Máj – rozbor knihy (4)

 

   Kniha: Máj

   Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha

   Přidal(a): SimKa

 

 

Obecná charakteristika: (literární druh a žánr): lyricko-epická básnická skladba

 

Tematická výstavba (tematický plán):

 • námět ( inspirace -z minulosti, současnosti, z lid. slovesnosti, autobiografická …)
 • inspirace skutečnou událostí u hradu Bezděz, kde syn zavraždil vlastního otce
 • téma (obecnější a abstraktnější – o co v díle jde)
 • vina a smrt, láska
 • děj (příběh)
 • zpěv: Jarmila očekává za krásného májového večera svého milého Viléma, strašného lesů pána. Místo něj přijde jeho druh a oznamuje jí, že Viléma bude příštího dne popraven, protože zavraždil svého otce. Jarmila skočí do jezera a utopí se.
 • zpěv: Vilém ve vězení přemýšlí o svém nešťastném životě. V mládí byl otcem vyhnán z domova a stal se vůdcem loupežníků. Uvažuje o smyslu života.
 • intermezzo: Na popravišti se scházejí duchovní dříve popravených vězňů, aby společně s přírodou uvítali nového druha.
 • zpěv: Za krásného májového jitra je Vilém vyveden za město, rozloučí se a je popraven.
 • intermezzo: Opuštění druhové truchlí nad smrtí svého vůdce.
 • zpěv: Básník přichází k místu, kde byl Vilém popraven, lituje Vilémova života a přemýšlí o svém ztraceném mládí.
 • místo děje
 • krajina u Doks, pod Bezdězem (jezero)
 • doba děje
 • bez bližšího časového vymezení
 • postavy (stručné charakteristiky)
 • Jarmila- mladá dívka, miluje Viléma
 • Vilém- loupežník ,,strašný lesů pán“, otec ho kdysi vyhnal z domu
 • Hynek- symbol poutníka, vrací se k místu popravy
 • hlavní, důležité, rozporuplné nebo originální myšlenky
 • oslava nádherné májové přírody

 

Jazyková výstavba (jazykový plán):

 • er-forma/ich-forma
 • er-forma, v závěru ich-forma
 • jazyk (spisovnost, různé vrstvy jazyka, obraznost – používání přenesených pojmenování, básnických prostředků…)
 • spisovná čeština, přirovnání, metafory a personifikace, apostrofy

 

Kompoziční výstavba (kompoziční plán):

 • chronologický/retrospektivní postup (příp. kronikářský)
 • chronologický i retrospektivní
 • vztah dějových linií – rámcový, paralelní, řetězový
 • řetězový
 • kontrasty, gradace, retardace, konfrontace
 • jarní příroda x poprava, život x smrt

 

Autor

 • život
 • narozen v Praze v první polovině 19. století v chudé rodině
 • studoval práva na KÚ
 • za studií ochotníkem u Tyla
 • advokátní praxe v Litoměřicích
 • zamřel po těžkém a náhlém onemocnění cholerou
 • pochován v Litoměřicích
 • 1938 exhumace a tajný převoz jeho ostatků do Prahy
 • pochován na Vyšehradě
 • dílo (další knihy)
 • Obrazy ze života mého
 • Cikáni
 • Pouť krkonošská
 • zajímavosti, zvláštnosti, perličky
 • hodně cestoval (nejčastěji pěšky- až do Itálie)

 

Období a umělecký směr:

 • kdy a za jakých okolností kniha vznikla
 • – 40. léta mezníkem ve společenském vývoji
 • další autoři tvořící v tomto období (ze stejné země i zahraniční)
 • George Gordon Byron
 • Percey Bysshe Shelley
 • Walter Scott
 • Victor Hugo
 • Alfred de Musset
 • Giacomo Leopardi
 • Edgar Allan Poe
 • Alexander Sergejevič Puškin
 • Josef Kajetán Tyl
 • Karel Jaromír Erben
 • Jan Hus

 

Kritika a další vliv díla:

 • jak bylo dílo přijato a hodnoceno v době svého vzniku
 • báseň byla současníky odmítnuta
 • jaká další díla tato kniha ovlivnila (knihy, ale i obrazy, hudební skladby, sochy, filmy, parodie …)
 • Josef Kajetán Tyl- dílo Rozervanec- v němž kritizuje Máchu
 • Májovce
 • adaptace díla (pro divadlo a film)
 • toto dílo je zfilmováno a hrají se i divadelní hry


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!