Kytice – rozbor knihy (4)

 

  Rozbor knihy Kytice

   Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben

   Přidal(a): Teryk94

 

 

Téma: Mezilidské vztahy, trestání viny

Hl. myšlenka: Lidské neštěstí, které si působí člověk sám, tím že poruší zákony. Ten je pak krutě potrestán.

Čas: neurčitý

 

Prostor: neurčitý, symbolický (les, jezero, chalupa)

1.chalupa – polednice si jde pro dítě, ale matka ho tak pevně svírá že jej udusí

2. jezero – dívka si u jezera pere, když spadne do vody a vodník z ní udělá svou ženu

 

Kompozice: 13 balad jdoucí po sobě v promyšleném modelu

LD: lyriko – epika – rozvíjející se příběh, dějovost, zachycuje skutečnost v daném okamžiku+ stav nitra, veršovaná

LŽ: balada – dialogy, veršovaná skladba, pochmurný děj, tragický závěr, rychlý dramatický spád

Vypravěč: není

 

Postavy: Ženy, hlavně matky, které pomáhají ale i ubližují svou mateřskou láskou – jsou mírné, přijímají svůj osud a trest.

 

Děj:

Kytice – Tři sirotci chodí každý den matce na hrob. Věří že se jejich matka převtělila do kvítků, které pokrývají celý její hrob. Kvítky nazvaly mateřídouškou.

 

Poklad – Matka s dítětem jde na Velký pátek do kostela na mši. Chudá vdova najednou uviděla skálu s otevřeným vchodem. Uvnitř našla zlato, aby si mohla odnést co nejvíce zlata domů nechá své dítě v jeskyni. Doma se však zlato změní na kamení. Matka ve zlé předtuše běží zpátky k jeskyni ale ta už nikde není, zmizela i s jejím dítětem. Po roce trápení jde matka na Velký pátek do kostela na mši. Opět nachází jeskyni a v ní i své dítě, zlata si už nevšímá, přednější je pro ní už dítě.

 

Svatební košile – Dívka čeká na návrat svého milého z vojny už 3 roky. V zoufalství v modlitbě prosí o jeho návrat nebo o svou smrt. Mrtvý milý se objevuje v noci o úplňku, aby si odvedl svou nevěstu. Cestou na hřbitov jí zahodí modlitební knížku, růženec, křížek po matce a před hřbitovem i svatební košile které dívka ušila. Až tam si dívka teprve uvědomí, že je její milý mrtvý a schová se do márnice, kde na povel mrtvého ženicha oživne mrtvý. Dívka se zachrání jen díky modlitbám.  

 

Polednice – Matka se snaží utišit své dítě aby mohla dovařit jídlo pro svého manžela, který přijde v poledne z práce. Nedaří se jí to a tak na dítě zavolá polednici, ta se po chvíli objevuje mezi dveřmi a natahuje se po dítěti. Vyděšená matka se snaží své dítě chránit a silně ho k sobě tiskne, ale tak silně že ho udusí.

 

Zlatý kolovrat – Jednoho dne Dora potkává krále, který jí žádá o vodu. Dora se mu zalíbí a tak nakáže její nevlastní matce aby jí příští ráno odvedla na hrad. Matka se mu snaží  vnutit svou dceru, že prý je Doře podobná, ten odmítne a odjíždí. Druhého dne cestou na hrad Doru matka a sestra zabijí, její oči, nohy a ruce berou sebou. V lese jí najde stařeček a posílá pachole aby vyměnilo zlatý kolovrat, přeslici a kužel za oči, nohy a ruce. Nevlastní sestra Dory chce vše a tak věci vymění. Stařeček pomocí živé vody Doru oživí. Když se král vrátí domů jeho žena se mu chlubí co vše získala. Ten jí vyzve aby mu upředla zlatou niť, kolovrat jí ale zradí a začne příst pravdu. Vzteklý král vyhání obě ženy a odjíždí hledat Doru. Tu najde v lese a odveze si jí na hrad kde si jí vezme. Obě ženy jsou sežrány vlky v lese.

 

Štědrý večer – Sestry Hana a Marie chtějí znát svou budoucnost, a tak se vydávají o Štědrý večer k jezeru, kde vysekají díru do ledu, aby viděli svou budoucnost. Hana uvidí mladého muže Václava ale Marie rakev a černý kříž. Haně se předpověď splní, Marii bohužel taky a ta se sestry svatby už nedožije.

