Lakomec – rozbor knihy (9)

 

   Kniha: Lakomec

   Spisovatel(ka): Molière

   Přidal(a): Lukáš

 

 

Moliére

 • Jean-Baptiste Poquelin, 17. století – patří k nejslavnějším představitelům evropského klasicismu
 • Francouzský dramatik – 33 her, většinou komedie, záměrně porušoval zásady klasicistního dramatu (jednota času, místa a děje, psal v próze), psal převážně komedie, herec
 • Motivem jeho her bývá touha po penězích, přetvářka (zesměšňuje tyto vlastnosti) – nadčasovost
 • Pro jeho hry je typický malý počet postav, složitý děj a rychlé překvapivé rozuzlení
 • Tartuffe = Podvodník – namířena proti církvi – nejprve zakázána, musela být přepracována
 • Zdravý nemocný – hlavní postava – hypochondr, myslí si, že si za peníze může koupit všechno a všichni se mu musí podřídit
 • Misantrop – autobiografická hra, hl. postava – Moliére neumí jednat s lidmi, dodržovat společenská pravidla
 • Škola mužů, Škola žen
 • Inspirace – Komedie o hrnci (starověké Řecko – Plautus) – podezřívavý stařec si schovává hrnec zlata, který mu ukradne nápadník jeho dcery, ten pak peníze použije, aby ji získal za manželku
 • Lakomcem se inspirovali bratři Čapkové ve hře Ze života hmyzu

 

Lakomec

 • Próza, Drama, komedie
 • Dodržení jednoty místa, času a děje
 • Motivy: lakota, chamtivost, samolibost, bezohlednost, odcizení od rodiny kvůli penězům
 • Soudobá (2. pol. 17. st.) Paříž, celý děj se odehrává v Harpagonově domě, trvá jeden den – zhuštění děje
 • 5 jednání, dělena na výstupy, chronologicky

 

Postavy

 • Harpagon – starý ichvář, vdovec, chamtivý, lakomý, latinsky harpago = kořistník, vlastnosti jsou zveličeny (hyperbola), nechtěl si za peníze nic koupit, upřednostňuje peníze dřed vztahy se svými dětmi, všichni se mu musejí podřídit, sobecký, chce se oženit s mladou Marianou, své děti chce provdat/oženit tak, aby to bylo pro něj výhodné, ztráta peněz = ztráta smyslu života
 • Harpagonovi děti – Kleant, Elisa, mají otce rádi, jednají s ním uctivě, ale nechtějí přistoupit na smluvené sňatky
 • Kleant – mladý, společenský, čestný, chce si vzít Marianu přesto, že je chudá, nerozumí otcově posedlosti penězi
 • Mariana – chudá, krásná, stará se o svou nemocnou matku – hodná, obětavá, skromná, miluje Kleanta
 • Elisa – nechce se prodat za vdovce Anselma, kterého pro ni vybral její otec, je z toho nešťastná, ale nevzdává se, chce se provdat za Valéra
 • Valér – miluje Elisu, pracuje pro Harpagona jako správce, aby se mu zalíbit a mohl si vzít Elisu, předstírá, že s Harpagonem vždy souhlasí (někdy je ještě horší – donáší na služebnictvo)
 • La Fleche – sluha Kleanta, ukradne peníze, aby svému pánovi pomohl vydírat Harpagona

Další postavy: kuchař a kočí Jakub, dohazovačka Frosina, pan Anselm

 

O díle

 • Satira, nadsázka, ironie, citově zabarvená slova (když Harpagon mluví o penězích), spisovný jazyk, občas hovorové výrazy i vulgarismy, archaismy, knižní výrazy, bratr a sestra si vykají, metafory, metonymie (ruka v rukávě, dostat se pod kůži), hyperboly, personifikace (láska nezná bratra, když mluví o penězích), frazémy (nalít čistého vína), krátké věty, často zakončené třemi tečkami, apostrofa, opakování stejných slov


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!