Báječná léta pod psa – Michal Viewegh

 

   Otázka: Báječná léta pod psa – Michal Viewegh

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. ROMÁN

 

Postavy

-KVIDO neohrabaný tlustý ale nadprůměrně inteligentní kluk, který už jako malý kluk svými řečmi každého šokuje
– JARUŠKA nejlepší kamarádka později jeho dívka a žena KVÍDA
– KVÍDŮV OTEC inteligentní člověk, pochází s chudých poměrů
– KVIDOVA MATKA právnička, herečka, bojí se psu protože ji jeden napadl v těhotenství
– PACO KVIDŮV bratr chová se jako kovboj
– ING. ZVÁRA nejlepší kamarád KVIDOVA OTCE
– BABIČKA LÍBA matka KVIDOVA OTCE posedlá svým zdravým, vášnivá cestovatelka
– DĚDEČEK JOSEF otec KVIDOVA OTCE
– BABIČKA VĚRA matka KVIDOVY MATKY
– DĚDEČEK JIŘÍ otec KVIDOVY MATKY
– ZITA gynekoložka

 

Kompozice díla – RETROSPEKTIVNĚ (VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ) Aje to  AUTOBIOGRAFIE POZDĚJI CHRONOLOGICKY, ER – FORMA

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

– STŘÍDÁNÍ SPISOVNÉHO A NESPISOVNÉHO JAZYKA

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1992

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období -1962 A STÁLE JE NA ŽIVU, ČESKÝ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÝ SPISOVATEL A  NEJPRODÁVANĚJŠÍ ROMANOPISEC SOUČASNOSTI.

Posuď aktuálnost vyznění -DEJ TETO KNIHY JE Z DOB KOMUNISMU TAKŽE VYZNĚNÍ NENÍ ZCELA AKTUÁLNÍ

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – KOMUNISMUS

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – KNIHA ME BAVILA PROTOŽE V NI AUTO POPISOVAL ŽIVOT ZA DOB KOMUNISMUS.

 

Postup

Směr – POSTMODERNA

Autor – MICHAL VIEWEGH – NEJSPĚŠNĚJŠÍ SPISOVATEL POSLEDNÍ DOBY

Dílo – BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA – ROMÁN

Hlavní myšlenka -UKÁZKA KOMUNISMU

Další autoři -VÁCLAV HAVEL – AUDIENCE,UMBERTO ECO – JMÉNO RŮŽE


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!