Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do XV. století

 

  Nový epochální výlet pana Broučka 

  Spisovatel(ka): Svatopluk Čech

  Přidal(a): adelina0998

 

Svatopluk Čech

 • český básník, prozaik, novinář a cestovatel
 • narodil se v Ostředku u Benešova, jeho otec byl panský správce a český vlastenec
 • vystudoval práva v Praze a chvíli pracoval jako advokát
 • psal do almanachu Ruch (vyšel při příležitosti položení základního kamene Národního divadla) a časopisu Květy, rok i do Národních listů
 • byl redaktorem časopisu Světozor a pár let i týdeníku Lumír
 • už za života byl velmi uznávaný i mladou generací umělců
 • patřil k ruchovcům, snažil se urovnat vztahy mezi ruchovci a lumírovci
 • během svých cest navštívil Kavkaz, Chorvatsko, Dánsko, Itálii nebo třeba Francii
 • ke konci života žil v Praze a stranil se společnosti
 • je po něm pojmenován most v Praze

 

Autorův styl:

 • psal eposy
 • psal sociální, politické a alegorické texty (básně, satirické povídky i romány)
 • také psal humoristické povídky a fejetony z advokátního prostředí
 • s výlety pana Broučka se stal zakladatelem science fiction v české literatuře

 

Další díla:

  • Husita na Baltu (historický epos)
  • Upomínky z východu (povídky)
  • Kandidát nesmrtelnosti (humoristický román)
  • Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (humorná fantastická povídka, de facto první díl)

 

Literárně-historický kontext

 • Činnost ruchovců a lumírovců vycházela z neutěšené politické situace v mnohonárodnostní rakouské monarchii. Ta uzavírá dlouhodobý svazek s Maďary a v roce 1867 vzniká mocné R-U, jehož součástí jsou země bývalé Koruny české až do konce 1. světové války v roce 1918.
 • R-U nelze ovšem vnímat jako „vězení národů“, kde byla občanská práva jednoduše ignorována a pošlapávána.  Postavení menších národů v této monarchii bylo nesrovnatelně lepší, než v jiných mnohonárodnostních zemích té doby (např. genocidě Arménů během 1. světové války v Turecku (tehdy Osmanská říše) předcházely krvavé události již dlouho před válkou.) 
 • Soužití národů rakousko-uherské monarchie narušovala i vzájemná nenávist mezi některými menšími národy samotnými. Vzájemnou nedůvěru k sobě pociťovali např. Srbové a Chorvati. Již před vypuknutím 1. světové války však bylo nakonec víc národnostních menšin, které si další existenci R-U nepřály než těch, které si přály jeho zachování, a říše se zmítala v nekončících bezcílných bouřlivých národnostních svárech.
 • ruchovci (škola národní):
 • název podle almanachu Ruch, (vydán r. 1868 na počest položení základního kamene k Národnímu divadlu)
 • podobu tvorby ovlivnil pocit nového ohrožení národa, kterému hrozí rozplynutí v mnohonárodnostní monarchii R-U, proto je patrná zvýšená emocionalita
 • literatura, zejména poezie, měla působit ryze citově, byla plná květnatých obrazů, básník se stával mluvčím národa
 • ve svém programu navázali na národní obrození (znovu se vrací idea výchovy k vlastenectví, proto se zaměřovali hlavně na domácí látku, např. na slavná období v našich dějinách (např. husitství), dále také na český venkov, selství, v kterém viděli zachování dávných tradic)
 • lumírovci (škola kosmopolitní):
 • usilovali o světovost české literatury – jednak snaha rozšířit obzory české kultury překladatelskou činností, jednak ctili heslo „umění pro umění“ (umělecké dílo by mělo být podle nich nadřazeno jakékoliv účelovosti, proto např. odmítali okruhy témat z národní historie, navazovali tak spíš na májovce)
 • časopis Lumír

 

Rozbor díla: Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do XV. století

Literární druh:

 • epika

 

Literární žánr:

 • satirická fantastická povídka

 

Autobiografické rysy:

 • ne

 

Ich/er forma:

 • er forma, postavy promlouvají pouze přímou řečí, děj vypráví vypravěč

 

Jazyk:

 • hovorové nespisovné výrazy
 • autor používá historismy (již neexistují) a archaismy (existují, ale nepoužívají se)
 • jazyk se mění s postavou (vývoj jazyka mezi stoletími)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!