Malý princ – rozbor knihy (8)

 

   Kniha: Malý princ

   Spisovatel(ka): Antoine de Saint-Exupéry

   Přidal(a): MAJKY

 

 

UMĚLECKÝ TEXT

1. LITERÁRNÍ TEORIE

A) FORMA

 

a) obecná charakteristika literárního díla

– literární druh  EPIKA– literární žánr FILOSOFICKÁ POHÁDKA

– literární směr/sloh (obecná doba vzniku díla) MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

 

b) organizace jazykových prostředků

– próza

 

•stylistická charakteristika textu

-NA ZAČÁTKU A KONCI JE PSANÁ CHRONOLOGICKY, PŘI CESTOVÁNÍ NA PLANETKÁCH JE PSÁNA RETROSPEKTIVNĚ (VZPOMÍNÁ)

 

– V KNIZE JE POUŽITO:

PERSONIFIKACE (květina zakašlala),

PŘIROVNÁNÍ (byla srdci tak milá, jako nějaký dárek)

METAFORA ( ale bude to jako stará opuštěná skořápka)

HYPERBOLA (a osvětlený rychlík, dunící jako hrom, otřásl domkem výhybkáře)

EPITETON (chvějící se slunce)

PŘÍMÁ ŘEČ, ALEGORIE,

 

– NEDOKONČENÉ VÝPOVĚDI MALÉHO PRINCE (při hovorech s letcem)

 

-SYMBOLY (liška – chytrá; růže – krásná)

 

-ZNAKY PŮVODNÍ POHÁDKY (postavy bez jména

+ ZNAKY MODERNÍ POHÁDKY (zakončení příběhu)

 

•slovní zásoba

SPISOVNÝ JAZYK A JEDNODUCHÁ SLOVA (PSÁNO PRO DĚTI)

 

B) OBSAH

 

a) tematická výstavba

 

– epika

•vypravěč

PILOT – ICH FORMA + ER FORMA (putování malého prince )

 

•děj a kompozice

 

•postavy

PILOT – rozuměl si s Malým princem, přiblížil se mu díky pochopení pro dětský styl myšlení, který už  ostatní dospělí dávno ztratili.

 

MALÝ PRINC- malý, blonďatý a kudrnatý človíček, který se vydal cestovat do světa kvůli potížím s jeho květinkou a snahou poznat smysl života. Postava je plná nevinnosti, porozumění a zvídavých otázek.

 

KVĚTINA- pyšná růže, která si myslela, že je jediná svého druhu, a nedávala znát své city

 

LIŠKA – moudrá postava, která se nechala ochočit malým princem a ukázala mu velký význam přátelství a jedinečnosti jeho květiny.

 

vypravěčem je samotný autor letec malý princ, král, byznysman, pijan, zeměpisec, domýšlivec, lampář, liška a květina

•čas

NENÍ URČEN, ALE PRAVDĚPODOBNĚ 20. STOLETÍ

 

•prostor

MALÝ PRINC V KNIZE CESTUJE ZE SVÉ MALÉ PLANETKY B 612, KTERÁ NENÍ VĚTŠÍ NEŽ DŮM NA DALŠÍ PLANETKY AŽ PO PLANETU ZEMI, ZE KTERÉ SE NAKONEC VRÁTÍ DOMŮ.

 

b) význam sdělení

 

AUTOR VE SVÉ KNIZE PŘEDSTAVUJE MNOHO TYPŮ LIDSKÝCH POVAH A PROSTŘEDNICTVÍM MALÉHO PRINCE UKAZUJE NESPOKOJENOST NAD TEHDEJŠÍ SPOLEČNOSTÍ. PŘEDSTAVUJE DOBRÉ A ŠPATNÉ VLASTNOSTI LIDÍ A ZÁROVEŇ ZDŮRAZŇUJE CENU A VÝZNAM PŘÁTELSTVÍ.

 

DĚJ         Jedná se o alegorickou filosofickou pohádku. Z počátku knihy autor mluví o svém dětství a zoufá si, že dospělí už dětem vůbec nerozumí, tato myšlenka je vlastně jedna z hlavních.Chtěl být malířem, ale dospělí mu to znechutili (nepoznali slona v hroznýšovi → klobouk). Ztroskotá s letadlem v poušti a zde potká chlapce, kterému říká malý princ. Žádá ho, aby mu nakreslil beránka (vezme si ho s sebou na planetu), a letec postupně odhaluje princův příběh. Pochází z malé planety: má 3 sopky, které vymetá, vytrhává kořínky baobabů a stará se o svou květinu. Z planety odešel, protože květina byla pyšná a sobecká a prince to mrzelo. Cestoval na různé malé planety, kde poznává například byznysmana (nemá čas, je vážný a vlastní všechny hvězdy, které počítá), domýšlivce (je nejlepší, co není na jeho obdiv tak neslyší), krále (chytrý absolutistický, nemá poddané a chce být vážený, tak pořád rozkazuje), pijana (pije, aby zapoměl, že se stydí, stydí se, že pije), lampáře (rozsvěcí a zhasíná lampu, ale planeta se pohybuje tak rychle, že den a noc se střídají během sekund), zeměpisce (zapisuje pohoří atd, ale nemá nikoho, kdo by je objevoval, on se k tomu nesníží) a ten mu doporučí navštívit Zemi. Princ zde poznává lišku, s kterou se spřátelí. Vysvětlí mu slovo ochočit (vytvoření závislosti, vyjímečnosti) a on si uvědomí, že jeho květina je na něm závislá a princ se musí vrátit, aby jí ochránil. S hadem v poušti se domluví, že ho uštkne v den výročí → princ je na poušti již rok. Jeho tělo umře, ale princova duše zůstává a vrací se na planetu, kde opět získá tělo. Had je symbolem smrti.

