Kytice – rozbor knihy (5)

 

  Rozbor knihy Kytice

  Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben

  Přidal(a): 605Ver

 

 

Informace o autorovi – Karel Jaromír Erben (1811 – 1870):

 • Český básník, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby
 • Vystudoval gymnázium v Hradci Králové a právnickou fakultu v Praze (Na studium si vydělával výukou hudby)
 • Na právech se seznámil s Františkem Palackým, se kterým pak spolupracoval do konce života
 • Získává práci archiváře
 • Spolutvůrce Riegerova slovníku naučného
 • Díla
  • Písně národní v Čechách
  • Soubor českých pohádek – obsahovala pohádky jako Dlouhý, Široký a Bystozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták ohnivák a liška Bystrouška, Zlatovláska

 

Období vzniku, literární směr, podobná díla/autoři

 • V roce 1853
  • Literární směr – romantismus (cit má přednost před rozumem, hlavním tématem bývá láska, která je nešťastná, hlavní hrdina bývá většinou vyvrhel společnosti. Příklad v díle – tajemná místa = skály, peklo, hřbitov)

 

Hlavní téma

 • Kytice – Dětem umřela matka, když každý den navštěvovali její hrob, zželelo se jí jich a změnila se v rostlinu, děti matku v kvítku poznaly a pojmenovali ji mateřídouška
 • Poklad – Vidina bohatství změní matku k nepoznání, že zapomene i na své dítě.
 • Svatební košile – Žena touží po návratu svého milého z ciziny, netuší však, že už není mezi živými. On se však vrátí a chce si ji vzít s sebou mezi mrtvé. Víra v boha ji zachrání život.
 • Polednice – Neuvážená slova matky, přivedou její dítě k smrti.
 • Zlatý kolovrat – Touha po blahobytu, ovlivnila matku a zabila tak svou nevlastní dceru a podvodem zajistila své vlastní dceři místo po boku krále.
 • Štědrý den – Pohled dvou dívek do budoucnosti, který se stal skutečností.
 • Holoubek – Příběh o vdově, která příliš brzo zapomněla na smrt svého manžela, až holoubek, který cvrlikal, že ho otrávila, uvědomí si co udělala a spáchá sebevraždu.
 • Záhořovo lože – Putování poutníka do pekla kde najde Záhořovo lože. Záhoř je tímto vyděšen a dá se na pokání, na konci oba dojdou klidu.
 • Vodník – Dcera neuposlechne matku a vydá se k jezeru kde se provdá za vodníka a má sním dítě, když ji pak vodník pustí za matkou, ta ji nechce vydat a vodník zabije její dítě.
 • Vrba – Pro dobro své ženy skácel muž vrbu, netušil však, že tím zabije svou ženu. Pro dobro svého syna nechal z proutí uplést kolébku, aby byl syn pořád s matkou
 • Lilie – Na hrobě mladé dívky vyroste krásná lilie. Pán si ji nechá přesadit do své zahrady, ta po třetím dne oživne a bloudí po zahradě, pán si ji vezme k sobě a ukrývá před sluncem. Porodí mu i syna, když však musí do boje, pověří chráněním svou matku, ta ji však vystaví slunci a ona i dítě umírají. Pán ji přeje to samé, co způsobila ona jim.
 • Dceřina kletba – Dívka prokleje svou matku za to, že se o ni dostatečně nestarala a tak zabila své dítě. Chce se oběsit.
 • Věštkyně – O věštkyni, která promlouvá o pověstech českého národa. (Přemysl Oráč a Libuše)

 

Obsah

 • Poklad
  • Žena s dítětem šla do kostela, když v tom spatřila skálu a nějaký třpyt. Došla tam a spatřila hromadu zlata, mramorovou podlahu a stropy sázené rubíny. Nejdřív si chtěla nabrat pouze trochu, a však neodolala a nabrala si co unesla, dítě nechala ve skále a běžela domů, tak to udělala i po druhé a když se vracela skála zmizela a dítě sní, zlato se ji proměnilo v kamení a hlínu. Byla smutná a všude hledala své dítě, ale nenašla až po roce v ten samý den se opět skála objevila a žena do ní vběhla, rychle vzala své dítě a utíkala pryč, zlato už ji nezajímalo.
 • Polednice
  • Matka doma vaří jídlo, když její dítě pořád křičí a matka mu začne vyhrožovat, že na něj zavolá polednici. To nakonec udělá a v poledne se objeví polednice. Matka byla vyděšena a tiskla dítě k sobě. Když polednice vztáhla po dítěti ruku matka omdlela, když se otec vrací z práce, matku vzkřísil, ale dítě už bylo udušené.
 • Zlatý kolovrat
  • Král zabloudil v lese při lovu a našel chaloupku ve které spatřil krásnou dívku, okamžitě si ji chtěl vzít. Matka mu však chce dát svou vlastní dceru, ale on odmítá a chce tu nevlastní. Po cestě ke hradu usekla Dorničce nohy, ruce a vypíchla oči. Král se nevědomky oženil s vlastní dcerou. Dorničku našel v lese starý, vzal si ji k sobě. Svého pacholete poslal na hrad vyměnit kolovrat, přeslici a kužel za nohy, ruce a oči. Tak pomocí živé vody přivedl Dorničku zpět k životu. Když se král vrátil z války, nechal ženu aby mu upředla zlatou nit. Když začala, kolovrat začal zpívat o tom, jak matka krále ošidila. Když to zjistil udělal matce a dceři to samé co ony udělaly Dorničce. A vydal se pro Dorničku ke starci.
 • Vodník
  • Vodík sedí na topole a šije si svatební oblečení, mezitím se k jezeru vydává mladá dívka, aby si vyprala šátky. V tom se propadne do vody a provdá se za vodníka, má sním i dítě, jenže dívce se stýská po matce a chce ji navštívit. První ji nechce pustit, ale pak svolí, ale s pár pravidly. Když tedy dívka dojde k matce, zapomene na všechna pravidla i na dítě a schová se u ní v domě. Když už se dlouho nevrací, vydá se vodník pro ni. Matka mu nechce otevřít, proto zkouší různé výmluvy, jenom aby otevřela. A při poslední výmluvě mu ženy řeknou, aby dítě přinesl k prahu jejich domu. Dítě skutečně přinesl, ale tělo bylo odděleno od hlavičky.

