Krysař – rozbor knihy

 

   Kniha: Krysař

   Spisovatel(ka): Viktor Dyk

   Přidal(a): Jana Spatkova

 

 

 

Viktor Dyk

– období tvorby: od počátku 20. století do roku 1918

– patřil k anarchistům – buřičům; básník, dramatik, prozaik, novinář, spisovatel

– aktivní politik, přispíval do Světozoru (1895)

– zapojil se do domácího odboje, zatčen, vězněn

– pro jeho dílo typické: rozpor mezi snem a realitou, momenty deziluze, gesta individuální vzpoury

– další: Karel Toman, František Gellner, Fráňa Šrámek, Petr Bezruč…

 

Dílo:

básnické sbírky – A porta inferi, Síla života, Marnost

prozaická díla – povídky: Stud, Zlý vítr

novela – Krysař

dramatická tvorba – Epizoda, Posel, Ondřej a drak

 

KRYSAŘ

– vychází ze staroněmecké pověsti a pohádky

 

Motiv: láska může změnit člověka a jeho dosavadní postoj k životu; pro lásku je člověk schopen věcí, které se mu dříve zdály nemyslitelné

 

Téma:

Hlavní téma je pobyt krysaře v Hameln, kde má za 100 rýnských zlatých vyhnat krysy z města. Lidé nakonec skončí v ,,Ráji“, zemi sedmihradské, o které se ve městě povídají pohádky; je imaginární, po tom, co následují Krysařovu píšťalu a spadnou do propasti na hoře Koppel. Vedlejším tématem je jeho láska k Agnes (díky ní chce ušětřit město od zkázy za to, že mu konšelé odmítili zaplatit za jeho splněný úkol) a s tím spojený vztah ke Dlouhému Kristiánovi (jeho sok, milenec Agnes). Dalším vedlejším tématem je osud rybáře Jörgena, který nemůže žít spořádaný život v Hameln (obyvatelé se mu smějí). Zde, na konci příběhu, se objevuje motiv poutníka, za konkrétním cílem (pro svou prostoduchost odolává Krysařově píšťale, je totiž příliš zakotven ve své realitě a díky tomu se mu podaří odejít z města a hledat matku pro miminko, které přežilo s ním).

 

Obsah:

Do hanzovního severoněmeckého města Hameln přichází tajemný muž, Krysař. Objevil se zde proto, aby vyhubil krysy, které se zde přemnožily.

První člověk, se kterým se zde potkává, je mladá dívka Agnes, která si všimne Krysařovy píšťaly a ptá se ho na ni. On odpovídá, že píská slabě, aby přivábil krysy, ale kdyby zapískal silně, tak nejen krysy by ho následovaly.

Agnes od začátku Krysař silně přitahuje, ale ona už má svého přítele Kristiána.

Přesto u sebe nechá Krysaře bydlet a oba se do sebe zamilují a stráví spolu noc. Jenže Agnes nijak neřeší svůj vztah s Kristiánem, a když Krysař jednoho večera přijde k ní, ona vypadá zničeně a přizná se mu, že čeká dítě s Kristiánem. Je zoufalá a křičí, že jeho dítě nechce. Krysaře to velmi raní, ale přesto chce zůstat, jenže Agnes ho posílá pryč. On souhlasí, ale na odchodu jí říká, že se stejně vrátí.

Od té doby již Agnes nebyla veselá jako předtím a poprosila matku, aby jí zazpívala píseň o sedmihradské zemi, což je metafora zaslíbené země, kam přijde člověk po smrti a neexistuje tam trápení. Poté se Agnes odebrala na vrcholek hory Koppel, kde se nacházela hluboká propast a spáchala sebevraždu.

Když se Krysař vrátil do Hameln, protože ho to táhlo zpět k Agnes, našel akorát její matku, která žalem zřejmě zešílela, a pochopil, že Agnes je mrtvá. Tato skutečnost mu zlomila srdce, ztratil smysl života a rozhodl se, že se pomstí všem obyvatelům Hameln. Začne pískat ze všech sil na píšťalu a celé město nechá všeho a omámeno tím zvukem jde za Krysařem. Na hoře Koppel všichni popadají do propasti a nakonec sám Krysař zahazuje svou píšťalu a jako poslední skočí dolů.

Jediný člověk z celého města, který přežil, byl rybář Sepp Jörgen, který sice slyšel píšťalu hrát, ale protože byl opožděný a všechno chápal až na druhý den, tak zůstal. Až ráno, kdy šel prázdnými ulicemi, uslyšel vábení píšťaly, ale píšťalu přehlušil pláč malého dítěte, které v jednom z domů nechala matka. Sepp Jörgen tedy odolal, vzal dítě a odešel z Hameln, aby mu našel někoho, kdo se o něj postará.

 

Časoprostor: středověk, asi 13. století, doba hanzovních měst

Literární druh a žánr: novela, epika

Vypravěč: er forma

 

Postavy:

Krysař – tajemný muž z ciziny, nevíme o něm nic; ani jméno, původ, či co prožil; (možná pochází odněkud z Blízkého Východu či Jižní Evropy), zcestovalý, zachmuřený, všímavý, moudrý, miluje Agnes

Agnes – dívka z Hameln; trochu naivní, veselá, neví si rady s problémy, miluje Krysaře, ale stále udržuje vztah s Kristiánem

Sepp Jörgen – mladý rybář, vyděděný ze společnosti a neschopný se do ní zařadit, pomalu chápe, citlivý, má dobré srdce

Dlouhý Kristián – milenec Agnes, chce dědit po svém strýci a oženit se s Agnes

(dále konšelé – Gottlieb Frosch, Bonifác Strumm; Kätchen, Lori – dívky z Hameln…)

 

Adaptace:

1985 Krysař – československý loutkový film

1996 Muzikál Krysař, autor Daniel Landa


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!