Lakomec – rozbor knihy (10)

 

   Kniha: Lakomec

   Spisovatel(ka): Molière

   Přidal(a): buzumbura

 

 

Obecná struktura

Analýza uměleckého textu

Téma a motiv:

  • Hlavním tématem je pobyt krysaře ve městě Hammeln, který nedostane odměnu za odvedenou práci. Rozhodne se pro pomstu. Motivem je láska, pomsta, život krysaře a život Seppa. Ukazuje na povrchnost, hamižnost a vlastní prospěch bohatých.

 

Časoprostor:

  • německá pověst ze 13. století. Z německého hanzovního města Hammeln

 

Kompoziční výstavba:

  • dílo je členěné do kapitol, chronologický postup, v závěru gradace příběhu

 

Literární druh a žánr:

  • epika, novela

 

Vypravěč/lyrický subjekt

  • autor je vypravěčem, er- forma

Postava:

  • Krysař – tajemný cizinec, individualista, silný, vyrovnaný
  • Agnes – milenka Kristiána, krysaře, pohledná, citlivá, zoufalá, spáchá sebevraždu
  • Kristián – milenec Agnes, majetnický, chce dědictví, má dítě s Agnes
  • Sepp – prostoduchý jednoduchý mládenec, silný a statný, ostatní se mu posmívají, zaostalý, zpomalený, hodný

 

Vyprávěcí výstavba: Spisovná čeština, jednoduché věty

Typy promluv: Monology – úvahy, dialogy

Veršová výstavba: Verše zde nejsou.

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Jazyk je spisovný, objevují se cizí jména postav – německá.

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku:

V novele najdeme personifikaci – vlny řeky je přijaly a odnesly do moře, srdce ho svíralo, archaismy.

Vypravěč klade řečnické otázky – nevyžaduje odpověď.

 

Literárněhistorický kontext:

Realismus s prvky romantismu, společnost autorů vystupující proti společnosti  – buřiči

 

Kontext autorovy tvorby

Viktor Dyk (1877 – 1931), novinář, spisovatel, básník, prozaik, dramatik, politik. Ovlivněn dekadencí, proti společnosti. Psal básnické sbírky, povídky, novelu, divadelní hry.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!