Na Cestě – rozbor knihy

 

  Rozbor knihy Na Cestě

   Spisovatel(ka): Jack Kerouac

   Přidal(a): Kateřina

 

Rozbor knihy: Na Cestě

Lit. druh

  • epika – dějové schéma, vypráví příběh

 

Lit. žánr

  • autobiografický román – popisuje vlastní život nebo životní zkušenost

 

Lit. forma

  • spontánní próza – psána v textu a odstavcích

 

Časoprostor

  • USA, 40. – 50. léta 20. stol.

 

Postavení vypravěče

  • ich-forma (autor vypráví v 1. os.)

 

Lit. postup

  • vyprávěcí

 

Téma

  • soubor vzpomínek, zážitků, emocí a setkání z Kerouacových cest po Americe

 

Motivy

  • tulácký život, život lidí v jednotlivých státech USA, americká materialistická společnost, kritika

 

Hlavní myšlenka

  • Kerouac předává jakýsi pocit svobody a ukazuje jeho pohled na život.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!