Na západní frontě klid – rozbor knihy (4)

 

   Kniha: Na západní frontě klid

   Spisovatel(ka): Erich Maria Remarque

   Přidal(a): Lukáš

 

 

Erich Marie Remarque

 • Erich Paul Remarque – německý prozaik a dramatik, ztracená generace
 • Během studií odešel dobrovolně bojovat do 1. světové války, po návratu problémy začlenit se do společnosti, což se promítlo i v jeho dílech
 • Po nástupu fašismu 1933 se stal zakázaným autorem, byl zbaven německého občanství
 • Na západní frontě klid – román, nejznámější dílo (první úspěšné), zfilmován
 • Další díla: romány – Cesta zpátky (volné pokračování NZFK), Tři kamarádi, Černý obelisk, Miluj bližního svého, Vítězný oblouk, Čas žít, čas umírat, Jiskra života, drama – Poslední stanice

 

Na západní frontě klid

 • epika, román
 • realistické prvky – podává co nejpravdivější obraz skutečnosti, snaží se také o historickou přesnost, zaujímá stanovisko problému
 • Motivy: válka, přátelství, protest proti válce, úvahy o životě

 

Dílo také obsahuje úvahy, které přinášejí zajímavé myšlenky. Změna hodnot vojáků, kteří ve válce bojovali. Je zdůrazňována nesmyslnost války. Starší vojáci mají výhodu, protože už před válkou měli ženy, děti a zaměstnání a mají se tedy k čemu vrátit, zatímco mladí znají pouze válku. Jakmile dostane člověk v armádě funkci, změní ho to, protože zde má vždycky někdo nad někým moc a může si dovolit, co by v jiném zaměstnání nemohl. Moc stoupá lidem do hlavy tím více, čím menšími pány jsou v civilu.

 

O knize

 • světová válka, západní fronta ve Francii
 • 12 kapitol, děj je většinou chronologický (občasné retrospektivy), nemá prolog, čtenář je přímo uveden do děje
 • Často se objevují popisné pasáže, hrdina popisuje krajinu zničenou válkou, autobiografické prvky.
 • Ich forma, vypravěčem je hlavní hrdina (personální vypravěč), závěr je psán er formou, podává zprávu o smrti Pavla a o aktuálním stavu na západní frontě: Na západní frontě klid

 

Postavy

 • Pavel Bäumer – hlavní hrdina, mladý, obětavý, zpočátku plný ideálů, které později ztrácí a stává se netečným a lhostejným, přesto se v něm neztrácí smysl pro přátelství, ta jsou těžkou situací naopak posilněna
 • Stanislav Katzinsky – vedoucí Pavlovy roty, je přátelský, vynalézavý (vždy sežene jídlo), je oporou ostatním
 • Himmelstoss – vedl výcvik Pavlovy roty, jako velitel je krutý, bezohledný, šikanuje vojáky, když se s ním setkali v boji v zákopech, byl zbabělý
 • Pavlovi spolužáci – Albert Kropp, František Kemmerich, Müller

 

Jazyk

 • je spisovný a většinou neutrální, ale objevuje se i slang a vulgární výrazy, které napomáhají k reálnému a autentickému zachycení atmosféry.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!