Geografie – zápisky

Tyto poznámky na téma geografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde: https://studijni-svet.cz/zemepis/   Geografie = věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase Nejstarší věda lidstva V překladu popis země První Erathosthenes – odvodil kartografie (nauka o mapách), kartometrie (o […]
Continue reading…

 

Kartografie – maturitní otázka

Tuto otázku na téma kartografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde: https://studijni-svet.cz/zemepis/   KARTOGRAFIE Věda zabývající se tvorbou a zpracováním map Mapa = zmenšený obraz Země Používá se měřítko = poměr Globus = zmenšený model země   Obsah mapy Výškopis – vyjadřuje nadmořskou výšku, kóty (označení výšky), vrstevnice, barevnou hypsometrii […]
Continue reading…

 

České národní obrození

NÁRODNÍ OBROZENÍ =celospolečenský proces, kterým byl obrozován Český národ konec 18.stol. v r.1620= bitva ba Bílé hoře => České stavy x Habsburkové (protestanti x katolíci-výhra) Habsburkové=rakouský rod, upevňuje moc v Čechách z Čech staré šlechtické rody odchod do exilu=> přichází katolická šlechta- úřední jazyk= německý (cizojazyčná šlechta proto na venkov, jelikož byli nuceni mluvit německy) […]
Continue reading…

 

Život s hvězdou – postavy

Hlavní postavy z díla Jiřího Weila – Život s hvězdou: Josef Roubíček: postava, vypravěč, žid, bývalý bankéř, skromný, osamělý, miluje Růženu, snaží se být nenápadný a izoluje se od ostatních, z počátku dodržuje všechna nařízení později některá z nich opakovaně porušuje Josef Materna: dělník, odvážný, aktivní v odporu proti nacistům, má mnoho přátel, pomáhá Josefu […]
Continue reading…

 

Realismus a romantismus ve světové literatuře

Tento materiál nám zaslal Marián, více o realismu se dozvíte zde.   Realismus ve světové literatuře Honoré de BALZAC – „černé romány“ – umělecky podprůměrné, dobrodružné, obraz Francie, Lidská komedie, Gustave FLAUBERT – díla – Paní Bovaryová, Salambo Nikolaj Vasiljevič GOGOL – díla – Revizor Lev Nikolajevič TOLSTOJ – díla – Sevastopolské povídky, Vojna a […]
Continue reading…

 

Pravěk – maturitní otázka

Maturitní otázku na téma pravěk nám zaslala Aneta Sadílková. Další otázky z dějepisu najdete zde.   Pravěk je nejstarší a nejdelší období dějin lidstva Období vývoje člověka – antropogeneze cca 3-2–40000 př. Kr. Od nejstarších předchůdců až po objev písma a států na různém území v různou dobu Jsme omezeni jen na hmotné/obrazové prameny (sídliště, pohřebiště, […]
Continue reading…