Farma zvířat – referát

 

   Otázka: Farma zvířat

   Předmět: Český jazyk a literatura

   Zaslal(a): denis.lupik

 

 

Román George Orwella byl vydán v roce 2015 a z anglického originálu přeložena Gabrielem Gosselem. Tato kniha je politickou bajkou napsanou na konci 2. světové války v roce 1944.

George Orwell byl britský novinář a spisovatel. Patří k nejvýznamnějším literárním postavám 20. století. Žil v meziválečném období a jeho životní postoje se vyznačovali protesty proti všem druhům totalitních režimů – fašismu a komunismu. Byl levicově zaměřený, však nikdy se nestal členem, žádné politické strany. Zemřel na tuberkulózu.

Literární forma knihy je próza a její druh je epika. Kompozice knihy je chronologická. Dělí se do deseti kapitol. Psána je er formou, až na přímé řeči postav. V knize jsou používány odborné termíny a spousta slov se socialistickým zabarvením (Liga mládeže, Sportovní sbor). Nemalou část tvoří metafory, jako např. kůň jako dříč, psy jako tajná policie. Nejzřetelněji však v díle nalezneme personifikaci.

Román je alegorií na totalitarismus (v tomto příběhu na animalismus). Farma představuje Sovětský svaz a vývoj poměru v tomto státě. Vlastnosti vůdců a obyčejných občanů jsou přeneseny na zvířata. Na začátku jsou si všichni rovni, avšak později jsou si někteří rovnější.

Příběh se odehrává na Panské farmě, kterou vlastní pan Jones. Děj začíná vyprávěním prasete Majora o jeho snu, jak se zvířata osvobodila z lidské nadvlády za pomocí revoluce a získali pro sebe celou Anglii. Když začne Jones zvířata zanedbávat, dojde ke vzpouře. Vedení se chopí prasata Kuliš a Napoleon a nastolí řád, kde jsou si všechna zvířata rovna.

Avšak brzy dochází ke sporu mezi Kulišem a Napoleonem, které nakonec vedou k roztržce. Napoleon vyhání Kuliše a tvrdí ostatním zvířatům, že byl zrádce a spojenec pana Jonese. Napoleona jako vůdce chrání smečka psů a začínají se dít podivné věci. Postupně dochází k upravování pravidel soužití ve prospěch prasat, tenčí se příděly jídla, zvířata více pracují a kdo byl spojencem Kuliše, je popraven. Nakonec se Napoleon naučí chodit po dvou a také prasata se začínají chovat jako lidé.

Každá postava (druh zvířete) v díle má své specifické vlastnosti. Koně jsou pracovití, prasata jsou chytrá, ovce hloupé a snadno ovlivnitelné, osel představuje pasivního intelektuála, krkavec je představitelem víry (křesťanství), atd. Na druhou stranu tu jsou lidé, kteří představují třídu kapitalismu a vykořisťovatelů. Nenávist zvířat k člověku se dá popsat citátem z knihy: Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž by produkoval.

Nejvýznamnějšími postavami v této knize jsou tři prasata, která se dají přirovnat k sovětským vůdcům v SSSR. Prvním je tu Major (Lenin), ve snu spatří revoluci a ostatní k ní nabádá, sám se ji však nedožije. Dalším je Kuliš (Trockij), věřící v animalismus, po prohře v při s Napoleonem o moc je vyhnán. Posledním je Napoleon (Stalin), vůdce, který se se postaví do čela Farmy a začne zavádět diktátorský režim (snížení potravy, popravy, více práce).

Smyslem příběhu je upozornit na ošidnost moci jednotlivce či malé skupiny a poukázat na fakt, že jakmile je kdokoliv u moci, má časem podobné záměry jako předchozí vládci. Významem je varování před absolutismem, který omezuje svobodu člověka.

V době svého vydání nebyla kniha příliš oblíbená a své docenění získala až později. Kniha byla několikrát zfilmovaná, jak jako film, tak i animovaná pohádka pro děti. Kniha byla převedena i do divadelní hry, která sklízela značný úspěch.

Hlavním impulsem pro přečtení románu byla skutečnost, že kniha byla v komunistickém Československu zařazena do seznamu zakázaných literárních děl. Vedla mě k zamyšlení nad vlivem moci na chování lidí (či zde zvířat). Zaujala mě autorovým přístupem k tématu a využití animalismu v příběhu. Pro její nadčasovost, srozumitelnost a otevření očí ji mohu doporučit i ostatním čtenářům.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!