Máj – Karel Hynek Mácha – rozbor díla

 

   Otázka: Máj – Karel Hynek Mácha

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – POEZIE

 

Hlavní znaky literárního druhu

 • VERŠ – JEDEN ŘÁDEK BÁSNĚ
 • SLOKA – LOGICKÉ SESKUPENÍ VERŠŮ
 • REFRÉN – OPAKOVANÁ
 • ČAST PÍSNĚ NEBO BÁSNĚ
 • RÝM – ZVUKOVÁ SHODA NA KONCI VERŠŮ

 

Upřesnit literární útvar – LYRICKO – EPICKÁ BÁSEN, TRAGICKÁ

 

Postavy

 • VILÉM loupežník, omylem zabíjí svého otce, viní společnost, cítí  se být nevinný. Ve vězení myslí na JARMILU a vzpomíná na své         mládí. Dochází k závěru, že po smrti ho již nic nečeká.
 • JARMILA milenka VILÉMA, páchá sebevraždu kvůli lásce
  POUTNÍK objevuje se ke konci básně ( v posledním zpěvu),  ztotožnění autora, srovnává svůj osud s osudem VILÉMA. Mluví o  sobě, o svém mládí a poznává, že mládí je již ztracené. V samotném závěru zvolání: HYNKU! – VILÉME!! – JARMILO!!!

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY, ALE TAKÉ RETROSPEKTIVNÍ
ZPĚVY a 2 INTERMEZZO (MEZIHRY). POSTUP: I. ZPĚV, II. ZPĚV, I. INTERMEZZO, III. ZPĚV, II. INTERMEZZO, IV. ZPĚV

 

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– SPISOVNÁ ČEŠTINA, JAZYK ARCHAICKÝ, KNIŽNÍ, BÁSNICKÝ.

 

V ukázce

 • Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – NAPSÁNO 1836 JEDINÁ KNIHA KTERÁ MU VYŠLA ZA JEHO ŽIVOT.
 • Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1810 – 1836 ČESKÝ BÁSNÍK A PROZAIK
 • Posuď aktuálnost vyznění – V NEKTERÝCH PŘÍPADECH AKTUÁLNÍ. ALE SEBEVRAŽDY KVULI NEŠTASTNÉ LÁSCE NEJSOU MOC ČASTÉ.         ŘEKL BYCH ŽE NEKTEŘÍ LIDÉ TÍM VYHROŽUJÍ ALE NAKONEC TO NEUDĚLJÍ.
 • Identifikuj kulturní a historické souvislosti – V TÉTO DOBĚ ROMANTISMUS
 • Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – PŘIŠLO MI, ŽE TEXT JE VELMI SLOŽITÝ NA ČTENÍ. ZE ZAČÁTKU BYLO PRO ME NAROČNÉ SI ZVYKNOUT NA STAVBU VĚT. V KNIZE JE POUŽITO MNOHO OXIMORÓNŮ

 

Postup

 • Směr – ROMANTISMUS
 • Autor – KAREL HYNEK MÁCHA – JUNGMAN MU POCHVÁLIL BÁSEŇ: SVATÝ IVAN
 • Dílo – MÁJ – LYRICKO EPICKÁ BÁSEŇ, TRAGICKÁ
 • Hlavní myšlenka – VINA SPOLEČNOSTI, SPOLEČNOST MUŽE ZA JEHO SMRT 🎂
 • Další autoři – KAREL JAROMÍR ERBEN – KYTICE, JOSEF KAJETÁN TYL – STRAKONICKÝ DUDÁK


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!