUMANISMUS

 • renesanční zájem o člověka (=humanus – lidský)
 • způsob nazírání na svět, umělci ve svých dílech studují člověka ne Boha, zaměření na člověka, vyzdvihovali právo na svobodné rozhodování člověka, zdůraznění lidské důstojnost

 

Politická situace: Královnou Anglie je Alžběta I. z rodu Tudorovců, za jejíž vlády Anglie hospodářsky i kulturně vzkvétá. Dochází k upevnění anglikánské církve a také se stávají Angličané námořnickou velmocí, což vede k zisku mnoha kolonií.

Základní principy fungování společnosti v dané době: Období se po královně nazývá Alžbětínské, které se značí rozvojem kultury válkami se Španělskem a stabilní politickou situací. Vynález knihtisku je důležitým krokem v kulturním rozmachu.

 

Italská literatura

Dante Alighieri: Božská komedie

Francesco Petrarca: Sonety Lauře = Zpěvník

 • dává přesnou podobu sonetu: milostná báseň, 4 sloky, první dvě 4 verše, druhé dvě 3 verše

Giovanni Boccaccio: Dekameron

 • zakladatel novely: prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu, soustředí se na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky sevřeně bez popisů, končí výrazným, často překvapivým závěrem

Niccolo Machiavelli: Vladař, Mandragora

Francouzská literatura

Francoise Villon: Malý a Velký testament

 • prvního moderního básníka, předchůdce proklatých básníků
 • villonská balada – má 3 sloky o 7-12 verších, závěrečné poslání, no konci slok se opakuje refrén

Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel

 • vznik románu, tak jak ho známe dnes

Michel de Montaigne: Eseje

 • tvůrce nového literárního žánru eseje: soubor úvah o životě, povaze člověka, přírodě, lásce, umírání

Španělská literatura

Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Lope de Vega: Ovčí pramen

Anglická literatura

Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky


Autor: William Shakespeare

 • anglický dramatik a spisovatel
 • nejvýznamnější autor vrcholné renesance
 • narodil se i zemřel v Strafordu nad Avonem
 • patřilo mu divadlo The Globe
 • svatba s Anne Hathawayovou – 3
 • pro dramata je typický blankvers: nerýmovaný verš, sestávající z pěti jambických stop
 • rozdělení tvorby:
  • 1591-1600: komedie a historická dramata, zpracovával náměty z anglické minulosti a z antiky.
  • 1601-1608: zklamání  z vývojem společnosti, pesimismus píše tragédie a sonety.
  • 1608-1612: smiřuje se s životem a píše hry, obsahující jak prvky tragédie, tak prvky komedie.
 • komedie: Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic
 • tragédie: Romeo a Julie, Richard III., Macbeth, Hamlet, Král Leare, Othello
 • historické hry: Richard III., Jindřich IV.
 • ZAJÍMAVOSTI: již za jeho života se vedly spory o autorství jeho děl (údajně nemohl být schopen vytvořit tolik děl za tak krátké období), které přetrvaly až do současnosti

 

Literární druh: alžbětinské drama

Literární žánr: tragédie

Organizace jazykových prostředků

 • dlouhé filosofické monology o smyslu života
 • prvky tragiky, komedie, ironie i sarkasmu, cynismus
 • jazykové hříčky, oxymórony, metafory, kontrasty, hyperboly (nadsázky), eufemismy
 • Slovní zásoba: spisovný a vytříbený jazyk, okrasné vyjadřování
 • střídání poezie a prózy (prozaizovany verš) – blankvers (5-ti stopy nerymovany jamb); spíše volny verš

 

Kompozice

 • chronologická
 • 5 dějství

 

Tematická výstavba

 • Prostředí: Dánsko, hrad Elsinor
 • Čas: autorova současnost – počátek 17. století
 • Charakteristika postav:
  • Hamlet – dánský princ, syn Gertrudy, po otcově smrti zdrcený a smutný, hraje si na šílence a touží po pomstě
  • Claudius – dánský král, Hamletův podlý strýc, vrah Hamletova otce
  • Gertruda – Hamletova matka, Claudiova manželka,
  • Duch – předchozí král, Hamletův otec a Gertrudin manžel, navštěvuje svého syna
  • Polonius – starostlivý otec Ofélie a Laerta, králův nejvyšší komoří a je velmi horlivý
  • Ofélie – milovala Hamleta, později zešílela a utonula
  • Laertes – Oféliin ochranitelský a horkokrevný bratr
  • Horacio – Hamletův přítel, rozumný a rozvážný člověk
  • Rosenkrantz a Guildenstern – Hamletovi přátelé z dětství, snaží se ho obveselit na Claudiův příkaz

 

 • Význam sdělení: síla touhy po pomstě; viník je vždy odhalen a potrestán; touha po moci, která zaslepuje mysl, ničí rodinné vztahy a způsobuje smrt
 • Hlavní téma: otázka života a smrti, touha po moci, která se nezastaví ani před násilím
 • Téma: zjistit, kdo je vrah dánského krále a pomsta Hamleta za smrt jeho otce
 • Motivy: život a smrt, vláda, moc, pomsta
 • Námět: středověké kroniky
 • Slohový postup: vyprávěcí
 • Typ vypravěče: repliky

 

Děj

 • dánskému kralevici Hamletovi se zjeví duch jeho nedávno zemřelého otce (dánského krále) → ten mu poví o svědectví své vlastní vraždy (vrahem je
 • Hamletův stryc Claudius, ktery mu nalil do ucha jed) → následuje svatba Claudia s Gertrudou, vdovou po králi → Claudius se stává novym dánskym
 • králem → Hamlet prahne po pomstě, ale nikdo mu nevěří, a tak předstírá šílenství → na hradě se objevují potulní herci → Hamlet s nimi zinscenuje
 • rekonstrukci vraždy → přihlížející Claudius útěkem potvrzuje svou vinu → Hamlet ho spatří, jak se na hradbách modlí a nedokáže ho v tu chvíli zabít →
 • Hamlet jde za matkou → v její komnatě zpozoruje někoho za záclonou → zabije ho (byl to však Polonius, otec jeho milované Ofélie) → Claudius vyhání
 • Hamleta do Anglie, kde má byt na základě dopisu angl. králi zavražděn → Hamlet vše odhalí a upraví dopis tak, aby byli naopak zavražděni jeho
 • plánovaní vrazi → vrací se do Dánska → nešťastně zabíjí v souboji Laerta, bratra Ofélie, a navíc se sám zraní → poté zabíjí Claudia, jeho matka
 • Gertruda vypije otrávené víno a tragicky umírá také Ofélie (sebevražda) → Hamlet umírá → jediny přeživší Horacio podává svědectví o celém příběhu


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!