Farma zvířat – rozbor knihy (6)

 

   Kniha: Farma zvířat

   Spisovatel(ka): George Orwell

   Přidal(a): barbucha.nej

 

 

Stručný obsah:

 • Zvířata žijí na Panské farmě pana Jonese ne v těch nejlepších podmínkách, ale jsou smířená se svým osudem. Jednoho dne, když se Jones opije, se ale všechna sejdou ve stodole, kde jim staré prase Major vypráví o revoluci, která má brzy přijít. Když za pár dní zemře, vzbouří se zvířata proti panu Jonesovi a vyženou ho i s ostatními lidmi z farmy. Farma je přejmenována na Zvířecí farmu a do čela se postaví prasata jako nejchytřejší zvířata. Na mocenském vrcholu jsou prasata Napoleon a Kuliš, Napoleon ale plánuje samovládu. Oba se stále hádají. Na farmě začne platit nových sedm pravidel (přikázání). Zvířata je mají pro své blaho i pro kolektivní blaho dodržovat. A skutečně. Najednou se zlepší produktivita práce, zvířata se cítí svobodná a pracují více. Situace se ale začne obracet, když se Napoleonovi podaří zbavit Kuliše. Pomocí svých psů, které si vycvičil k poslušnosti, proti němu poštve ostatní zvířata a vyžene ho z farmy. Je obratným komunikátorem a před hloupými zvířaty dokáže své myšlenky i činy přesvědčivě obhájit. Má tak v rukou veškerou moc a dopřává výhody i ostatním prasatům. Uplyne rok a zvířata jsou prací unavená, pracovní podmínky jsou ještě horší, než když řídili farmu lidé. Vše, co je na farmě špatně, Napoleon svaluje na Kuliše. Mezi zvířaty vyhledává se svými psy jeho spojence a likviduje je. Zvířata si všímají, že stanovená pravidla nejsou některými dodržována, ale nikomu to nevadí. Nakonec se prasata přestěhují do domu, navléknou lidské šaty, začnou spát v postelích. Sedm pravidel se mění v jedno: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. V závěru se na farmě setkávají prasata s okolními farmáři. Ostatní zvířata za oknem pozorují jejich hodování. Lidé prasata obdivují, jak si dokázala ostatní podrobit. Napoleon přejmenuje farmu ze Zvířecí na Panskou. Zvířata pochopila, že už není rozdíl mezi lidmi a prasaty.

 

Téma

 • rozklad socialistických idejí v Sovětském svazu
 • tendence společnosti k třídnímu rozdělení
 • nebezpečí řeči jako instrumentu ke zneužití moci

 

Motivy

Časoprostor

 • čas není určen
 • farma v Anglii

 

Kompoziční výstavba

 • chronologická, postupná gradace
 • členění na kapitoly (10)

 

Literární druh a žánr

 • próza, ale i verše (Zvířata Anglie)
 • alegorický antiutopický román s prvky bajky (antiutopie = opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů; občané obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem)

 

Vypravěč / lyrický subjekt

 • er-forma, anonymní vypravěč (jediná Orwellova kniha, kde je to tak)

 

Postavy

 • Napoleon – prase, nejchytřejší, ale podvodník a pokrytec, chtivý, krutý, alegorie na Stalina
 • Major – inteligentní, výstavní kanec, před svou smrtí vyzývá k revoluci, alegorie na Lenina
 • Kuliš – chytré prase s dobrými nápady, alegorie na Trockého – soupeřil se Stalinem o moc
 • Pištík – prase, manipulátor, má na starost propagandu, stoupenec Napoleona
 • psi – tajná policie, slepě plní rozkazy
 • ovce – nepřemýšlející masa
 • Boxer – kůň, pracovitý, čestný, největší dříč, symbolizuje utlačovanou dělnickou třídu
 • Molina – klisna, parádivá, marnivá, madam mezi zvířaty
 • Pan Jones – původní majitel farmy, alkoholik; lidé jako představitelé vykořisťovatelů
 • Benjamin – osel, cynický, na první pohled nezúčastněný intelektuál, nejstarší, mrzutý, (autoportrét samotného autora)
 • Mojžíš – krkavec, představuje křesťanství, které v totalitním režimu ztrácí své místo

 

Vyprávěcí způsoby

 • vyprávěcí a popisný slohový postup
 • přímá i nepřímá řeč

 

Typy promluv

 • dialogy

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 • spisovný jazyk, barvité popisy
 • odborné termíny, slova se socialistickým zabarvením, archaismy, eufemismy, nově vytvořená slova (animalismus)
 • hojné přímé řeči – někdy hovorové výrazy
 • i verše (Zvířata Anglie)

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

 • personifikace, metafory

 

Literárněhistorický kontext

Kontext autorovy tvorby

 • vznik během 2. světové války, 1945
 • český překlad – 1. Jiří Havelka (1946 → zákaz), 2. Jiří Komárek (1981, exilově, Zvířecí statek), 3. Jiřina Čechová (Zvířecí farma, samizdatově), 4. Gabriel Gössel (1991+ještě několikrát)
 • námět: seznámení s ruským novinářem, inspiruje se jím a poznává poměry v totalitním Rusku, na které reaguje svou tvorbou
 • dobrá myšlenka je zničena, pokud se nesprávní lidé dostanou k moci
 • kritika komunismu, stalinismu a poměrů v Sovětském svazu tendence lidí k třídnímu rozdělení (Orwell popisuje celý vývoj totalitního režimu, od prvopočátku, přes revoluci, následného opojení, mocenské boje v čele vlády a následný úpadek a návrat ke starým způsobům vlády, mnohdy horším než předtím), obrazem despotismu a násilí
 • ve své době nedoceněné, někde zakázané
 • inspirace: animovaný (UK) i hraný (USA) film, divadlo (Ústí, Olomouc)

 

 • Orwell:
  • původním jménem Eric Arthur Blair, pseudonym podle říčky v Anglii
  • narozen narozen 1903 v Indii, vyrůstal v Anglii
  • prozaik, novinář, esejista
  • odpůrce kapitalismu a kritik nedemokratických režimů – většina děl se zaměřuje na kritiku totalitních režimů (alegorické antiutopické romány)
  • prolínání sfi-fi prvků a politické literatury
  • další díla: 1984 (antiutopie), Bože chraň Aspidistru, Na dně v Paříži a Londýně (inspirace vlastními zážitky)
  • v komunistickém Českoslovenku jeho díla zakázána

 

Literární / obecně kulturní kontext

 • války (světová, ve Španělsku), Stalinismus
 • světová literatura 20. století, prvky sci-fi (neskutečný svět, fiktivní vize budoucnosti, otřesné vize totalitní společnosti)
 • současníci:
  • CZ: Karel Čapek, Ota Pavel, Ludvík Souček
  • FR: Antoine de Saint-Exupéry
  • USA: John Steinbeck, Ernest Hemingway, Isaac Asimov


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!