Alchymista – rozbor knihy

 

   Kniha: Alchymista

   Spisovatel(ka): Paulo Coelho

   Přidal(a): Monife

 

Literární druh: Prózapřipomíná přirozenou formu běžné řeči, Epikamá děj

Literární žánr: psychologický román – zaměření na vnitřní život

Forma: er-forma, ich forma se objevuje ve vnitřních monolozích

Jazyk: spisovná čeština, cizokrajné názvy – Maktub [arabské- „tak je psáno“]. Objevuje se přirovnání – putoval svobodně jako vítr, personifikace – řeč pouště.

 

Doba a místo:

Doba, ve které se příběh odehrává není jasně vymezena.

Místo děje Španělsko, poušť Sahara, u egyptských pyramid, Afrika.

 

Kompozice:

Roman je psán chronologicky, vyskytují se vzpomínek na rodný kraj a na dobrodružství, která prožil. Použity jednoduché věty. Jde o pochopení zákonů přírody a najití svého Osobního příběhu.

 

Hlavní postavy:

  • Santiago – pastýř, vzdělaný-uměl číst, učil se latinský, chytrý, odvážný, trpělivý, vnímavý, během příběhu se duševně vyvíjí
  • cikánka – pravdomluvná, má dar proroctví,
  • Angličan – zapálený do své práce, chce se stát alchymistou
  • Alchymista – moudrý průvodce, vzdělaný, spravedlivý
  • král – moudrý, všechno ví, vidí a zná věci, které ostatní nechápou
  • Fátima – arabská dívka, slušná, zdvořilá, věrná, zamilovaná do Santiaga
  • sklenář – snílek, dobrosrdečný, málo odvážný

 

Hlavní myšlenka díla:

Hlavní myšlenkou příběhu je, že každý by měl žít svůj Osobní příběh, člověk by si měl všímat znamení. „Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl“

 

Okolnosti vzniku díla:

  • Psychologický román – je typ románové tvorby, ve kterém je hlavním tématem niterný (psychologický) stav ústředních postav. Ty jsou obvykle velmi složité, ale čtenář se postupně dozvídá příčiny jejich myšlenek.
  • Magický realismus –  je literární směr, ve kterém se prolíná reálná skutečnost s iluzivními prvky (sny, halucinace, mýty).

 

Autor

Paulo Coelho je brazilský spisovatel. Jeho rodiče nesouhlasili s tím, aby byl  spisovatelem V mládí koketoval s drogami.  Byl celkem třikrát poslán do psychiatrické léčebny.  Celosvětovou proslulost mu přineslo pohádkové podobenství Alchymista vydané v roce 1988, které se stalo největším brazilským bestsellerem všech dob.   V současné době je Paulo Coelho zvláštním poradcem UNESCO pro projekt duchovního sbližování a dialog mezi kulturami.

 

Vlastní názor

Moje první kniha od tohoto spisovatele. Jednoduchý příběh o tom, že by každý měl jít za svým snem a že ten sen se může splnit. Pro mě jedna z nejoblíbenějších knih, která donutí k zamyšlení nad vlastním životem a nad tím kam náš život vlastně směřuje.  Myslím, že mi v hlavě ještě hodně dlouho zůstane: „Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl.“


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!