Otec Goriot – rozbor knihy

 

   Kniha: Otec Goriot

   Spisovatel(ka): Honoré de Balzac

   Přidal(a): zuzka

 

Autor:

 • realista, romantik, novinář, kritik a především romanopisec
 • narozen 20. května 1799
 • studoval práva v Paříži, po ukončení studia byl velmi chudý a musel začít pracovat
 • živil se psaním (i přes odpor rodiny); psal především po nocích, často podřadné romány
 • psal v letech 1829-1847
 • vytvořil rozsáhlý cyklus Lidská komedie, zahrnující i román Otec Goriot (dále pak Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán a spousty dalších); díla v tomto cyklu na sebe navazují, děj tedy pokračuje dál
 • ve svých dílech kritizoval společnost a velmi důkladně popisoval morální vlastnosti lidí napříč společenskými vrstvami (ale býval na straně šlechticů)
 • považuje se za zakladatele kriticko-realistického románu, který je typický zobrazováním skutečnosti bez jakýchkoli příkras

 

Kniha:

 • román, kritizující francouzskou společnost, která lpěla na materiálních hodnotách a buržoazii
 • realistický obraz Paříže v 1. polovině 19. století
 • pařížská společnost byla v té době značně ovlivněna Napoleonskými válkami, což se na ní podepisovalo
 • tehdejší společnost podle Balzaca postrádá svědomí, upřímné city (jako třeba lásku nebo přátelství) a je plná sobectví

 

Hlavní postavy:

 • Evžen Rastignac: mladý, sebevědomý, chudý chlapec; přišel do Paříže za studiem; chce se dostat do vyšší společnosti (dostal od své sestřenice radu: čím bezohlednější bude, tím dříve se dostane do vyšší společnosti); časem se z něj stane bohatý muž bez morálky
 • Otec Goriot: hodný, poctivý, naivní stařík; žije v ubytovně; má dvě dcery, které ho obraly o všechny peníze (dal jim je, protože je měl rád a aby jim bylo dobře); umírá s myšlenkou na své dcery, poslední chvilky s ním tráví pouze Evžen Rastignac
 • Vautrin: zlý, cynický trestanec a bývalý galejník; nabádá své okolí ke špatnostem; snaží se Evžena Rastignaca zkazit
 • Anastázie de Restaurd: Goriotova dcera; otce využívá pouze pro svůj prospěch, tedy pro peníze
 • Delfína de Nucingen: Goriotova dcera; s otcem má lepší vztah, než sestra, ale i tak jí jde především o jeho peníze a ne o něj

 

Děj:

Otec Goriot byl výrobcem nudlí. Nyní žije ve starém a olezlém penzionu v Paříži. Má dvě dcery, které jej svou touhou po penězích dostaly do penzionu. On je ale slepě miluje a neuvědomuje si, že ho okrádají.
Do penzionu se přistěhuje naivní mladíček Evžen Rastignac, který se do Paříže přistěhoval za studiem. Postupem času potká Rastignac Vautrina. Vautrin je trestanec, který Evžena přesvědčuje, aby upustil od svých zásad. Chlapec zjišťuje, že Paříž není tak idylické místo a jestli chce uspět, musí myslet především na svůj prospěch. Naštěstí Vautrina zatknou ve chvíli, kdy má Rastignac ještě dostatek svého rozumu.
Anastázie a Dolfína z Goriota dále tahají peníze. Dolfína s Evženem se do sebe zamilují, otec Goriot jim za své poslední peníze pronajme byt a nastěhují se k sobě.
Když už je otec Goriot úplně na mizině, pořádá pařížská smetánka ples, na kterém nesmí Dolfína ani Anastázie chybět. Evžen jde s nimi, ale kdy se vrátí, zjistí, že Goriot umírá. Stařec si na smrtelném loži začíná uvědomovat, že jej jeho dcery nikdy nemilovaly, a že jim byl dobrý jenom pro peníze. Rastignac se snaží sestry dovést k otci, ale odmítají a Goriot umírá sám a zklamán.
Dolfína nakonec přijde otce navštívit, ale ten už je po smrti. Pohřeb obě dcery zaplatit odmítají a tak se Rastignac se svým kamarádem složí aspoň na malý, ošklivý pohřeb.

 

Jazyk:

 • kniha je psána spisovně, občas se objevují hovorové pasáže, v závislosti na prostředí
 • často se objevují detailní popisy prostředí a charakteristiky postav
 • jazyk postav z vyšších vrstev je košatější a vznešenější, než postav z nižší společnosti; časté používání metafor, přirovnání a latinských výrazů
 • autor často používá dlouhých souvětí, a to především v popisech

 

Můj názor:

Tato kniha se mi četla za začátku obtížně, byla příliš popisná a chvílemi mě až nudila. Po pár stránkách jsem se do ní ale začetla. Gradující děj mě začal zajímat a čekala jsem na další příhody.
Autor zde velmi precizně propracoval charaktery všech postav a prostředí popisuje také skvěle, i když poměrně dlouze.
Téma zkažené společnosti a zavrženého rodiče mi přijde stále aktuální a zajímavé.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!