Bylo nás pět – rozbor knihy

 

   Kniha: Bylo nás pět

   Spisovatel(ka): Karel Poláček

   Přidal(a): luciez

 

 

 

Autor: Karel Poláček ( 22. března 1892, 21. ledna 1945)

 • Český židovský spisovatel, humorista a novinář. Během života vystřídal mnoho zaměstnání a byl například úředníkem, spisovatelem, novinářem a dokonce četařem na ruské frontě. Odveden Němci za druhé světové války a následně umírá v koncentračním táboře.
 • Dílo: Karel Poláček se ve svých dílech přiblížil a popsal velmi humoristicky život v maloměstě a všední činnosti s tímto životem spojené. Jedná se o tragikomické romány s humoristickým zaměřením.
  • Edudant a Francimor – Příběhy dvou bratří, které prožívají skvělé dobrodružství, objevují se zde kouzla a plno originálního vtipu.
  • Muži v Offsidu – Jedná se o román jehož děj se odehrává na hřištích a v prostředí klubů Viktoria Žižkov a Slavia Praha.
 • his. Kontext – Česká meziválečná próza, demokratický proud, spolek Pátečníků, česká literatura 20. století.

 

Lit. Žánr: humoristický román

literární druh: epika

Doba vydání: 1959

 

Místo děje: Maloměsto

Doba děje: počátek 20. Století, po 1 světové válce, 1. republika

 

Téma: svět očima dítěte (Petra Bajzy) na malém městě a kontrast dětské perspektivy s perspektivou dospělých, objevují se zde, ale neveselé události 20. století, jako například hospodářská krize, ukázka předávání podniků z otce na syna, dětská nevinnost (lumpárny) a absolutní bezstarostnost

 

Dějová osnova:

Objevuje se zde absence ústřední zápletky, děj se skládá z epizod jako jsou válka s Dražáky, Ješiňáky a Habrováky, tragické koupání v rybníku, vybírání vosího hnízda, žebrání, návštěvy biografu (bez vstupenek), příjezd cirkusu atd. Nejrozsáhlejší epizodou je epizoda, kdy hlavní hrdina Petr Bajza onemocní spálou a celý děj je pouhým snem, kde se vydává s přáteli do Indie.

 

Děj se odehrává na maloměstě za první republiky, zjevně jde o rodné město Karla Poláčka a o jeho vlastní zážitky. Hlavním hrdinou a zároveň vypravěčem je Petr Bajza , který vypráví své příhody, které zažívá se svou partou čtyř kamarádů.  Další postavy, které se ve vyprávění Petra Bajzy objevují jsou například pan Fajst, z něhož si celá parta přátel ráda tropí legraci, služka Kristýna (Rampepurda Rampepurďácká), nebo cukrářovic dcera Eva, ke které chová náklonnost. Poslední epizodou je Petrovo blouznění a snová cesta do Indie.

 

Hlavní postavy:

Petr Bajza – Hlavní postava a vypravěč, syn koloniálního obchodníka, má velkou fantazii a dokáže být velmi slušný a snaživý, avšak často se nechává zlákat k nepravostem.

Antonín Bejval – syn majitele povoznictví, Petrův kamarád a spolužák, lakomý, namyšlený, iniciátor většiny nepravostí za které přišel trest

Čeněk Jirsák – syn řemeslníka, velmi silně nábožensky založený, své hříchy si zapisuje do notesu a vymýšlí stále nové a nové, aby se za ně mohl vyzpovídat

Eduard Kemlink – syn bohatého a respektovaného úředníka, svého původu využívá, ale vcelku slušný a inteligentní

Josef Zilvar – syn válečného veterána 1 sv. války, žije v chudobinci, je o rok starší než zbytek party, snaží se chovat dospěle, mluví sprostě, kouří

Kristýna (Rampepurda) – pomocnice v krámku a služka, pracovitá a dobrosrdečná, pošťuchování s Petrem

Eva Svobodová – dcera cukráře a zřejmě 1. Láska Petra

 

Hlavní myšlenka: Autor chtěl přiblížit život lidí na maloměstě dětskýma očima a také ukázat slabost lidí z města a směšně je vystihnout, jak působí komicky, stejně jako Péťova snaha vyjadřovat se Korektně.

 

Kompoziční plán:

 • Chronologicky, epizody jsou seřazeny, tak jak šly po sobě
 • Není zde dělení na kapitoly, jen na oddíly, které jsou graficky označené
 • Reálné dění je proloženo sny
 • Jedná se částečně o autobiografii, autor vychází ze svých zážitků
 • Psáno v ich formě

 

Jazyk:

 • Spisovná čeština proložena nespisovným a hovorovým jazykem
 • Velké množství nářečních slov (ďouče, prauda, kořeuka)
 • Germanismy: (šamstr)
 • Psáno v Ich formě – vypravěč Petr Bajza
 • Slang
 • Mnoho přímých řečí
 • Spojky pročež, jelikož, přičemž

 

Využívání kontrastů:

Chování ke Kristýně – Dělá jí naschvály, ale když odjíždí, tak je smutný a stýská se mu.

Petr má rád Evu Holubovou (hodná, milá, laskavá), ale když přijede cirkus tak se zamiluje do cirkusačky (zlá, lhářka a zlodějka)

 

Prostředky:

 • Knižný výrazy: pravil, nýbrž (snaha mluvit jako dospělý)
 • Archaismy: milostpaní
 • Expresivní výrazy: kulit vočatdla, aby sem nedolejzal
 • Nářečí: nýčko,ďouče, kořauka
 • Zkomoleniny: hamba, pabouk, jednospán, kladýnek
 • Germanismy: méblák (stěhovací vůz), fodel (křeslo), futro (podšívka)
 • Vlastní hodnocení: Velmi se mi líbil styl vypravování a jazyk. Rád si představuji život přet téměř 100 lety a chlapce, jakým sem sám byl a srovnání nás obou. Rozhodně se jedná o knihu, která se jak říkajíc neoposlouchá.

 

Úryvek:

 Jedná se o epizodu s vosami, ukázka rekapitulace vyčoudění vos

Avšak brzy jsme poznali, že se stala chyba. Dneska už víme, že vosy nejsou tak hloupé a že jsou chytřejší než všichni hoši. Ony asi už věděly, že je budeme chtít vykouřit, a tak si pro každý případ vydlabaly ještě jednu ďouru, o které jsme bevěděli. Pročež nás děsně převezly.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!