Lakomec – rozbor knihy

 

   Kniha: Lakomec

   Spisovatel(ka): Molière

   Přidal(a): amalka

 

 

 

 

Přeložil: Vladimír Mikeš

Nakladatelství: Artur

Vydáno: V Praze 2008

 

Literární druh: drama

Literární žánr: Komedie

Místo děje: Paříž

Jazyk: spisovný, hovorný, neobvyklý slovosled, archaismy, sarkasmus, metafory

Kompozice: Chronologiská, dílo je děleno do pěti dějství ( expozice,kolize, krize, katastrofa, závěr)

 

Informace o autorovi:

Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin,

(15.1.1622 -17.2.1673) byl francouzský herec, spisovatel a dramatik období přelomu baroka a klasicismu.

Syn měšťana proti vůli rodiny se stal komediantem. Původně byl členem kočovné společnosti, později si založil svoji vlastní divadelní společnost. Brzy se svými hrami proslavil, především mezi chudinou. Zabýval se tzv. nízkým dramatem, především komedií a fraškou. Protože ve svých hrách kritizoval a zesměšňoval společnost (předváděl mravy své doby), dostával se do častých sporů s královským dvorem. Jeho hry se dodnes objevují na jevištích.

 

Děj rozdělený dle 5 dějství najdete zde:

 

Postavy:

 • Harpagon ( Lakomec) – lichvář a lakomec, který je pro peníze ochoten obětovat cokoli – i svoji rodinu.
 • Kleant – syn Harpagona. Má rád Marianu a nelíbí se mu chování jeho otce. Snaží se být jeho opakem.
 • Valér – sluha Harpagona, který má rád Elišku. Je synem Anselma a bratrem Mariany.
 • Eliška – dcera Harpagona. Má ráda Valéra, ale její otec ji nutil Anselma.
 • Mariana – chudá dívka, která se stará o nemocnou matku. Má ráda Kleanta, ale je jí nucen Harpagon. Je sestrou Valéra a dcerou Anselma.
 • Anselm – otec Valéra a Mariany. Měl si vzít Elišku.
 • Frosina – dohazovačka, která nejprve pomohla Harpagonovi a poté Kleantovi.
 • Mistr Šimon – zprostředkovával půjčení peněz mezi Harpagonem a Kleantem.
 • Mistr Jakub – Harpagonův kuchař a kočí, který neprávem udal Valéra za krádež pokladu.
 • Štika – sluha oddaný svému pánu Kleantovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi.
 • Klaudie – Harpagonova kuchařka, která měla hlídat sklenice.
 • Bumbal a Treska – Harpagonovi lokajové, kterým Harpagon ani nekoupí nový oblek
 • policejní komisař – soudí Valéra za krádež pokladu.
 • jeho písař – pomáhá policejnímu komisaři.

 

Ukázka: (Harpagon mluví o pokladničce a Valér o Elišce)

HARPAGON

Pojď sem a vyznej se z nejčernějšího zločinu, z nejstrašnějšího úkladu, jakého se kdy někdo

dopustil!

VALERIUS

Co si přejete, pane?

HARPAGON

Co, ty proradníku? Ty se nad svým zločinem nerdíš?

VALERIUS

O jakém zločinu to hovoříte?

HARPAGON

O jakém zločinu to hovořím, bídáku? Jako bys nevěděl, co mám na mysli! Marně by ses

pokoušel zapírat. Věc je mi známa, o všem mě zpravili. Jak je možno zneužít takto mé

dobroty, lstivě se ke mně vloudit s úmyslem mě zradit a vyvést mi takový kousek?


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!