Utrpení mladého Werthera – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Utrpení mladého Werthera

   Spisovatel(ka): Johann Wolfgang Goethe

   Přidal(a): matthew1111

 

 

 

Téma

  • nešťastná láska romantického mladíka k ženě, kterou nemůže mít, jeho naprostá závislost na ní a opojení její osobou, které vrcholí mladíkovou sebevraždou

 

Časoprostor

  • městečko Wahlheim a jeho okolí, květen 1771 až prosinec 1772

 

Kompozice

  • chronologická

 

Literární druh a žánr

  • epika, román

 

Typy promluv

  • přímá řeč

 

Postavy

  • Werther – mladý, vzdělaný muž, romanticky založený, vyznává humanistické ideály, nebojí se projevit cit, je náruživý, vše co dělá, dělá celým svým srdcem, plane za spravedlnost, rovnost a svobodu, protiví se mu rozdělení společnosti na stavy, miluje Homéra, rád kreslí, do Lotty je bezhlavě zamilován, existuje pro něj pouze ona, ví ale, že jí nemůže nikdy dosáhnout
  • Lotta – krásná mladá slečna, po smrti matky se stará o své sourozence s mateřskou láskou, je vlídná, inteligentní, srdečná, milá, Werther je jejím přítelem, při jeho poslední emotivní návštěvě si uvědomí, že k němu asi také cítí něco více, z úcty k hodnému a laskavému manželovi ho ale odmítá
  • Albert – Lottin snoubenec, později manžel, vstřícný, dobrý muž, Lottu miluje a chce s ní být šťastný, s Wertherem jsou nejdříve přáteli, mladíkova neustálá přítomnost kolem Lotty však jejich přátelství začne narušovat a vztah s Lottou se později také zhoršuje, Alberta začíná přemáhat práce, stává se nevlídným a Lotta poznává, že dříve srdečný muž se stává „křížem jejího života“, z vděčnosti k jeho laskavé povaze s ním však zůstává a Werthera zavrhuje
  • Vilém – Wertherův přítel, je mu adresována většina dopisů

 

Děj

Mladý vzdělaný muž jménem Werther se z města, které se mu svým charakterem hnusí, stěhuje do malebného městečka Wahlheim. Zde se zabydluje a prožívá zde jedny z nejkrásnějších chvil života. Maluje, obdivuje nádhernou okolní přírodu, hory, lesy, stromy, sady, poznává místní lid a zamiluje si jej. Setkává se s mladou matkou a jejími třemi malými chlapci i dalšími místními postavami. Je plný romantismu, lásky a vřelosti.

Jednoho dne se společně s místní omladinou rozhodne zúčastnit plesu. Po cestě spolu se svými společnicemi se ještě kočár ještě zastaví pro dívku jménem Lotta, ke které Werther okamžitě pocítí náklonnost. Jedná se o mladou slečnu, která se po smrti své matky stará o své mladší sourozence a je zasnoubena s mužem jménem Albert, jenž je momentálně na cestách. Werther si s ní začne rozumět, pozná, že jde o inteligentní, vřelou dívku a jeho city k ní se prohlubují. Během dalších dnů chodí ji i její sourozence, které si taktéž zamiloval, navštěvovat stále častěji a jeho city k Lottě sílí. Každou její vřelost si vykládá jako projev lásky, u každého jejího činu, pohledu, pohybu si namlouvá, že byl určen jemu a je jí za to vděčný.

Lotta se brzy stává celým jeho světem, touží po ní dnem i nocí a jeho život má smysl pouze díky ní. Společně chodí na procházky (např. ke starému faráři, ke studni) a živě diskutují o filozofických věcech. Když se Albert navrací, Werther se s ním seznámí a spřátelí, nevnímá ho jako soupeře a oba si vcelku dobře rozumí. Postupem času však Werther zjišťuje, že tento způsob žití začíná být k nesnesení a že být nablízku ženě, kterou nadevše zbožňuje a přesto ji nemůže mít, je k uzoufání. Zraje v něm touha odjet a nakonec přijímá místo na vyslanectví v dalekém městě v naději, že prací se rozptýlí. To se mu zpočátku také daří, dokonce se seznamuje s jednou sympatickou dívkou, okolnostmi je však brzy nucen město opustit. Zkažená morálka, na stavy rozdělená, necitelná, povýšená a zabedněná společnost se mu hnusí, a ačkoliv hrabě, pod kterým slouží, ho má rád, Werther odchází do služeb knížete na letní sídlo.

Ani zde však dlouho nezůstává, neboť kníže je také trochu školometský a mladíkovo srdce touží být opět blízko Lottě. Po návratu do Wahlheimu se ale jeho smutek prohlubuje. Mladé ženě zemřel nejmladší syn a manžel se vrátil z ciziny s nepořízenou, starý farář zemřel a ořechy na faře dala nová farářová pokácet. Největší smutek ale Wertherovi působí nedostupnost Lotty. Miluje ji a to ho zároveň ničí. Nic už pro něj nemá význam, vše se mu oškliví, i vztah k Albertovi nakonec citelně ochladne – pouze jeho planoucí láska k ní mu zůstává. Mladík je čím dál nešťastnější, až dojde k jedinému možnému závěru – musí zemřít. Nehodlá to však udělat spontánně a ze zoufalství, plánuje svou sebevraždu jako nutný, racionální krok, jediné východisko.

Před Vánoci se ještě neplánovaně setká s Lottou a vyjeví jí své city. Lotta ho se slzami v očích odmítne a zamkne se v pokoji. Werther se navrací domů, vyřizuje své záležitosti a pak posílá Albertovi vzkaz, zda by si mohl půjčit jeho pistole na cestu. Obdrží je a o půlnoci si prostřelí čelo nad pravým okem. Pouze se ale vážně zraní a umírá až další den o poledni. Jeho tělo je uloženo na hřbitově od lipami dle jeho přání a Lottě je předán dopis, který Werther několik dní před smrtí psal.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!