Gilgameš (Vojtěch Zamarovský) – rozbor knihy

 

   Kniha: Gilgameš

   Spisovatel(ka):  Vojtěch Zamarovský (převyprávěl)

   Přidal(a): sucho23485

 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DÍLA

 • Literární druh: epika – vychází z děje, vypráví příběh s postavami, prostředím
 • Literární žánr: epos
 • Literární forma: próza (v původní formě poezie)

 

Hlavní myšlenka:

 • Hledání nesmrtelnosti. Uvědomění, že věčný život se dá získat činy, které člověk během svého žití vykoná. Důležitost přátelství.

 

Klíčové momenty:

 • zrození Enkida – setkání Gilgameše s Enkidem a jejích spřátelení – výprava do cedrového lesa a zabití Chumbaby – Gilgamešovo odmítnutí sňatku s bohyní Ištar – zabití Nebeského býka – smrt Enkida – Gilgamešova výprava do země Dilmunu za králem Utanapištimem, hledání věčného života – nesplnění Utanapištimova úkolu – návrat do Uruku

 

Časoprostor:

 • Děj vzniká od 3. tisíciletí př.n.l., do 2. tisíciletí př.n.l., kdy byl zapsán klínovým písmem, se přenášel ústní lidovou slovesností. Vše se odehrává v městě Uruk na břehu řeky Eufrat v Mezopotámii.

 

Kompoziční výstavba:

 • Dílo bylo původně napsáno na dvanácti hliněných tabulkách a uloženo v Aššurbanipalově knihovně v Ninivě. Epos byl původně veršovaný. Nyní je příběh přepsaný do kapitol s jednotlivými názvy a určením tabulky. Kapitoly na sebe navazují. Kniha také obsahuje prolog, epilog a poznámky a vysvě

 

POSTAVY A TEXT

Hlavní postavy:

 • Gilgameš: Ze 2/3 bůh po matce Ninsun a z 1/3 člověk po otci Lugalbandovi. Urucký vládce, byl silný, mocný a nebojácný, toužil po věčném životě. Svému lidu vládl tvrdě a krutě, do doby než potkal Enkida, díky němuž se změnil a konal dobré Enkidu se pro něj stal společníkem a bratrem, kterého miloval.
 • Enkidu: Byl stvořen Bohy z hlíny a zrozen ve stepi, kde zpočátku žil. Po setkání s Gilgamešem se z nich stali nerozluční společníci a bratři. Enkidu byl silný a ohlížel se na rady ostatních, stál po boku Gilgameše a chránil ho.

 

Vedlejší postavy:

 • Bohové: V příběhu se objevuje mnoho bohů, kteří ovlivňují spád děje; například Šamaš, Ištar, Sin, Anu, Aruru a další.
 • Utanapištim: vladař, jenž byl kdysi člověkem, ale bohové mu dali nesmrtelnost
 • Uršanabi: převozník, který dovezl Gilgameše za Utanapištimem a pak ho doprovodil na cestě zpět do Uruku


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!