R.U.R. – rozbor knihy (3)

 

   Kniha: R.U.R.

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): GabrielaB

 

 

I.

Literární druh: Drama

Literární žánr: tragédie

Kompozice: Chronologická; hra je členěna na předehru a 3 dějství. Výňatek  je ukončením II.dějství, kdy roboti definitivně přemohou lidstvo a dobyjí svět. Ušetří pouze Alquista, neboť potřebují, aby jim odhalil recept na roboty (sami se totiž nemohou rozmnožovat).

Čas: Blíže neurčený čas v budoucnosti; předehra 10 let před 3 dějstvími, jimiž je tvořena hlavní část díla.

Prostor:  Rossumův ostrov, na němž se nachází továrna na roboty

Téma: Zájem o moderní vědu a techniku, ale také obavy o její zneužití a o osud lidstva

 

Charakteristika hlavních postav:

Harry Domin: sebevědomý člověk; ředitel továrny, v níž se roboti vyrábějí. Prosazuje svou převratnou myšlenku: povznést člověka, aby se nemusel zabývat pozemskými věcmi, ale duchovnem a uměním. Svou myšlenku chce prosadit za každou cenu. Chce ovládat svět  (Domin→ dominus → pán robotů, pán světa) a vnutit mu, třeba i násilím, svou vlastní pravdu.

Helena Gloryová:  Harryho manželka; ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k lidem i robotům. Bojuje za práva robotů a věří v jejich polidštění. Postupem času je i ona okolnostmi donucena projevit statečnost a vzdorovat jim.

Alquist: starší vědec; za největší hodnotu považuje lidský život a práci; rozumový přístup k životu; lidskost. Bere na sebe všechnu morální tíhu příštích rozhodnutí.

Roboti (obecně): umělé bytosti, které jsou obdařeny všemi lidskými dovednostmi. Zevnějškem se lidem podobají, uvnitř jsou stále stroji.Postrádají cit a neuznávají žádný systém hodnot.

Primus a Helena: jediní roboti, u nichž se projeví lidské vlastnosti (objeví v sobě lásku).  Alquist v nich vidí naději pro budoucnost, vyšle je do světa jako Adama a Evu.

Nána: stará služka; nevzdělaná, zastupuje prosté lidi. Vše posuzuje z hlediska zdravého rozumu.

Pozn.: Scénář je opatřen patřičnými technickými vsuvkami a poznámkami.

 

III.

Jazykové a umělecké prostředky: Všechny postavy (s výjimkou Heleniny prosté chůvy Nány) hovoří spisovně.  Mluva robotů je víceméně srozumitelná, členěná do úsečných větných celků. Kromě Alquistova monologu je drama vybudováno na principu rychlýchg dialogů, které posunují děj kupředu.

Objevují se odborné výrazy: biogen, enzym Omega, katalyzátory, fyziologie, anatomie, anatomie, pohlavní žlázy, Cyclamen Helenae

Častá je personifikace: „Prokleté vzorce, oživněte!“, „Oči, jak to mrkáte?; neumíte udržet svou vláhu? Styďte se!“, „…rty, co to brbláte?“

Neologismus: Robot (Josef Čapek ho odvodil od slova robota = lopota, dřina, práce). Zdomácnělo ve třiceti světových jazycích.

Vypravěč: ER-forma + technické vsuvky a poznámky

 

Literárněhistorický kontext:

Utopicko-fantastická literatura

Meziválečné období

Konkrétně RUR vyšlo r. 1920, první inscenace 1921

Světový úspěch RUR byly mj. způsoben tehdejší oblibou utopicko-fantastických příběhů, k jejichž zakladatelům naležejí J.Verne a H.G.Wels, jehož dílo Čapek obdivoval. Čapkovo varovné gesto, poukazující na problematičnost možných důsledků technického pokroku, odpovídalo dobovým náladám, poznamenaným bolestným prožitkem 1. světové války.  Ta se z valné míry právě vinou techniky proměnila v obrovské, dosud nevídané krveprolití.

 

Úryvek (str.71):

(Zprava vejdou noví Roboti.)

RADIUS: Hotovi?

JINÝ ROBOT: Hotovi.

(Jiní Roboti zleva.)

RADIUS: Hotovi?

JINÝ ROBOT: Ano.

DVA ROBOTI (vlekou Alquista): Nestřílel. Zabít ho?

RADIUS: Zabít. (Podívá se na Alquista.) Nechat.

PRVNÍ ROBOT: Je to člověk.

RADIUS: Je to Robot. Pracuje rukama jako Roboti. Staví domy.

Může pracovat.

ALQUIST: Zabte mne.

RADIUS: Budeš robit. Budeš stavět. Roboti budou mnoho stavět.

Budou stavět nové domy pro nové Roboty. Budeš jim sloužit.

ALQUIST (tiše): Ustup, Robote! (Poklekne u mrtvého Hallemeiera a

zvedá mu hlavu.) Zabili ho. Je mrtev.

RADIUS (vystoupí na barikádu): Roboti světa! Padla moc člověka.

Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána.

Nastoupil nový svět! Vláda Robotů!

ALQUIST: Mrtvi!

RADIUS: Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme

pány světa! Vláda nad moři a zeměmi! Vláda nad hvězdami!

Vláda nad vesmírem! Místo, místo, víc místa pro Roboty!

ALQUIST (ve dveřích vpravo): Co jste udělali? Zahyneme bez lidí!

RADIUS: Není lidí. Roboti, do práce! Marš!


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!