Farma zvířat – rozbor knihy (7)

 

   Kniha: Farma zvířat

   Spisovatel(ka): George Orwell

   Přidal(a): bambulin123

 

 

George Orwell

 • Narodil se v roce 1903 v Indii a zemřel v roce 1950 v Londýně
 • Vlastní jméno: Eric Arthur Blair
 • Britský novinář, esejista a spisovatel
 • Učitel, psal reportáže, recenze, romány
 • Během 2. Světové války redaktor v BBC
 • Narodil se v Indii, kde jeho otec pracoval jako úředník → matka ho převezla do Anglie
 • Vyrůstal v Oxforshirdu a podle říčky Orwell si později vybral svůj pseudonym
 • Zapojil se jako dobrovolník do španělské občanské války
 • Sám byl socialistou, i když psal knihy o diktaturách komunistického typu
 • Kritik stalinismu
 • Nějakou dobu žil na ulici a pohyboval se mezi chudinou → inspirace pro jeho knihu Na dně v Paříži a Londýně
 • Velmi ho ovlivnily události v Evropě → stává se socialistou, fašistou a kritikem totalitních režimů
 • Těsně před svou smrtí dokončil své vrcholné dílo 1984
 • Zemřel ve věku 46 let na tuberkulózu

 

Utopie – ideálně fungující stát

X

Antiutopie –  nefungující stát, totalitní režim – Orwell

 

Dílo

 • Ve svých knihách se zabýval politikou a sociálními problémy své doby
 • Jeden z nejlepších anglických esejistů
 • V komunistickém ČSR byl na seznamu zakázaných autorů
 • Psal antiutopie
  • Opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů
  • Občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem.
 • Psal také satiry = využívá komičnosti a ironie ke kritice a výsměchu
 • Na dně v Paříži a Londýně → Orwellovy zážitky z doby, kdy se jako tulák pohyboval mezi chudými
 • Hold Katalánsku → zpracování jeho zážitků z občanské války ve Španělsku
 • 1984 – antiutopický román o vládě diktatury a zneužití moci, absolutní nesvoboda

 

Farma zvířat (1945)

 • Alegorická bajka = příběh kratšího rozsahu, kde místo lidí vystupují zvířata, nebo také antiutopický román
 • Novela ve formě bajky
 • Myšlenkou autora je poukázat na hrozbu rostoucího komunismu a kritizovat Sovětský svaz. I když je komunismus dobrá myšlenka, není realizovatelná. Po čase vládne stejně jenom hrstka nejmocnějších.

 

Hlavní postavy:

 • Pan Jones – majitel Panské farmy, moc dobře se nestará o zvířata, velmi pije
 • Major – starý inteligentní kanec, který navede zvířata k revoluci, má představovat Lenina
 • Napoleon – prase, nejchytřejší z nich, je to podvodník, vůdčí typ, „jde přes mrtvoly“, má představovat Stalina
 • Kuliš – prase, je čestný, chce, aby farma prosperovala, má představovat Trockého
 • Pištík – prase, mluvčí Napoleona, dokáže zvířata o všem přesvědčit, přítel Napoleona
 • Boxer – kůň, největší dříč, pracovitý, velmi čestný, představuje pracující lid
 • Lupina – klisna, přítelkyně Boxera, moc nedůvěřuje Napoleonovi, představuje pracující lid
 • Molina – parádivá klisna, která z farmy uteče
 • Benjamin – osel, který se nikdy nevyjadřuje, je nestranný
 • Pan Pilkington – majitel sousední farmy (Liščín)
 • Pan Frederick – majitel sousední farmy (Stračín)
 • Pan Whymper – advokát, komunikoval s Napoleonem a domlouval mu obchody
 • Psi – představují tajnou policii, která slepě plní rozkazy Napoleona
 • Ovce – tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze, nemají vlastní názor
 • Havran Mojžíš – představuje víru, která v totalitě ztrácí své místo
 • Slepice – první rebelové proti Napoleonovi → rozbíjely svá vejce
 • Kočka, kachny, další prasata
 • Lidé – představují kapitalisty

 

 • Příběh se odehrává se v Anglii – městečko Willingdon
 • Kniha je psána spisovným jazykem, časté jsou socialistické termíny (soudruhu), er forma, metafory (psi jako tajná policie), archaismy (senoseč), personifikace
 • Kniha reaguje na šíření komunismu a kritizuje Sovětský svaz
 • Jsou v ní historické události → GOELRO (elektrifikace Ruska), NEP (obnova hospodářství)
 • Animovaný a hraný film
 • Kniha vyšla v ČSR v roce 1946, ale po únoru 1948 byla zakázána (vyšla až v roce 1981)

 

Literárně-historický kontext

Tématika totalitní společnosti

 • Významná role v literatuře 20. Století
 • Alexandr Isajevič Solženicyn (Jeden den Ivana Denisoviče, Souostroví gulag – vyhoštěn ze země, vyloučen ze svazu spisovatelů SSSR, po roce 1989 se vrátil)
 • Dominik Tatarka – díla vycházela v exilu a samizdatu, próza intelektuálního zaměření, existenciální otázky (Farská republika – o klerofašistickém režime slovenského státu, Písačky, V úzkosti hladania, Panna zázračnica, Rozhovory bez konca, Proti démonovi, Prutené kreslá)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!