Lakomec – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Lakomec

Autor: Moliére (Jean-Baptiste Poquelin)

Přidal(a): Verík

Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz)

 

 

Moliére   (15.1.1622 – 17.2.1673)

 • herec, dramatik, režisér, klasik světové komedie, autor frašek
 • nejslavnější představitel evropského klasicismu
 • narodil se v Paříží  r.1622

 

Narodil se a vyrůstal v Paříži. Jeho matka velmi brzo zemřela, takže se o jeho     výchovu staral dědeček, který byl vášnivým milovníkem divadla. Moliére studoval práva, ale ze studií utekl, a to velmi pobouřilo jeho otce. V roce 1644 založil tzv. Slavné divadlo, které nemělo úspěch, a Moliére strávil několik měsíců ve vězení pro dlužníky. Poté se přidal ke kočovné divadelní společnosti  (v roce 1650 se stal jejím ředitelem), se kterou putoval po francouzském venkově a pro kterou začal psát úspěšné jednoaktovky. Zabýval se tzv. nízkým dramatem, hlavně komedií a fraškou. Ve svých hrách nejčastěji zesměšňoval společnost, předváděl ji takovou jaká je. Jeho hry však popuzovaly královský dvůr, a proto se Moliére často s dvorem dostával do rozporů. Zemřel 17.února 1673 na jevišti při výstupu, nejspíše když měl hrát umírajícího ve hře Zdravý a nemocný.

 

 • Studoval v Paříži práva, připravoval se na kariéru notáře.
 • V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty a náboženského postavení

 

Charakteristika postav:

 • Harpagnon- bohatý lichvář, kvůli penězům obětuje cokoliv, ztráta peněz by pro něj znamenala sztrátu života, zamiluje se do Marie a chce si jí vzít, nedůvěřivý
 • Kleantes- Harpagonův syn, miluje velmi chudou Marianu, je opakem otce- láska k penězům se mu příčí
 • Eliška- Harpagonova dcera, hodná dívka zamilovaná do Valéra, nesnáší bezohlednost a lakotu svého otce
 • Mariana- hezká dívka, žijící v chudé rodině, kde se stará o svou nemocnou maminku,

je počestná, starostlivá a laskavá, zamilovaná do Kleanta

 • Valér- je zamilovaný do Elišky a snaží se získat přízeň Harpagnona aby si ji Elišku mohl vzít, později zjistí že je bratr Mariany
 • Štika- Kleantův věrný sluha
 • Anselm- otec Mariany a Valéra

 

Kompozice:

–        chronologické, 5 dějství

–        dodržování trojí jednoty (místo,čas,děj)

–        Moliér stanovil přesný rámec pro své dílo:

 • Ø Expozice- Harpagonůvmajetek
 • Ø Kolize- láska Harpagonova syna Kleanta
 • Ø Krize- Harpagonovo zamítnutí svatby Marie a Kleanta
 • Ø Katastorfa- ztráta peněz
 • Ø Závěr-navrácení peněz, svatba Marie a Kleanta a Elišky a Valéra

 

Lakomec

–        premiéra hry 1668

–        satirická komedie psána formou prózy

–        objevuje se zde plno ironie, nadsázky, metafory, hyperboly

 

Literární druh: drama

Literární žánr: tragikomedie

Místo děje: Paříž

Doba děje: rok 1670

–        námět: Komedie o Hrnci

–        lakota lidí, kteří mají radši peníze něž život

 

Děj:

Celý děj se odehrává v polovině 17. Století v Paříži. Hlavní postavou knihy je lakomý stařec Harpagon, pro kterého jsou peníze tou nejcennější věcí na světě a je pro ně schopen udělat teoreticky cokoliv. Jednoho dne se však sejdou obě jeho děti, syn Kleantes a dcera Eliška, a navzájem si svěří svoje problémy s láskou. Kleant se zamiloval do chudé dívky Mariany a jeho přáním je požádat otce o svolení ke sňatku. Eliška zase miluje Valéra, který je ve skutečnosti potomek hraběte Tomáše d‘ Alburciho z Neapole, ale aby si Valér získal přízeň u Harpagona, jako správce dělá vše pro to, aby si Harpagon myslel, jaký je to dobrák. Když se chtějí Kleant a Eliška svěřit Harpagonovi s jejich tajemstvím, Harpagon předskočí Kleanta s tím, že si chce vzít Marianu, Kleanta oženit s bohatou vdovou a Elišku provdat za starého bohatého pána Anselma. Kleantovi se to jistě nezamlouvá, a tak hledá peníze a chce se oženit s Marianou jinde. Jediná cesta je půjčka od lichváře, který má ale obrovské úroky. Kleant ho za to proklíná a posléze zjistí, že ten podlý lichvář je jeho otec. Poté si Harpagnon pozve Marianu k sobě a uspořádá soukromou zásnubní hostinu, aby mu neubylo mnoho peněz z pokladny. Mezitím mu však Kleantův sluha Čipera ukradne pokladnici zakopanou na zahradě. Následně začíná Harpagon šílet a pozve si komisaře, aby vypátral zloděje. Komisař vyslíchá Harpagonova sluhu Jakuba, který mu namluví, že zloděj je Valér. Harpagon ihned míří za Valérem, a ten se v domnění, že zločin co harpagon myslí, je láska k jeho dceři Elišce, přizná. Valér je tedy odvlečen před soudce Anselma, který všechno objasňuje. Nakonec se však zjistí, že Valér je syn Anselma a zároveň bratr Mariany. Kleant řekne otci o penězích, kde ve skutečnosti jsou, jen pod podmínkou, že svolí oba sňatky. Harpagon obětuje vše, jen aby dostal zpět svoje peníze, a sňatky povolí.

 

Forma a jazykové prostředky:

 • spisovný jazyk
 • místy archaismy (zastaralé výrazy)
 • často se objevuje přímá řeč, přirovnání, zdrobněliny
 • monology, dialogy
 • psáno v próze
 • často použit satirický tón (vysmívající se tón)
 • sarkasmus (kousavá, zraňující řeč)
 • metafora- přenesení významu na základě podobnosti „jdi mi z očí“

 

 Téma

 Celkové téma: lidská chamtivost

 Hlavní téma: Harpagonův život

 Motiv: kritika chorobné touhy po penězích → člověk zaslepený touhou po bohatství

                  nebere ohled na city ani lásku, výsměch lidské chamtivosti

 

  Hlavní myšlenka:

 • Hlavní myšlenkou knihy je kritika špatných charakterových vlastností člověka a kritika maloměšťanství
 • Lakota a touha po penězích, které dokážou člověka změnit i tak, že nebere ohled ani na své blízké, kteří jsou ve skutečnosti to nejcennější co na světě má.
 • Ukazuje lidem jak peníze mění člověka

 

Vlastní názor:

Kniha se mi docela líbila, ale Harpagonovo jednání mi bohužel nepřišlo, až tak přehnané, protože se to co autor popisuje dělo a děje pořád. Mnoho lidí se totiž někdy navenek chová přívětivě, ale v jednu dobu sami zjistíme, že uvnitř je lakota a hamižnost svírají podobně jako třeba u Harpagona.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!