1984 – rozbor knihy (3)

 

   Kniha: 1984

   Spisovatel(ka): George Orwell

   Přidal(a): Meridian

 

 

GEORGE ORWELL  

Eric Artur Blair napsal pod svým pseudonymem George Orwell román 1984, který se odehrává ve fiktivní budoucnosti, kde po druhé světové válce došlo k dalším bojům a rozdělení světa na tři totalitní mocnosti – Oceánii, Eurasii a Eastasii. Hlavní hrdina Winston Smith žije na britských ostrovech. Vládne zde Velký bratr, který hlásá ideologii s hesly „válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla“. Kontroluje veškerou činnost obyvatel, včetně jejich myšlenek. Hlavní hrdina začíná pochybovat o správnosti ideologie, zamiluje se do úřednice Julie (láska je zakázaná), s níž často utíká mimo dosah špionážní techniky a pomáhá šíření revolučních myšlenek. Celou dobu je však sledován, nakonec i zatčen. Spolu s Julií je vyslýchán a psychicky týrán, až zcela povolí, na svou lásku zapomene a začne zbožňovat Velkého bratra.

 

Orwellovo dílo spadá do období čtyřicátých let 20.století a zaměřuje se na kritiku totalitních režimů. Nejproslulejší je jeho Farma zvířat. Ve Velké Británii byl Orwell zařazen mezi nejvlivnější autory 20. století. V naší republice byla kniha přeložena až v letech 1983–84, výtisky se opisovaly na stroji a šířily se jako samizdat.

 

Téma, motiv, časoprostor

Autor je antiutopista, meziválečná anglická próza s prvky sci-fi, otřesné vize totalitní společnosti, toto dílo je považováno za jedno z nejzásadnějších děl 20.století, které upozorňuje na hrozbu totalitní společnosti, absolutní kontroly. Román reaguje na stalinismus v SSSR, upozorňuje na nebezpečí, kdy individualismus se může stát zločinem.

 

Kompoziční výstavba, literární druh, žánr

Kompozice je chronologická s retrospektivními prvky.

Literární druh – epika, žánr – antiutopická sci-fi, forma – próza.

 

Vypravěč není blíže určen, er-forma.

Vyprávěcí způsoby – úvahy hlavního hrdiny, jeho zápisky v deníku, přímá i nepřímá řeč, dialogy, monology, slogany…

 

Jazykové prostředky a jejich funkce:

Jazyk spisovný, v dialozích použitá hovorová řeč, používá newspeaku (jazyk vytvořený ministerstvem pravdy), speciální jazyk s důrazem na jednoduchost vyjádření. Nespisovný jazyk a vulgarismy v řeči Prolétů.

 

Kontext:

Román 1984 je ovlivněn dobou svého vzniku – rok 1949. Autor nepodlehl euforii z ukončené války, ale poukazuje na nová rizika, na skrytou totalitu, která vládne tak efektivně, že si lidé přestávají uvědomovat jiné možnosti, přestávají kriticky myslet, nevidí už nic špatného na způsobu života, který vedou. Jde o téma stále živé, protože žijeme v době, kdy se nám establishment snaží nabídnout bezpečí – výměnou za svobodu.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!