O myších a lidech – rozbor knihy

 

   Kniha: O myších a lidech

   Spisovatel(ka): John Steinbeck

   Přidal(a): Thorndiker

 

Petr Moutelík

Název knihy: Odkaz na báseň Myška od skotského básníka Roberta Burnse (18. stol.; „Ty nejlepší plány myšek a lidí často nevycházejí“)

Autor, období, autoři okolo, další díla: John Steinbeck se narodil v roce 1902 v Kalifornii. Jeho pozdější romány směřují k sociálním problémům a o přitažlivosti Kalifornie.
Steinbeck dělal různé profese. Byl tesařem, zeměměřičem, úředníkem v obchodním domě, pomáhal na ranči. Zajímal se o vědecké disciplíny, byl oceánologem a zkoumal biologické teorie života. Na Stanfordově univerzitě v Kalifornii se mu navíc dostalo formálního vzdělání.

Velký vztah k půdě, Nobelova cena za literaturu, znaky: epik, vypravěč; hodně o věnkově- ochrana před bláznivou civilizací; postavy určené dopředu, živé, ne moc psychologické; konflikty dobra a zla.

Meziválečná literatura (v Americe hospo. krize), Počátky moderní prózy 20. století, realistický proud – zaměřeno a psychiku a citovost; patří do ztracené generace – 20. léta 20. stol. , průchod válkou – otřes, znaky: skepse, zklamání, 1.sv. v. deformovala hodnoty, východisko – útek do přírody, uzavření do sebe, špatné navazování vztahů, často sebevraždy

Další díla: Hrozny hněvu (nobelovka), Na plechárně (tulák na skladišti), Toulavý autobus (popisné)

 

Ernest Hemingway – motivy ztracenosti a vykořistěnosti, hrdina silný ale osamnělý, metoda ledovce – na malé ploše vyhrocená situace; Stařec a moře – lovení ryby, nevzdává to; Komu zvoní hrana – drama ze španělské války
Francis Scott Fitzgerald – kritika společnosti, mluvčí am. mládeže, poutavé; Velký Gatsby – o ztracených iluzích, příběh  idealistického pašeráka whiskey; Něžná noc – psychiatr si vezme svojí pacientku
William Faulkner – dějové odbočky, mozaiky, epizodičnost; Divoké palmy – hrd. sociálně postižení (černoši, indiáni, retardi, negramoti), Absolone, Absolone – problém křížení bělochů a černochů

 

Literární stránka a žánr:  silně epická novela

 

Jazyková stránka díla: soustředí se na dějovost, prvky balady (pochmurný děj, tragický závěr), postaveno na dialozích, jazyk hovorový, obecný i slang, dalo by se přirovnat až k dramatu

 

Kompozice díla: chronologická,  vzácně retrospektiva, forma vyprávění, stavba jednoduchá a přehledná – žádné úvahy

 

Obsah, téma: Děj v 30. let 20. století na americkém jihu, poblíž města Soledad v Kalifornii. Hlavními hrdiny jsou George Milton a Lennie Small. Lennie je velký slaboduchý hromotluk a rád osahává hebké věci (hlavně zvířátka), jenže disponuje ohromnou silou a tak většinou tvory rozdrtí. George a Lennie spolu chodí za prací od ranče k ranči. Mají sen, že si za vydělané peníze pořídí vlastní domek s hospodářstvím, kde se Lennie bude starat o králíky.

Na ranči, kde právě pracují, se seznamují s mrzákem Candym, který chce společně s nimi koupit ranč. Díky Candyho financím tak sen George a Lennieho nabývá reálnějších představ. Curley, syn majitele ranče, provokuje Lennieho. Při souboji, který Curley vyprovokoval, mu Lennie zláme ruku. Lennie nechce lidem ani zvířatům ubližovat, ale kvůli svému mentálnímu postižení si neuvědomuje svou obrovskou sílu. Curleyho žena se Lenniemu vnucuje, imponuje jí jeho živočišnost. Jednou ho vybídne, aby ji Lennie hladil po vlasech.

Lennie jí vyhoví, aniž by kontroloval svou sílu, když žena začne křičet, chce ji utišit, přičemž jí zlomí vaz. Dostane strach a z ranče raději uteče k tůňce do vrbiček, kde mají s Georgem domluveno, že se sejdou, když se něco stane. Na farmě je zatím poprask všichni včetně George se vydají Lennieho najít. George dojde k tůňce, kde Lennieho v oparu představ zastřelí.

 

Kde v příběhu stojí autor: er forma, stojí uplně mimo

 

Charakteristika hl. postav: George  – hodný, obětavý, dobrosrdečný, ztahaný staraním se o Lennieho, touží po klidném životě, i když se na Lennieho občas zlobí, má ho rád; Lennie – působí dobráckým dojmem, je velmi pracovitý – udělá, co se mu řekne. Je naivní a hloupý, chová se jako malé dítě a ze spousty věcí nemá rozum. Má svůj sen a toho se zuby nehty drží. Ačkoliv to není jeho záměr, chová se trošku sobecky a umí citově vydírat, ale to je dá přičíst jeho mentálnímu postižení; Curley – žárlivý, zakomplexovaný, agresivní, snaží se vynutit si autoritu; Curleyova žena – krásná, vyzývavá, nepříliš chytrá, naivní,  avšak osamnělá se svým sňatkem nespokojená žena; Slim – velice silná přirozená autorita, moudrý, ze života zkušený, všichni z farmy ho poslouchají; Candy– naivní dožívající stařec toužící po spokojeném zbytku života; Crooks – inteligetní černoch vědomí si svého postavení ve společnosti; Whit, Charleson –  dělníci

 

Prostředí: Farma poblíž kaliforského města Soledadu;typické prostředí venkova – tvrdá práce, člověk nemá příliš radost ze života, pořád jen dělá; podrobně popisované scény (jen občas)

 

Idea díla: Zachycení křehkosti lidského snu; důležitost přátelství, samoty i lásky; kritika rasismu, vykořisťování lidí

 

Osobní poznatky: lehké čtení – jednoduchý jazyk, lehce pochopitelné a uchopitelné charaktery, možná až moc málo propracované charaktery


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!