Podzimní krajina – líčení

Tuto slohovou práci nám zaslal(a) LXKXS. Více slohových prací v útvaru líčení najdete [zde].   Podzim je období, kdy se příroda  začíná chystat na zimu, dny jsou kratší, zato noci jsou delší, krásné teplé slunečné dny babího léta střídají sychravé deštivé dny. Jedna typická věc pro podzim, kterou můžeme pozorovat, je barevnost krajiny. Barvy v […]
Continue reading…

 

Funkční styly

Funkční styly způsoby vyjadřování a jsou rozděleny podle jejich funkce, kterou plní každý ze stylů má své charakteristické znaky   Odborný styl odborné publikace, časopisy, noviny, učebnice, referáty Znaky -> objektivní, přesnost, přehlednost, odborná znalost Cíl -> poučit nebo předat přesné informace čtenáři Slohový postup -> popisný, výkladový, úvahový Funkce -> esteticky sdělná, vzdělávací Forma […]
Continue reading…

 

Podnikání v ČR – maturitní otázka

Tento materiál nám zaslal(a) Veselkan. Více materiálů z ekonomie/ekonomiky a spousty souvisejících předmětů najdete na webu Ekonomie-ucetnictvi.cz. Skvělý online kurz pak [tady].   Pojmy: Podnikání: Činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených zákonem Samostatně = sám se rozhodne, čím se bude zabývat Na vlastní účet – hradí […]
Continue reading…

 

Ústava ČR – maturitní otázka

Ústava ČR = základní zákon státu s nejvyšší právní silou – veškerá nařízení, zákony, vyhlášky, mezinárodní smlouvy… musí být v souladu s ústavou – v případně pochybnosti může být zákon navrhnut k přezkoumání Ústavním soudem, který rozhodne o ústavnosti zákona (zda je či není v souladu s ústavou)   Části ústavy 1) Preambule = slavnostní prohlášení, odkaz na historií, kulturu, připomenutí evropských […]
Continue reading…

 

Popis lidské postavy – charakteristika

Moje postava, kterou jsem si vybrala, je středního vzrůstu a dospělého věku. Má pár kilo navíc, ale i přesto se nebrání sportovním aktivitám. Vlastní typický smích, který připomíná lachtana a díky kterému rozesměje všechny, kteří měli možnost ho slyšet. Když sedí na gauči, její ruce zaujmou pro ni obvyklou pozici – sevřené a položené na […]
Continue reading…

 

Psychologie jako věda

Maturitní otázku Psychologie jako věda nám zaslala K., podrobnější otázky najdete zde: https://studijni-svet.cz/seznam-otazek-ze-spolecenskych-ved/   Vznik psychologie Zabýval se jí už Aristoteles (spis O duši) Hipokrates – jako 1. rozčlenil typologii člověka Cholerik Sangvinik Melancholik Flegmatik zabývali se i ve středověku první psychologická laboratoř vznikla v Německu v 2. polovině 19. století, zakladatel Wilhelm Wundt (zakladatel […]
Continue reading…

 

Občanské právo – maturitní otázka

Tuto otázku do občanského práva nám zaslala Elis. Podrobnější zpracování najdete zde: https://studijni-svet.cz/obcanske-pravo-maturitni-otazka-zsv-3/   Dělení občanského práva vlastnické dědické závazkové   Dědické právo Dědí 3 způsoby: 1) ze závěti 2) ze zákona 3) dědická smlouva   Dědická smlouva: zůstavitel a ten co dědí, musí souhlasit obě strany i se změnami ještě za života ze závěti: […]
Continue reading…

 

Geografie – zápisky

Tyto poznámky na téma geografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde: https://studijni-svet.cz/zemepis/   Geografie = věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase Nejstarší věda lidstva V překladu popis země První Erathosthenes – odvodil kartografie (nauka o mapách), kartometrie (o […]
Continue reading…

 

Kartografie – maturitní otázka

Tuto otázku na téma kartografie nám zaslala Veronika Valková, další podobné najdete v kategorii zeměpis zde: https://studijni-svet.cz/zemepis/   KARTOGRAFIE Věda zabývající se tvorbou a zpracováním map Mapa = zmenšený obraz Země Používá se měřítko = poměr Globus = zmenšený model země   Obsah mapy Výškopis – vyjadřuje nadmořskou výšku, kóty (označení výšky), vrstevnice, barevnou hypsometrii […]
Continue reading…