Obsluhoval jsem anglického krále – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Obsluhoval jsem anglického krále

   Spisovatel(ka): Bohumil Hrabal

   Přidal(a): Viktorie Havláková

 

FORMÁLNÍ ROZBOR

 • Forma: epika – má děj, vytváří příběh
 • Druh: próza – souvislý text
 • Žánr: Román → vyývojový román

→  zachycuje značné množství situací, událostí a vztahů

 

TÉMATICKÝ ROZBOR

 • Hlavní téma: Pikolíkův sen stát se milionářem.
 • Cělkové téma: Překonání pocitu méněcennosti.
 • Vedlejší téma: Vzáhemné chování Čechů a Němců před, během a po válce.
 • Motivy: Tématem románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první poloviny 20. století.
 • Čas/Prostředí: různé hotely v Čechách, 20.-50. Léta 20.století

 

 • Hlavní postavy:

Jan Dítě – Díky své výšce velice zakomplexovaný a nerozvážný. Snaží se lidem dokázat, že zvládne to stejné co oni. Je trošku sobecký, což mu dojde až ve stáří.

Líza  – Líza je němka, která učí tělocvik. Bezvýhradně souhlasí s filozofií Hitlera.

 

KOMPOZICE

Příběh je rozdělen do pěti kapitol a každá z nich byla původně zamýšlena jako samostatná povídka, i přesto že na sebe příběhově navazovaly. Každá kapitola začíná stejnou větou „Dávejte pozor, co vám teďka řeknu“ a shodnou větou, popřípadě její obměnou v závěrečné kapitole také končí „Stačí vám to? Tím dneska končím.“. Toto vytváří příběhový rámec, který drží všechny odbočky i hlavní dějovou linii pohromadě.

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

 • Profesní mluva, germanimy, vulgarismy, prvky obecné češtiny.
 • Věty: velice dlouhé souvětí, která docela často přesahují i 20 řádků

 

HISTORICKÝ KONTEXT

2.pol.20.století. Autor zachycuje politický vývoj na našem území před 2.sv.válkou, během války a komunistický převrat. Román, kvůli svému politickému obsahu, byl vydán až po roce 1989.

 

STRUČNÝ DĚJ

Hlavní hrdina již ve 14ti letech pracuje v hotelu Praha, pak přestoupí do hotelu Tichota a nakonec pracuje v hotelu Paříž pod hlavním vrchním Skřivánkem, který obsluhoval anglického krále.Přijde válka a on, zamilován do Němky odjíždí z Čech. S Němkou má syna. Během války přijde o syna i ženu, ale přijde k majetku. Vybuduje si vlastní hotel a konečně se mu splní sen, stane se milionářem, ale v hloubi srdce není šťasten, protože o to nejcennější přišel. Během znárodňování ztrácí svůj hotel V Lomu a dostane se do vězení mezi milionáře, ke je jim možná lépe než doma. Po této zkušenosti odjíždí dělat práci dřevorubce. Nakonec dělá cestáře v zapadlé vísce a je konečně šťastný.

 

ÚVAHA

Kniha mě sice nijak zvlášť neoslovila, ale nebyla špatná. Text v podobě dlouhých souvětí kopíruje klasickou mluvu, proto bylo zajímavé knihu číst. Romány celkově nemám moc ráda, protože se mi špatně čtou, ale mnohdy mě kniha i pobavila a to hlavně  ty hrdinovy vzpomínky, i když mi přišel někdy příliš ambiciózní, možná až posedlý penězi. Viděla jsem i film a ten se mi vůbec nelíbil.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!