Malý princ – rozbor knihy (3)

 

   Kniha: Malý princ

   Spisovatel(ka): Antoine de Saint Exupéry

   Přidal(a): Maru

 

Základní údaje o knize:

 • Autor: Antoine Marie Roger de Saint-Exupery
 • Název díla: Malý princ (Le petit princ)
 • Rok vydání: 1943
 • Jazyk originálu: francouzština
 • Překladatel:

 

O autorovi:

 • Země původu: Francie
 • Město původu: Lyon
 • Doba kdy žil: 29.6.1900-31.7.1944
 • Život: V dětství mu zemřel otec a jeho matka se snažila, aby její 3 děti měly bohaté dětství a tak je posílala k babičce nebo k matčině pratetě na zámek. Maturoval ve Švýcarsku a v Paříži se poté připravoval na složení zkoušek na námořní akademii (neuspěl). Už v dětství se věnoval letectví a psal básně. V roce 1921 nastoupil do vojenské služby, kde také získal leteckou způsobilost. Letectví se věnoval poté celý život. V roce 1931 se oženil a téhož roku byl jmenován Rytířem čestné legie. Sám ilustroval knihu. Zemřel při havárii letadla za 2. Světové války, do které se sám přihlásil.
 • Další díla: Letec, Citadela, Noční let, Kurýr na jih, Země lidí, Válečný pilot, Dopis rukojmímu
 • Příslušnost k literárnímu směru: meziválečná literatura, francouzský realismus
 • Do tohoto lit. směru spadá: Anatole France, Romain Rolland (Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije), Henri Barbusse (Oheň)

 

O díle:

 • Druh: epika
 • žánr: filosofický román, román pro děti, novela
 • Téma: (těžké určit – každý si v tom najde něco jiného) Dětství X dospělost

 

 • Děj:

Vypravěč uvízne v poušti a snaží se opravit své letadlo, Náhle se objeví Malý princ a poprosí vypravěče, aby mu nakreslil beránka. Vypravěč (letec) neumí kreslit beránka a tak nakreslí slona v hroznýši. Princ to pozná a tak po něm pořád chce nakreslit beránka. Vypravěč tedy kreslí beránky, ale žádný se princi moc nelíbí a tak nakonec nekreslí krabici a řekne, že v něm je beránek. Ten už se princi líbí.

Malý princ žije na planetce B612 o velikost domu. Během dne vytrhává baobaby nebo vymetá své tři sopky nebo se stará o svoji růži.

Nakonec opouští svoji planetku, aby poznal vesmír, při své cestě navštíví dalších 6 planetek, na každé žije jiný dospělí. (v postavách).

Poté co Malý princ dovypráví svůj příběh, se vydává znovu na cestu.

 

 • Klíčové scény: seznámení prince s vypravěčem, princovi příhody s růží a liškou, planetky na kterých se objeví
 • Doba děje: není známo, pravděpodobně 20.století

 

 • Vypravěč: sám autor (pilot), ich-forma, pouze když popisuje autor prince a jeho činy je užita er-forma

 

 • Způsob vyprávění: Jsou použity tyto jazykové prostředky: metafora (kroužek barvy měsíce), přirovnání, personifikace, hyperbola, zvukomalba, epiteton (chvějící se slunce), oxymóron, symboly, přímá řeč, nepřímá řeč, vnitřní monology

 

 • Hlavní postavy :

Malý princ-malý blonďatý a kudrnatý chlapec, který se vydal do světa kvůli problémům se svojí květinou se snahou poznat smysl života. Postava je plná nevinnosti, porozumění a zvídavých otázek.

Vypravěč/pilot (sám autor)-rozuměl si s Malým princem, přiblížil se mu díky jeho pochopení pro dětský styl myšlení, který už ostatní dospělí dávno ztratili.

Liška– přítelkyně, oddaná, poslušná, moudrá

Růže-(vrtkavá, vyčítavá matka až možná s hysterickými rysy), pyšná růže,která myslela, že je jediná svého druhu. Nedávala znát své city.

Král – vládne celému vesmíru, přikazuje hvězdám to, co by zvládly i bez něho. Když se malý princ rozhodne odejít, král ho jmenuje svým vyslancem.

Pijan –pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije

Domýšlivec– chce být všemi obdivován, ale na planetce žije sám

Byznysmen– je neustále zaneprázdněn počítáním hvězd.Přeje si je použít, aby jich mohl koupit více.

Lampář-na jeho planetce se den a noc střídají každou minutu, proto každou minutu zhasíná a rozžíhá lampu. Bez odpočinku. (zbytečná práce)

Zeměpisec– veškerý svůj čas tráví tvorbou map, ale neopouští svůj stůl k dalším objevům.

 

 • Kompozice: Dílo je na konci a na začátku psáno chronologicky, časti kde princ navštěvuje planetky jsou psány retrospektivně , kniha má 27 kapitol (římské číslice), znaky původní pohádky (postavy nemají jména)

 

 • Další zpracování:
  • filmového muzikálu Lernera Loeweho
  • Film 2014

 

(*Pozn.: Autor se v knize vypořádává s přechodem mezi dospělostí a dětstvím)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!