Krysař – rozbor knihy (5)

 

   Kniha: Krysař

   Spisovatel(ka): Viktor Dyk

   Přidal(a): Deni

 

 

 

zařaďte do literárního a časového kontextu

Viktor Dyk (1877 – 1931) – KrysařDykova neoklasická novela je vydána roku 1915, což poukazuje na fakt, že kniha byla zařazena do České literatury od přelomu 19. a 20. století do konce 1. světové války.

 

zařaďte do kontextu knihy.

Skepsií přelomu století prošla stějně jako další evropské země i česká společnost. Vizí národní jednotky nahradila hesla. Pro autory 90. let všechny pokusy o předstírání či kříšení ideálů ztratily smysl. U literatury došlo k vnitřní diferenciaci na různé proudy. Básníci 90. let se kriticky distancovali od předchozí poezie, opustili pravidelný verš lumírovců. Vrchlického překlady z francouzštiny budili zájem o dekadenci, impresionismus a symbolismus. Což moderna přijala.

 

charakterizujte postavu (5vět)

Pro charakterizování postavy jsem si vybrala postavu krysaře, protože je tajemná a záhadná. Krysař, osoba, jenž přichází do Hammeln jako vyrovnaná a silná. Jeho pohled je neúhybný a jistý. Mnoho pramenů tvrdí, že krysař je osobou bez identity a sám neví, kým vlastně je (jak bylo řečeno v knize samým Krysařem hned na začátku). Krysař je člověkem zcestovalým a zkušeným, tudíž mnoho zná a dokáže předvídat. Zamilovává se do Agnes, a proto je ochoten zapomenout na mzdu, která mu byla slíbena, ale nezaplacena.  Láska k Agnes ho však ve městě drží a nakonec přivede k propasti na hoře Koppel, kde Agnes spáchala sebevraždu. Ztrácí píšťalu – symbol života, ztrácí možnost zpívat, ztrácí sám sebe – a následován celým městem končí v propasti.

 

vypiš lit. teoretické prostředky a urči je

Ukázka z učebnice nám přibližuje pasáž na konci knihy, kdy krysař přemýšlí nad svou bolestí ze ztráty milované osoby. Na začátku knihy se bál zapískat vší silou, aby píšťala vydala nejsilnější tón. Na konci se nebojí, protože je znechucen sobeckostí lidu Hammeln. Vše co ukázka píše, je nastávající děj jeho úvah a rozhodnutí.

Chronologický postup v celém vyprávění. Gradace je zřetelná jen ke konci příběhu. Gradace je stupňování a v knize je popsána hlavně poslední melodií co vychází z píšťaly, a reakce obyvatel na tuto melodii.

Ukázka ze strany 31, z knihy Krysař od Viktora Dyka:

V této ukázce autor poukazuje, jak může vypadat výsledek myšlenky na osobu nám nejdražší, která zemřela, čímž řešila problémy se svými milenci. Jak může vypadat jednání člověka, který ztratil vše, na čem mu záleželo a ještě k tomu přispěje sobeckost a chamtivost lidí.

 

hlavni myšlenka

Láska dala krysaři smysl života a poprvé v životě se cítil spoután láskou k Agnes, přestal cítit potřebu tuláctví. Když přišel o svou lásku, přišel i o smysl života.  Krysy představují všechnu zkaženost, kterou má krysař vymítit z města. „Sedmihradská zem“ představuje vidinu nového života, touhu po něm. Více než nedodržená dohoda ze strany konšelů autora zajímá zrada lásky. Je nastíněn bezpočet hlubokých otázek.

 

postřehy (moje) doplněni úvaha

Kniha má zvláštní kouzlo, které poukazuje na lásku, zkaženost obyvatel a tajemno. Toto dílo jsem si vybrala i proto, že se jednalo o „srdeční záležitost“ kdy jsem jako dítě viděla muzikál krysař od Daniela Landy a později i milovala písně, které muzikál obsahoval. V knize jsou i krásné citáty minulosti a budoucnosti, což se odehrává v přítomnosti. Samotný úvod mě zaujal krysařovou větou, kterou naznačil, že je nikdo, muž beze jména. Dyk si jako předlohu vybral starou německou pověst ze 13. století.  Autor taky výborně vystihl pocit touhy po nové budoucnosti s milovanou osobou, které odešla do země sedmihradské. Dále vystihl krásně city, kdy pro lásku zapomene na hamižnost konšelů, kteří mu nechtějí zaplatit za dobře odvedenou práci. A protože později Agnes umírá, ztrácí i on naděje, a chce co nejdřív k ní, kde vybudují novou budoucnost. To pro něj však znamená smrt, a protože věděl, jak se mu město odvděčilo za jeho práci, začal pískat na píšťalu a tím způsobil záhubu celému městu. Až na Kristiána a malého dítěte. Knihu mám staženou ve formě mp3 a můžu ji poslouchat kdykoli, když mám špatnou náladu, nebo se jen potřebuji zamyslet.

 

formální rozbor

Novela s romantickým milostným motivem, rozpor snu a skutečnosti, psáno v kapitolách. Děj je řetězový, návaznost událostí, spjaty s ústředním příběhem. Slova jsou jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená. Využití nepřímých pojmenování – personifikace a řečnických figur.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!