Lakomec – rozbor knihy [11]

 

   Kniha: Lakomec

   Spisovatel(ka): Molière

   Přidal(a): Dan Ulmi

 

O autorovi:

 • Narodil se jako syn dvorního čalouníka v roce 1622 v Paříži. Vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin. Živil se jako herec. Brzy získal přízeň Ludvíka XIV.

Dílo:

 • Většinou psal satiristické komedie, které jsou typické spletitým dějem, aktuálností problému a postavami s nadčasovým charakterem.
 • Z jeho více než 30 děl je nejslavnější Tartuffe – nejodvážnější dílo, poukazuje na pokrytectví a zaslepenost lidského jednání.
 • Jeho poslední dílo je Zdravý a nemocný, po dohrání představení této komedie Molière umírá na tuberkulózu (1673).

 

Období:

 • Klasicismus – 17. století, „věk Ludvíka XIV.“
  • umělecký styl, který byl reakcí na baroko, vyznává rozum, pravidla a řád, krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody.
  • Vzorem bylo antické umění.
  • Dodržení jednoty místa, času a děje.
  • Literární tvorba se dělila na dva proudy:
   • Vysoký (tragédie, esej, óda) – vznešená témata, život vysokých vrstev.
   • Nízký (satira, komedie, bajka) – životy měšťanstva i venkovanů.

Současníci autora:

 • Jean de La Fontaine, Jean Racine.

 

Další autoři:

 • Aristofanés, Shakespeare.

 

Rozbor knihy: Lakomec

Kompozice:

 • Dílo má 5 dějství, ty se dále člení na scény.
 • Dialogy i jeden Harpagonův monolog.
 • prostředky: zdrobněliny, zvukomalba, nespisovné výrazy.

 

Charakteristika postav a prostředí:

 • Paříž, dům Harpagona.
 • Harpagon – lakomý chamtivý a bezcitný vdovec, lichvář a nelida, zajímají ho jen peníze.
 • Kleant – syn Harpagona, má dobré společenské mravy, je zamilovaný do Mariany.
 • Eliška – dcera Harpagona, hnusí se jí otcova lakota, je zamilovaná do Valéra.
 • Mariana – velmi krásná dívka z chudé rodiny, miluje Kleanta.
 • Valér – pracuje v domě Harpagona, zamilovaný do Elišky, snaží se co nejvíce zalíbit se Harpagonovi.
 • Anselm – ztracený otec Mariany a Valéra. Štědrý, dobrosrdečný šlechtic.
 • Frosina – vychytralá intrikářka, přeje lásce Kleanta a Mariany.
 • Mistr Jakub – Harpagonův kuchař a kočí, pomstychtivý.
 • Štika – Kleantův sluha, oddaný, když může tak pomůže.

 

Základní téma, zápletka:

 • Lakomý Harpagon, se zajímá jen o peníze. Jeho bohatství je mu přednější než štěstí vlastních dětí.
 • Chce je výhodně provdat. Sám se chce oženit s krásnou dívkou Marianou, která ale miluje syna Kleanta…

 

Motiv díla:

 • Molière se snaží v díle ukázat, jak peníze mohou ovlivnit člověka a že pravá cesta ke štěstí je láska.
 • Kritizuje chamtivost a touhu po penězích.
 • Inspirací pro Molièra byla Plautova Komedie o hrnci.

 

Obsah:

Děj vypráví o ovdovělém Harpagonovi, který chorobně touží po penězích. Jeho syn Kleant se svěří o své lásce k Marianě sestře Elišce, která miluje Valéra, správce Harpagona. Oba zjistí, že jsou zamilovaný a že to musí nějak oznámit otci, mají však strach z jeho reakce.

Ten však přijde jako naschvál sám s nápadem že provdá své děti, aby měl co největší zisk. A on sám aniž by věděl o tom, že Mariana miluje Kleanta, se chce oženit s krásnou Marianou. Kleant je rozhořčen, chce si půjčit peníze od lichváře a utéct s Marianou pryč. Smlouva je nesmírně nevýhodná a lichvář je neznámý. Poté zjišťuje, že lichvář je jeho otec.

Frosina se pro svůj zisk snaží obměkčit Harpagona podlézáním a vlídnými slovy o jeho kráse. Plánuje s ním večeři, kam má pozvat jak Marianu, tak i starého boháče Anselma jakožto nápadníka Elišky vybraného Harpagonem. Harpagon rozdává úkoly ke slavnostní večeři.

Přichází Frosina s Marianou. Kleant se hádá s Harpagonem a přitom dává najevo své city k Marianě. Mezitím v zahradě objevuje Štika Harpagonovu truhličku s penězi a ukradne ji, tím zaměstná Harpagona. Harpagon zavolá komisaře a nechá vyslechnout Jakuba a Valéra. Zjišťuje, že Valér miluje Elišku a Jakub ho křivě obviní s krádeže truhličky.

Přichází Anselm. Ukáže se, že je to ztracený otec Valéra a Mariány. Valér s Mariánou zjišťují, že jsou sourozenci. Anselm hodlá zaplatit obě svatby i komisaře. Kleant vrací truhličku otci. Všichni se radují, i nenapravitelný Harpagon, nikoliv ze svatby, ale že má zpět svojí truhličku…

 

Zajímavosti o díle:

 • Dílo předstihlo tehdejší dobu a zažilo tak veliký neúspěch.
 • Na prvním představení hry se prý nikdo nesmál, ačkoli je to komedie.
 • Film Lakomec(L‘ Avare) 1980, v hlavní roli  Louis de Funès.
 • Komedie se později stala úspěšnou a hraje se dodnes.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!