Pygmalion – rozbor knihy

 

   Kniha: Pygmalion

   Spisovatel(ka): George Bernard Shaw

   Přidal(a): Alexandra Kudelová

 

Pygmalion

 1. text psán formou dialogů
 2. jazyk hovorový, jednoduchý, chvílemi až nespisovný
 3. kontrast jazyka spodiny a lidí z vyšší společnosti
 4. velká část tvořena detailními scénickými poznámkami
 5. chybná výslovnost, polykání celých slabik
 6. krátké, oznamovací věty i dlouhá souvětí, rozkazovací věty, otázky
 7. Hlavní stylový prvek je ironie.
 8. zdrobnělina – poseroutka
 9. nedokončené věty
 10. nespisovné výrazy – vo sebe, bejt, tu
 11. přirovnání – nebublejte tu jako holub na báni

 

Literární druh a žánr

 • literární druh : drama (sociálně kritické) – literární druh založený na dialogu
 • literární žánr : satirická komedie, autorem napůl označena jako romantická hra

 

Téma a motiv

 • emancipace žen
 • poukazuje na rozvstvení společnosti
 • proměna a vzdělávání mladé ženy
 • jazyková komika

 

Časoprostor

 • století
 • Londýn

 

Kompozice

 • chronologická kompozice
 • závěr hry = happy end (pouze zdánlivý, falešný)
 • satirická komedie
 • předmluva, 5 dějství, epilog
 • psáno jako scénář

 

5 dějství

 1. expozice = představení postav a tématu , setkání Lízy a Higginse
 2. kolize = sázka Higginse a Pickeringa
 3. krize = Lízina proměna po 6ti měsicích ohromí společnost
 4. peripetie = Líza nedostane ani pochvali, ani uznání a utíká za profesorovou matkou. Mezitím se její otec stane boháčem.
 5. katastrofa = Líza a Higgins se udobří, dá přednost chudému Freddymu a otevře si své malé květinářství.

 

Postavy

 • Líza – prostá, milá, upřímná dívka, pouliční květinářka, mluví nespisovně – jak jí zobák narostl → přerod osobnosti → vznešená dáma s vybraným chováním a excelentní výslovností
 • Henry Higgins – důsledný, trpělivý, schopný profesor angličtiny a fonetiky, někdy necitlivý a arogantní → přestože je vznešený, k Líze se občas chová jako buran
 • plukovní Pickering – přítel Higginse, veselý člověk, gentleman, zajímá se o city člověka a stará se o Lízu v dobu proměny
 • Paní Pearcová – Higginsova hospodyně, o vše se stará.
 • Freddy Eynsford-Hill – mladík zamilovaný do Lízy, nakonec se vezmou.
 • Paní Higginsová – dáma s úžasným chováním a vkusem.
 • Doolittle – Lízin otec, popelář


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!