Literární díla od Gilgameše po Komenského

 

   Otázka: Literární díla od Gilgameše po Komenského

   Předmět: Český jazyk – literatura

   Zaslal(a): Gajdy

 

EPOS O GILGAMEŠOVI

 • Klínovým písmem na hliněné destičky
 • Epos ze Sumeru
 • Dochovaly se Akkadské verše
 • Vládce města Uruk hledá nesmrtelnost

 

BIBLE

 • Základní kniha křesťanství
 • Zachycuje podobenství dějin lidstva
 • Skládá se ze Starého (Berešit, Šamot, Vajikra, Bamidbar, Devarim) a Nového zákona
 • Evangelia podle Marka, Matouše, Lukáše a Jana
 • Etický charakter

 

HOMÉR

 • Ilias– epos o dobytí Troje
 • Odysea– o návratu krále domů

 

EZOP

 

SOFOKLES

 • Řecký dramatik
 • Psal tragédie

 

OVIDIUS

 • Římský básník
 • Metamorfozy
 • Umění milovat

 

PÍSEŇ O ROLLANDOVI

 • 11. století Francie
 • O hrdinovi z doby Karla Velikého

 

DANTE ALIGIERI

 • 14. století Itálie
 • Božská tragédie (3 části)

 

FRANCESCO PETRARCA

 • 14. století Itálie-renesance
 • Sonety Lauře

 

GIOVANI BOCCACCIO

 • 14. století Itálie-renesance
 • Dekameron (100 novel)

 

FRANCOIS VILLON

 

MIGUEL DE CARVANTES SAAVEDRA

 • Španělsko
 • Don Quiot de la Mancha

 

WILLIAM SHAKESPEARE

 • Anglický dramatik
 • Komedie, historické hry
 • Hamlet
 • Romeo a Julie
 • Othello
 • Zkrocení zlé ženy

 

MOLIERE

 • 17. století Francie
 • Tartuffe
 • Lakomec

 

DANIEL DEFOE

 • 18. století Anglie
 • Preromantik
 • Robinson Crusoe

 

JONATHAN SWIFT

 • Guliverovy cesty

 

WOLTAIRE

 • 18. století Francie
 • Preromantik a osvicenec

 

JOHAN WOLFHANG GOETHE

 • Sturm und drang

 

KONSTANTIN A METODĚJ

 • 863
 • Šířili křesťanství
 • Písmo Hlaholice
 • Jazyk Staroslověnštinu

 

KRISTIÁNOVA LEGENDA

 • Latinsky
 • O sv. Kristiánovi
 • 11. století

 

HOSPODINE, POMILUJ MY

 • Staroslověnsky s prvky češtiny
 • 11. století

 

KOSMAS

 • Kosmova kronika
  • 12. století
  • Z povídání starců
  • Proza, latinsky

 

ALEXANDREJDA

 • Náš nejstarší epos
 • 13./14. století
 • Česky
 • Pojednává o Alexandru Makedonském-obraz ideálního vládce

 

DALIMILOVA KRONIKA

 • Z počátku 14. století
 • Česky ve verších
 • Objevuje se zde pověst o Oldřichu a Boženě

 

MASTIČKÁŘ

 • 14. století
 • Naše první fraška
 • Zajímavý jazyk (latisnké úryvky, vulgarismy a germanismy)
 • Satirická a kritická hra

 

PODKONÍ A ŽÁK

 • Satirické sociální dílo vedeno dialogy
 • Podkoní se s žákem hádá přednostech svého stavu

 

JAN HUS

 • Kázal proto svatokupectví
 • Listy z Kostnice
 • O církvi
 • Knížky o svatokupectví
 • Dcerka
 • Zjednodušil pravopis
 • Kázal v kapli Betlémské

 

VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN

 • Hájkova kronika

 

JAN ÁMOS KOMENSKÝ

 • Baroko, doba pobělohorská (bitva na Bílé hoře 1620)
 • Myslitel a reformátor
 • Didaktické postupy (od lehčího k těžšímu, názornost, učit v mateřštině)
 • Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 • Velká didaktika
 • Labyrint světa a ráj srdce

 

BEDŘICH BRIEDL

 • barokní autor oficiálního proudu


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!