2. LITERÁRNÍ HISTORIE

 

A) společensko-historické pozadí

a)  poltická situace

NEKLIDNÉ PŘÍMĚŘÍ MEZI VÁLKAMI (1918-1938). NA KONTINENTU VLNA REVOLUCÍ. USPOŘÁDÁNÍ STÁTŮ ŘEŠIL VERSAILSKÝ SYSTÉM. ROZŠIŘOVÁNÍ FAŠISMU, SOUBOJ DEMOKRACIE A TOTALITNÍCH REŽIMŮ. HOSPODÁŘSKÝ KRIZE VYÚSTILA V POLITIKU APPEASEMENTU A NĚMECKO SÍLILO.

 

b) základní principy fungování společnosti v dané době

BĚŽNÉ OBYVATELE OVLIVNIL NÁSTUP TOTALITNÍCH REŽIMŮ A SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.  (produkce klesla o 37% a 30 milionu lidí přišlo o práci)

 

c) kontext dalších druhů umění

V ARCHITEKTUŘE HOLANSKÉ HNUTÍ DE STIJL, NĚMECKÝ BAUHAUS A SOVĚTSKÝ KONSTRUKTIVISMUS.

V MALÍŘSTVÍ VÉVODIL SURREALISMUS  A FORMOVALI SE GEOMETRISKÉ ABSTRAKCE.

HUDBA BYLA INSPIROVÁNA DADAISMEM A JAZZEM.

NOVOKLASICISMUS PROSAZOVAL NAPŘ. IGOR STRAVINSKIJ.

 

d) kontext literárního vývoje  ; literární směr/sloh

AUTOŘI REAGOVALI NA ZMĚNY, JICHŽ BYLI SVĚDKY. NEOREALISTÉ NAVAZOVALI NA REALISMUS A NATURALISMUS. VNĚJŠÍ POPIS ROZŠÍČILI TAKÉ O PSYCHISKÉ HNUTÍ A KLADLI VĚTŠÍ DŮRAZ NA HLUBŠÍ SOUVISLOSTI MEZI DÍLČÍMI JEVY SKUTEČNOSTI. PRÓZA SE SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU SE ZABÝVALA ŽIVOTNÍMI PODMÍNKAMI NIŽŠÍCH SOCIÁLNÍCH VRSTEV. FILOSOFICKÝMI TÉMATY AUTOŘI HLEDALI PŘÍČINY VZNIKU TĚCHTO PO. SYSTÉMŮ. DÁLE VZNKALA EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA , FILMOVÉ TECHNIKY, METODY VOLNÝCH ASOCIACÍ A AUTOMATICKÉHO PSANÍ.

 

B)AUTOR

a) život autora+ vlivy na dané literární dílo

ŽIVOT A TVORBA JSOU VELICE SOURODÉ. DŮLEŽITÉ JE ZEJMÉNA POVOLÁNÍ LETCE A PSYCHISKÉ ZALOŽENÍ – CITLIVOST, UŠLECHTILOST. NĚKOLIKRÁT HAVAROVAL A CESTOVAL DO EXOTICKÝCH PROSTŘEDÍ.

 

b) život autora + vlivy na jeho tvorbu

SOUDOBÉ CIVILIZACI VYTÝKAL OMEZENÉ JEDNOSTRANNÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA, TEMATICKY ČERPAL JEHO VÁŠNĚ – LETECTVÍ.

 

c) další autorova tvorba

ROMÁNY O ŽIVOTĚ LETCŮ (KURÝR NA JIH, NOČNÍ LET), PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHŮ SE ZAMÝŠLEL NAD LIDSKÝM ŽIVOTEM. MEDITATIVNÍ ROMÁN CITADELA – POKUSIL SE SHRNOUT SVÉ NÁZORY NA ŽIVOT A SVĚT V BÁSNICKÉM PODOBENSTVÍ , NEDOKONČIL..

 

C) Inspirace daným literárním dílem

a)  inspirace literárním dílem

MALÝ PRINC BYL MNOHOKRÁT ZFILMOVÁN, NAPŘÍKLAD 1974 VZNIKL MUZIKÁLNÍ FILM.

 

b) jak dané literární dílo inspirovalo další vývoj literatury

KNIHA BYLA PŘELOŽENA DO VÍCE NEŽ 180 JAZYKŮ A DIALEKTŮ. PRODALO SE CELOSVĚTOVĚ VÍCE NEŽ 80 MILIONU KOPIÍ A JE JEDNOU Z 50 NEPRODÁVANĚJŠÍCH KNIH .


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!