Farma zvířat – rozbor knihy (9)

 

   Kniha: Farma zvířat

   Spisovatel(ka): George Orwell

   Přidal(a): Astaroth

 

 

George Orwell (1903-1950)

 • britský novinář, esejista a spisovatel demokratické levicové orientace
 • světovou popularitu si získaly jeho alegorické antiutopické romány Farma zvířat a 1984 popisující nehumánnost totalitních ideologií
 • ačkoliv psal knihy o diktaturách komunistického typu, sám se cítil být socialistou
 • v komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů, jeho knihy nemohly oficiálně vycházet

 

Další autoři:

 • John Ronald Reuel Tolkien (Pán prstenů, Hobit)
 • Joanne Rowling (Harry Potter)
 • Ray Bradbury (Marťanská kronika, 451 stupňů Farenheita)

 

 • odraz války – RUSKO: Simonov, Někrasov, Šolochoch, USA – Joseph Heler (Hlava XXII.), UK – Patrick Ryan – Jak jsem vyhrál válku
 • Skupina 47 – němečtí autoři – demokraticky orientovaní spisovatelé, kteří otevřeně psali o problémech fašismu, které vedly k rozpoutání války, německý pohled na válku, snaha vyrovnat se s minulostí (Günter Grass – Plechový bubínek, Peter Weiss, Heinrich Böll)
 • Existencialismus – Jean-Paul Sartre
 • neorealismus – Alberto Moravia (Horalka)
 • Beat generation – Charles Bukowski (Všechny řitě světa i ta má)
 • Rozhněvaní mladí muži – John Osborne
 • nový román
 • magický realismus
 • literatura s prvky sci-fi – John Ronald Reuel Tolkien (Pán prstenů, Hobit)
 • postmoderní literatura – Vladimír Nabokov (Lolita)
 • absurdní drama

 

Sci-fi a fantasy

 • – science fiction – umělecký žánr vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů, děj je zasazen do vesmíru, budoucnosti
 • – fantasy – umělecký žánr založený především na užití magie či jiných nadpřirozených prvků
 • – varování před totalitní společností – antiutopické romány, kde se společnost vyvinula špatným směrem (Orwell)

 

Téma a motiv

 • témata – rozklad socialistických idejí v Sovětském svazu, tendence společnosti k třídnímu rozdělení, nebezpečí řeči jako instrumentu ke zneužití moci
 • motivy – písně, státní rituály, stodola (kde je napsáno 7 přikázání)

 

Časoprostor

 • nespecifikováno, bez historických referencí, mohlo by být např. v době revoluce v Rusku, na vymyšleném místě v Anglii

 

Kompoziční výstavba

 • chronologická, rozděleno do 10. kapitol

 

Literární druh a žánr

 • druh – epika, žánr – antiutopická povídka/novela, forma – próza

 

Vypravěč

 • er-forma, anonymní vypravěč, je psán z pohledu zvířat, ale ve třetí osobě, čas minulý

 

Postavy

 • Napoleon – prase, nejchytřejší, ale podvodník a pokrytec
 • Kuliš – chytré prase s dobrými nápady
 • Pan Jones – původní majitel farmy, alkoholik
 • Boxer – kůň, pracovitý, čestný, největší dříč, symbolizuje utlačovanou dělnickou třídu
 • Pištík – prase, lhář, přítel Napoleona
 • Major – inteligentní kanec
 • Molina – klisna, parádivá, ráda se parádí mašlemi, marnivá

 

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

 • slohový postup je vyprávěcí a popisný

 

Typy promluv

 • přímá, nepřímá řeč

 

Veršová výstavba

 • není

 

Jazykové prostředky

 • spisovný, používány odborné termíny, slova se socialistickým zabarvením (soudruzi)

 

Tropy a figury

 • vyskytují se metafory, archaismy, personifikace v celém díle


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!