Máj – rozbor knihy (6)

 

   Kniha: Máj

   Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha

   Přidal(a): Meridian

 

 

MÁJ (1836)

I.ČÁST

Tragický osud vůdce loupežníků Viléma, který zabil svého soka v lásce. Netušil, že je to jeho vlastní otec, který ho v dětství vyhnal z domu.  Před popravou se loučí se životem a svou milou. Odmítá vinu, vidí ji na straně sobeckého otce. S Vilémovým osudem soucítí i žalářník.  Vězeň je doprovázen na popraviště modlícím se davem. Loučí se s milovanou zemí. Jarmila marně čeká u jezera, dozvídá se o Vilémově popravě.  V závěrečném zpěvu přichází na místo popravy vypravěč Hynek, kterého zasáhne vyprávění o kostlivci v kole a ztotožňuje se s Vilémovým životem, „na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal“.

 

TÉMA A MOTIV

  • Témata – láska, smrt, vina, vlast. Neštěstí hlavních protagonistů. Opěvování vlasti.
  • Motiv – tragická láska, otcovražedná smrt

 

ČASOPROSTOR

Kraj pod Bezdězem, okolí  nynějšího Máchova jezera. Krajina Máchova krátkého života.

 

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA

Básnická skladba o 4 zpěvech se 2 intermezzy. Skladbě předchází věnovací báseň Čechové jsou národ dobrý, která připomíná vlastenecké básně.

 

LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR

Lyrickoepická skladba, která je vrcholem českého literárního romantismu.

Žánr – básnická povídka,.

Forma – poezie

 

2. ČÁST

VYPRAVĚČ

Er-forma, v závěru ich-forma (autor se ztotožňuje s dějem), vypravěčem je sám autor

 

POSTAVY

Vilém – typický romantický hrdina, rozervaný, lituje se, cítí se nevinný

Jarmila – Vilémova milá

Poutník – sám autor, který se vrací k místu popravy

 

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY

Spisovná čeština, subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny), důraz na zvukovou stránku verše

 

TYPY PROMLUV

Přímá řeč, monolog, zvukomalba

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

Jednoduché věty, jazyk archaický (starý), knižní, básnický. Autor popisuje krajinu velmi barvitě a dynamicky, postavy vedou monology a dialogy a dále využívá eufonii (libozvučnost). Rým je obkročný.

 

VERŠOVÁ VÝSTAVBA

Jambický verš

 

III. ČÁST

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A JEJICH FUNKCE VE VÝŇATKU

Autor používá řečnické otázky a komunikuje se čtenářem

Velmi často jsou zde používané pomlčky (Zdaleka spěchá lid – vždy větší zástup ten – vždy větší – větší jest…)gradují děj

Archaismy – Anjel můj!

 

TROPY FIGURY A JEJICH FUNKCE VE VÝŇATKU

Umřelé hvězdy svit, zbortěné harfy tón – oxymorón

Hrdliččin zval ku lásce hlas – metonymie

V tiché slzy se celí rozplýváte – epiteta

 

KONTEXT AUTOROVY TVORBY

1810 – 1836 (cholera nebo tyfus)

Největší představitel českého romantismu, zakladatel moderní české poezie

Máj vydal vlastním nákladem, v témže roce zemřel

Ovlivnil celou generaci Májovců přes to, že dobová kritika se stavěla k dílu odmítavě. Starší generaci připadal málo vlastenecký a hodně pesimistický

 

LITERÁRNÍ/OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT

Vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha se inspiroval žánrem „byronské povídky“ anglického básníka G.G.Byrona a polskými a ruskými romantiky Mickiewiczem, Puškinem a Lermontovem. Ovlivnil celou generaci Májovců přes to, že dobová kritika se stavěla k dílu odmítavě. Starší generaci připadal málo vlastenecký a hodně pesimistický.

Z Máchova odkazu navázala další generace, např. Dyk, Hora, Hrubín a další…


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!