Ústava ČR – maturitní otázka

Ústava ČR = základní zákon státu s nejvyšší právní silou – veškerá nařízení, zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy… musí být v souladu s ústavou – v případně pochybnosti může být zákon navrhnut k přezkoumání Ústavním soudem, který rozhodne o ústavnosti zákona (zda je či není v souladu s ústavou)   Části ústavy 1) Preambule = slavnostní prohlášení, odkaz na historií, kulturu, připomenutí evropských […]
Continue reading…

 

Popis lidské postavy – charakteristika

Moje postava, kterou jsem si vybrala, je středního vzrůstu a dospělého věku. Má pár kilo navíc, ale i přesto se nebrání sportovním aktivitám. Vlastní typický smích, který připomíná lachtana a díky kterému rozesměje všechny, kteří měli možnost ho slyšet. Když sedí na gauči, její ruce zaujmou pro ni obvyklou pozici – sevřené a položené na […]
Continue reading…

 

Psychologie jako věda

Maturitní otázku Psychologie jako věda nám zaslala K., podrobnější otázky najdete zde: https://studijni-svet.cz/seznam-otazek-ze-spolecenskych-ved/   Vznik psychologie Zabýval se jí už Aristoteles (spis O duši) Hipokrates – jako 1. rozčlenil typologii člověka Cholerik Sangvinik Melancholik Flegmatik zabývali se i ve středověku první psychologická laboratoř vznikla v Německu v 2. polovině 19. století, zakladatel Wilhelm Wundt (zakladatel […]
Continue reading…

 

Občanské právo – maturitní otázka

Tuto otázku do občanského práva nám zaslala Elis. Podrobnější zpracování najdete zde: https://studijni-svet.cz/obcanske-pravo-maturitni-otazka-zsv-3/   Dělení občanského práva vlastnické dědické závazkové   Dědické právo Dědí 3 způsoby: 1) ze závěti 2) ze zákona 3) dědická smlouva   Dědická smlouva: zůstavitel a ten co dědí, musí souhlasit obě strany i se změnami ještě za života ze závěti: […]
Continue reading…

 

Geografie – zápisky

Tyto poznámky na téma geografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde: https://studijni-svet.cz/zemepis/   Geografie = věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase Nejstarší věda lidstva V překladu popis země První Erathosthenes – odvodil kartografie (nauka o mapách), kartometrie (o […]
Continue reading…

 

Kartografie – maturitní otázka

Tuto otázku na téma kartografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde: https://studijni-svet.cz/zemepis/   KARTOGRAFIE Věda zabývající se tvorbou a zpracováním map Mapa = zmenšený obraz Země Používá se měřítko = poměr Globus = zmenšený model země   Obsah mapy Výškopis – vyjadřuje nadmořskou výšku, kóty (označení výšky), vrstevnice, barevnou hypsometrii […]
Continue reading…

 

České národní obrození

NÁRODNÍ OBROZENÍ =celospolečenský proces, kterým byl obrozován Český národ konec 18.stol. v r.1620= bitva ba Bílé hoře => České stavy x Habsburkové (protestanti x katolíci-výhra) Habsburkové=rakouský rod, upevňuje moc v Čechách z Čech staré šlechtické rody odchod do exilu=> přichází katolická šlechta- úřední jazyk= německý (cizojazyčná šlechta proto na venkov, jelikož byli nuceni mluvit německy) […]
Continue reading…