Krysař – Viktor Dyk

 

   Otázka: Krysař – Viktor Dyk

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. NOVELA

 

postavy

– KRYSAŘ hlavní postava a zároveň vypravěč typický představitel  romantického hrdiny.
– AGNES prostá, obyčejná, pohledná, nevinná, a mladičká, tvoří kontrast oproti krysařovy – nevinnost vs. znalost
– SEPP JORGEN chudý rybář, krysařův protějšek avšak oba tyto hrdiny spojuje osamocenost

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY ale i RETROSPEKTIVNĚ KDYŽ KRYSAŘ  VYPRAVÍ JAKÉ JE TO V JINÝCH MĚSTECH

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.

– SPISOVNÁ ČEŠTINA, ARCHAISMY (ROZŠAFNÝ =  MOUDRÝ)

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1915

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1877 – 1931 BYL VÝZNAMNÝ ČESKÝ BÁSNÍK, PROZAIK, DRAMATIK, PUBLICISTA A NACIONALISTICKÝ POLITIK

Posuď aktuálnost vyznění – MYSLÍM ŽE KNIHA JE AKTUÁLNÍ PROTOŽE V TÉHLE DOBĚ JE KAŽDÝ ČLOVĚK NĚČÍM ZKAŽENÝ, ŘEKL BYCH ŽE JINAK SE ŽÍT V TEHLE DOBĚ NEDÁ

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – OBDOBÍ 1.SV VÁLKY

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – TEXT JE ZAJÍMAVÍ TÍM, ŽE SE NEUSTÁLE NĚCO ODEHRÁVÁ A TÍM JE NAPÍNAVÍ ČLOVĚK NIKDY NEVÍ CO PŘIJDE.

 

Postup

Směr – ROMANTISMUS (GENERACE BUŘIČŮ)

Autor – VIKTOR DYK – NACIONALISTICKÝ POLITIK

Dílo – KRYSAŘ – NOVELA

Hlavní myšlenka – LIDÉ JSOU SOBEČTÍ A ZLÝ A PROTO BY SE MELI POLEPŠIT. A PROTO ŘEŽILO JEN DÍTĚ A SEPP JORGEN

Další autoři – FRÁŇA ŠRÁMEK – STŘÍBRNÝ VÍTR, KAREL TOMAN – HLAS TICHA


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!