Na západní frontě klid – Erich Maria Remarque

 

   Otázka: Na západní frontě klid – Erich Maria Remarque

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. VÁLEČNÝ ROMÁN

 

Postavy

– PAVEL BAUMER vypravěč a hlavní postava
– ALBERT KROPP bývalí spolužák PAVLA
– MULLER nosí sebou neustále učebnice a sní o válečné maturitě,  učí se i při palbě
– LEER nosí plnovous a libuje si v děvčatech
– FRANTIŠEK KEMMERICH také bývalí spolužák PAVLA
– TJADEN největší jedlík je pro něj snadné unikat z problémů
– DETERDING sedlák jenž myslí jen na svou usedlost a na svou ženu
– STANISLAV KATCZINSKY jejich vůdce říkají mu KAT
– HIMMELSTOSS vedl výcvik v kasárnách a šikanoval je

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY ALE OBJEVUJE SE ZDE I RETROSPEKTIVNÍ. V ICH – FORMĚ

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– SPISOVNÝ, PŘEVAHA PÁSMA VYPRAVĚČE, ALE JSOU ZDE ČASTÉ I DIALOGY POSTAV

 

V ukázce

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – NAPSÁNO 1929

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1898 – 1970 NĚMECKÝ SPISOVATEL

Posuď aktuálnost vyznění – V TÉHLE DOBĚ KNIHA NENI MOC AKTUÁLNÍ PROTOŽE NENI VÁLKA NA NAŠEM ÚZEMÍ.

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V NĚMECKU

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil – OSLOVIL ME SVOU NAPÍNAVOSTÍ AŽ ČLOVEK NEVI KDO A KDY ZMŘE A HLAVNE TÍM JAKÝ           JE ROZDÍL BÝT V KASÁRNÁCH A NEBO NA FRONTĚ.

 

Postup

Směr – MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA 30TÝCH LET 20 STOLETÍ

Autor – ERICH MARIA REMARQUE – BOJOVAL NA FRONTĚ 1SV

  • Dílo – NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID – VÁLEČNÝ ROMÁN
  • Hlavní myšlenka – POUKÁZAT NA TO JAK JE VÁLKA ZBYTEČNÁ A HLOUPÁ. LIDÉ SE ZABÍJÍ, I KDYŽ NIKDO NEVÍ PROČ NIKDO NEMÁ DŮVOD ZABÍJET DRUHÉHO ČLOVĚKA, ALE PŘESTO MUSÍ. GENERACE REMARQUEQ BYLA ZTRACENÁ, NEZNALA NIC JINÉHO NEŽ VÁLKU

Další autoři – ROMAIN ROLLAND – PETR A LUCIE, ERNEST HEMINGWAY – KOMU ZVONÍ HRANA


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!