Pýcha a předsudek – rozbor knihy

 

   Kniha: Pýcha a předsudek

   Spisovatel(ka): Jane Austenová

   Přidal(a): Valentina Hrtoňová

 

 

Téma: kritika vyšší společnosti, rodinné vztahy, láska

Motiv: vztah Elizabeth a pana Darcyho, útěk sestry Lydie

Časoprostor: konec 18. století na anglickém venkově (současnost autorčina života)

Kompoziční výstavba: chronologický postup (61. kapitol, odstavce), často dopisy

Literární druh a žánr: rodinný román s autobiografickými prvky (próza, epika)

Vypravěč / lyrický subjekt: vypravěčem je sama autorka (nezávislá pozorovatelka děje), er-forma; lyrických subjektů mnoho: Elizabeth, Jane, pan Darcy, Georgiana…

 

Děj:

Kniha vypráví o rodině Bennetových žijící na venkovském sídle v Anglii. Paní Bennetová je za každou cenu odhodlaná provdat svých pět dcer, a když se dozví, že se do sousedství přistěhoval mladý, bohatý a svobodný muž pan Bingley okamžitě začíná intrikovat. Na plase se pan Bingley seznámí s Jane Bennetovou a zamilují se do sebe. Spolu s ním je na plese i jeho přítel pan Darcy, který je bohatší než Bingley, a působí pyšně a povýšeně. Darcy je přesvědčen, že si Jane, chce pana Bingleyho vzít jen kvůli penězům, a tak ho přesvědčí, aby se vrátil do Londýna.  Pan Darcy se ke všem chová povýšeně a stroze. Elizabeth mu zprvu připadá nezajímavá, ale postupně ji začíná obdivovat a zamiluje se do ní. Když Elizabeth požádá o ruku, je si jistý, že jeho nabídku přijme. Ona ho však odmítne a zároveň ho osočí z několika věcí, kterých se podle ní dopustil. Darcy je zničený, ale v dopisu alespoň uvede jeho stranu příběhu a ospravedlní své chování. Když se poté po nějaké době setkají, Elizabeth již o něm smýšlí úplně jinak. V závěru knihy se zasnoubí, jak Elizabeth a pan Darcy, tak Jane a pan Bingley.

 

Postavy:

Elizabeth Bennetová: (patrně zosobnění autorky) Je to milá, upřímná, temperamentní, vtipná a inteligentní dívka. Po Jane je druhou nejstarší z pěti dcer. Je velmi slušně vychovaná, ale také tvrdohlavá a neústupná. Svými názory se odlišuje od doby, v níž žije (emancipovaná). I přes to, že panem Darcym z počátku pohrdá, tak se do něj později zamiluje a vdá se za něj. Představuje vlastnosti, které jsou v té době velmi ojedinělé, jako je smysl pro spravedlnost, demokracii a rovnost jak mezi chudými a bohatými, ale také mezi muži a ženami. Realističtější, než ostatní. Je si vědoma nevhodného chování její matky a mladších sester. Má velmi dobrý vztah s otcem, který si jí váží a podporuje ji.

 

Fitzwilliam Darcy: Pochází ze šlechtické rodiny a je velmi bohatý. Jeví se jako arogantní, bezcitný, nepřístupný a namyšlený, ale postupem času se ukáže, že je velmi laskavý, štědrý a moudrý.

 

Paní Bennetová: Je obrazem falše a prostoduchosti společnosti, vypočítavá, ctižádostivá, bezcitná. Snaží se co nejvýhodněji provdat své dcery a zajistit jim budoucnost, často se u toho však chová velmi nevhodně.

 

Jane Bennetová: Nejstarší ze sester Bennetových. Je velmi laskavá a dobrosrdečná. Na začátku se hluboce zamilovává do pana Bingleyho.

 

 Pan Bingley: Nejlepší přítel pana Darcyho. Je velmi upřímný a laskavý, ale nechá se snadno zmanipulovat.

 

Pan Bennet: Je moudrý člověk, který si ale vzal velmi hloupou ženu. Dívá se na všechno s nadhledem a hloupostí jeho ženy i mladších dcer se baví. Naopak Elizabeth a Jane si velmi cení.

 

Vyprávěcí způsoby: umělecký/vyprávěcí/popisný, vypravování s častými barvitými popisy, často využívá přímou řeč (najdeme i polopřímou)

Typy promluv: dialogy (propracované)

Veršová výstavba: není

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku:

  • Spisovný jazyk, převažují slova stylově neutrální
  • Věty jednoduché i souvětí, i jednočlenné (Ach, Mary!), věty zvolací (Páni!), tázací…
  • Archaismy, bez historismů
  • Výrazy z francouzštiny (faux-paux, passé)

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku:

  • Metafory, metonymie, ironie, personifikace, frazémy

 

Kontext autorovi tvorby:

První verzi románu sepsala 1796-97 a pojmenovala ji První dojmy. Nepodařilo se jí najít vydavatele, tak začala pracovat na románu Rozum a cit, po jehož vydání se vrátila zpět a knihu přepsala a 1813 byla vydána pod názvem Pýcha a předsudek.

 

Jane Austenová (1775-1817)

Anglická spisovatelka, představitelka realistické tvorby počátku 19. stol. Významná představitelka tzv. rodinného románu (často stavěla na silných ženských postavách). Narodila se do početné rodiny reverenda, jako nejmladší z 8 dětí. Studovala v Oxfordu, Southamtonu a Readingu (kvalitní vzdělání). Žila klasický život svých vrstev (plesy, návštěvy, cestování po Anglii…), nikdy však neměla štěstí v lásce, neprovdala se. Měla chatrné zdraví a zemřela po rapidním zhoršení nemoci. Romány psala v anonymitě, po smrti odhalena bratrem.

Tento konkrétní román ovlivnila např. znalost vyšších vrstev.

Obecně tvorba ovlivněna osobními problémy a snahou o emancipaci žen.

Dílo: zejména společenské, rodinné romány: Rozum a cit, Masfieldský park, Anna Elliotová, Emma

 

Inspirace daným literárním dílem:

Pýcha a předsudek (2005, film VB/Francie): Keira Knightley, Tululah Riley, Rosamund Pike

Pýcha a předsudek (1995,TV seriál VB): Colin Firth, Jennifer Ehle

 

Literární / obecně kulturní kontext:

  • americká válka za nezávislost (1775-1817)
  • dobytím Bastilly začíná Velká francouzská revoluce (1789)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!