 

Holoubek – Žena chodí kolem hřbitova a vzpomíná na svého manžela, který je tam pohřben. Potká mladého muže, který jí říká aby na něj zapomněla a vzala si jeho. Vdova za 3 dny na manžela zapomene a za měsíc se vdává za toho mladého muže. Ten jí říká ať si užívá života, že je to nebožtíkovi už jedno. Na jeho hrobě sedává bílý holoubek a každému kdo ho slyší zpívat puká srdce. Po delší době jde žena kolem a když uslyší holoubka zpívat neunese svůj žal a vinu a utopí se. Jako sebevražednice je pohřbena na poli žita pod velkým kamenem.

 

Záhořovo lože – Mladý hoch jde do pekla a po cestě potkává loupežníka. Ten ho pod podmínkou že mu řekne jak peklo vypadá nezabije. Na zpáteční cestě vypráví hoch loupežníkovi, že tam na něho mají připravené mučící lože – Záhořovo lože. Záhoř se lekne a učiní pokání. Po dlouhých 90 letech je mu odpuštěno a jde do nebe.

 

Vodník – Matka měla sen že její dcera umřela, dcera jí ale nevěří a odchází k jezeru. Tam spadá do vody a chytá jí vodník, který z ní udělá svou ženu. Porodí mu syna, ale stále se jí stýská po matce a tak ho prosí aby jí za ní pustil. Vodník ač nerad svolí pod podmínkou že se do večera vrátí. Žena se nevrací, a tak jde vodník za ní. Matka odmítá svou dceru pustit zpět za vodníkem. Ten využívá jejich syna a říká, že má hlad a musí jíst. Matka mu řekne ať dítě přinese že se o něho postarají. Vodník opravdu dítě přinese ale jako trest pro obě ženy ho zabíjí.

 

Vrba – Žena je přes den plná života ale v noci je jako mrtvá. Její muž už neví co dělat a tak se zeptá babičky co se s jeho ženou děje. Ta mu řekne že každou noc odchází duše jeho ženy do bílé vrby. Muž plný vzteku vrbu podťal. V té chvíli začnou znít zvony a muž se diví kdo tak najednou zemřel. Jeho žena. Nešťastný muž jde za vrbou a ptá se jí co má dělat. Vrba mu říká aby z jejího kmene udělal kolébku pro jejich dítě, bude to jako by ho objímala matka. Proutí ať zasadí podél vody ze kterého si pak jejich dítě bude vyřezávat píšťalky a hrát jí.

 

Lilie – Zemřela mladá dívka a podle jejího přání byla pohřbena v lese. Na jejím hrobě vyrostla lilie. Jel kolem pán na lov a honil laň, najednou místo laně uviděl lilii. Dal jí vykopat a dát do své zahrady. Staral se o lilii až se jednou dívka probrala k životu, byla ale bohužel slabá a zranitelná. Odvedl si jí do hradu kde si jí vzal. Jednou byl povolán králem a musel odjet a tak nařídil matce aby se o ní a syna starala. Matka jí ale nemá ráda a vystaví jí slunci. Když se muž vrací nachází zvadlou lilii a mrtvé dítě. Prokleje svou matku a dá jí potrestat.

 

Dceřina kletba – Matka se diví proč je dcera tak smutná. Dívka odpovídá že zabila své dítě a chce se oběsit. Proklíná muže který jí svedl a zradil a i svou matku, která jí špatně vychovala.

 

Věštkyně – Věštkyně předpovídá budoucnost českého národa. Zdůrazňuje že uplynulo mnoho let od moudrých slov Libuše a Svatopluka a lidé dosud nepochopili důležitost jejich slov. Mluví o vlastenectví.

 

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)

Romantismus  – cit, individualita (citů), důraz na tvůrčí svobodu, zvukomalebnost, obohacení jazyka archaismy

 

Další autoři: Karel Hynek Mácha – Máj, Marinka, Cikáni

Josef Václav Frič – Písně z bašty, Václav IV. , Osud rozervance

Alexandr Puškin –  Rusalka , Talisman, Volnost

 

Autor: Erben – Básník

– historik

– překladatel

– novinář

– spolutvůrce Riegrova slovníku naučného

Díla:  Večer, Tulák, Na hřbitově  


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!