 

Charakteristika hlavních postav, případně lyrického subjektu

 • Poklad
  • Matka – zprvu ostýchavá, pak nenasytná, vidina bohatství ji změnila natolik, že zapomněla i na vlastní dítě
 • Polednice
  • Matka – nervózní, neuvážená, vystrašená
  • Dítě – zlobivé, nudilo se
  • Polednice – stará, škaredá bytost, způsobila smrt a budila hrůzu
 • Zlatý kolovrat
  • Matka – zlá, sobecká, toužila po bohatství
  • Dornička – hodná, důvěřivá
  • Vlastní dcera – neměla vlastní hlavu, manipulativní
  • Stařec – má dobré srdce
  • Pacholek – poslušný, spolehlivý
  • Král – stál si za svým názorem, zamilovaný
 • Vodník
  • Vodník – zlý, miloval až příliš, vrah
  • Dívka – nedůvěřivá, milující matka
  • Matka – starostlivá

 

Časoprostor

 • Většinou se jedná o venkovské prostředí, někdy i o královské. Bývají tajemná a strašidelná. Doba není určena

 

Kompozice

 • Skládá se z 13 básní
 • Jednotlivé básně jsou psané chronologicky

 

Literární druh a forma

 • Druh – lyrickoepický (lyrika vyjadřuje pocity, epika je pak založena na ději)
 • Forma – poezie (veršované dílo)

 

Literární žánr

 • Balada (vážná, nešťastný konec)

 

Zajímavosti, vliv díla, filmy

 • Některé z jeho balad byly zfilmovány, a to Vodník, Svatební košile, Polednice, Kytice, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba a Štědrý den. V roce 2000 F. A. Brabcem.

 

Jazyk díla, ukázka s rozborem

 • Rým: sdružený, obkročný a střídavý
 • Srozumitelně a jednoduše psáno
 • Poklad:
  • Epizeuxis: „Vidí, vidí – co zde vidí“
  • Zdrobnělina: „měsíček“, „ručičkama“
  • Epanastrofa: „hoří, hoří, dva ohňové;

dva ohňové tuto hoří“

 • Svatební košile
  • Hyberbola: „a byli skokem deset mil.“
  • Přirovnání: „stavení pevné jako klec“
  • Epizeuxis: „A tu poznovu . buch, buch buch!“
 • Polednice
  • Přirovnání: „Polednice jako stín“
  • Elipsa: A zas do hrozného křiku –

„I bodejž tě sršeň sám!

Že na tebe, nezvedníku,

Polednici zavolám!“

 • Zlatý kolovrat
  • Oxymoron: „a v noho oheň zas ožil“
  • Epizeuxis: „hoj jede, jede zase pán“
  • Přirovnání: „vyšla dívčina jako květ“
 • Vodník
  • Rozbor ukázky:

 

„Ach nechoď, nechoď na jezero,
zůstaň dnes doma, moje dcero!
Já měla zlý té noci sen:
nechoď, dceruško, k vodě ven.

 

Perly jsem tobě vybírala,
bíle jsem k tobě oblíkala,
v sukničku jako z vodních pěn:
nechoď, dceruško, k vodě ven.

 

Bílé šatičky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají,
a pátek nešťastný je den,
nechoď, dceruško, k vodě ven.“ –

 

Nemá dceruška, nemá stání,
k jezeru vždy ji cos pohání,
k jezeru vždy ji cos nutí,
nic doma, nic jí po chuti. –

 

 • Epizeuxis: „nechoď, nechoď“
 • Přirovnání: „sukničku jako z vodních pěn“
 • Zdrobnělina: „dceruško“, „šatičky“
 • Anafora: „k jezeru vždy ji cos pohání,

k jezeru vždy ji cos nutí“

 

Aktuálnost, vlastní názor

 • Kniha byla dobře čtivá, kvůli svému rýmování a svému rozsahu. Ohledně aktuálnosti, tak vztahy které jsou popsány mezi matkou a dítětem, tak buď je matka příliš pečovatelská nebo se zase naopak vůbec nestará a je tak špatnou matkou, s oběma těmito postoji se v dnešní době můžeme setkat. Co se týče nadpřirozených bytostí, tak to už je spíše pohádkou.

 

Zdroje

Internetový zdroj (i obrázek)

 • Karel Jaromír Erben[online]. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg
 • Kytice[online]. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://karel-dobry.sweb.cz/images/Plakaty/Kytice.jpg
 • Karel Jaromír Erben[online]. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/karel-jaromir-erben

 

K. J. Erben
Titulní obal filmu Kytice


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!