Karel Poláček – Bylo nás pět

 

   Otázka: Karel Poláček – Bylo nás pět

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA.HUMORISTICKÝ ROMÁN

 

Postavy

– PETR BAJZA – vypravěč, malý kluk s mnoha darebáckými nápady a rozmary, snaží se mluvit spisovně, ale je to nepřirozené, pochází z rodiny obchodníka, sní o exotickém dobrodružství
– ANTONÍN BEJVAL nejlepší kamarád PETRA
– ČENĚK JIRSÁK jeho tatínek dělá čepice, je silně věřící
– EDUARD KEMLINK
– JOSEF ZILVAR je nejchudší z nich, je z „chudobince“, jeho           tatínek má dřevěnou nohu a žebrá
– PAN FAJST protivný pán který je neustále kárá
– KRYSTÝNA služka u BAJZŮ říkají ji RAMPEURD, A protože     pochází z RAMPUŠE
– OTAKÁREK SOUMAR říkají mu Oťásek vocásek
– EVA SVOBODOVÁ kamarádka PETRA, rodiče mají cukrárnu

 

Kompozice díla

– CHRONOLOGICKY ale také SEN. ICH – FORMA ČÁSTEČNĚ  AUTOBIOGRAFICKÉ PRVKY

 

Charakterizuj jazykovou stránku

– slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

– PETR SE SNAŽÍ POUŽÍVAT SPISOVNÁ SLOVA (PROČEŽ,                  NAČEŽ, JEST, PRAVIT) I KDYŽ SÁM NEVÍ, KDE BY JE MĚL                 POUŽÍT, NĚKTERÁ SLOVA JSOU ZKOMOLENÁ                                   (MILISTRANT MISTO MINISTRANT, KLÁDYNET MÍSTO                       KLARYNET), MEZI SPISOVNÝMI SLOVY JE PETROVA PŘIROZENÁ ŘEČ (DĚSNĚ, ZEMÁK, MEJDLÍČKO), ŠPATNÝ SLOVOSLED, SYNTAKTICKÉ CHYBY, JAZYK PŮSOBÍ HUMORNĚ

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora

– 1943 ALE VYŠEL ROK PO VÁLCE

 

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období

-1892 – 1945 ČESKÝ SPISOVATEL, HUMORISTA,NOVINÁŘ A FILMOVÍ SCÉNÁRISTA.

 

Posuď aktuálnost vyznění

– KNIHA MÁ BÝT SPÍŠE ZÁBAVNÁ A UKAZOVAT NĚCO MÁLO S POLÁČKOVA MLÁDÍ. PROBLÉMY DOBY JSOU TAK V POZADÍ PROTOŽE SI JE VYPRAVĚČ NEUVĚDOMUJE

 

Identifikuj kulturní a historické souvislosti

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

 

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil

– KNIHA ME BAVILA PROTOŽE BYLA HUMORNÁ A TAK NEBYL PROBLEM JI ČÍST

 

Postup

Směr – HUMORISTICKÁ LITERATURA

Autor – KAREL POLÁČEK – BYL V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE OSVĚTIM

Dílo – BYLO NÁS PĚT – HUMORISTICKÝ ROMÁN

Hlavní myšlenka -VAROVÁNÍ PŘED FAŠISMEM

Další autoři -JIŘÍ WOLKER – TĚŽKÁ HODINA, KAREL ČAPEK – KRAKATIT


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!