R.U.R. – rozbor knihy

 

   Kniha: R.U.R.

   Spisovatel(ka): Karel Čapek

   Přidal(a): Adam Nádvorník

 

Časové zařazení autora:

Začátek 20. století, První světová válka

 

Charakteristika tvorby:
– Využívání obrovské slovní zásoby
– Individualistický přístup
– Jeho tvorbu ovlivnila První světová válka
– V mnoha dílech vyjádření obavy ze získání techniky moci nad člověkem

 

Umělecký směr: Civilismus

 

Znaky národní literatury:
– Autoři podporovali svobodu slova
– Oslabení dějovosti v próze
– Výrazná role vypravěče
– Poezie navázala na proletářskou poezii (oslava tvrdé práce) -> motiv lidové zábavy apod.

 

Představitelé národní literatury a jejich díla:
František Halas (Sépie, Tvář)
Jaroslav Seifert (Na vlnách TSF, Jaro, sbohem)
Jiří Wolker (Těžká hodina, Host do domu)

 

Nejdůležitější události autora a jeho díla:
– Nejmladší ze tří dětí (bratr i sestra také spisovatelé)
– Studoval filozofii
– Pracoval v redakci Národních listů a Lidových novinách
– Vystupoval proti fašismu
– Nominován na Nobelovu cenu za literaturu
Další díla:
– Ze života hmyzu
– Válka s mloky
– Krakatit

 

Samotné dílo: Epika, utopické drama

 

Téma: Vynález umělých bytostí.

 

Místo a čas děje: Děj se odehrává na ostrově v budoucnosti.

 

Hlavní a vedlejší motivy: Ženy přestávají rodit, biblický motiv (Adam a Eva), žádná práce pro lidi.

 

Kompozice a forma: Děj rozdělen na předehru a 3 dějství (desetiletá přestávka mezi předehrou a prvním dějstvím, třetí dějství mnoho let poté), kompozice chronologická, er-forma.


Jazyk a umělecké prostředky:

Hovorový jazyk, nespisovné výrazy, odborné výrazy, cizí výrazy (id est), forma dialogů, poprvé zde zaznělo slovo robot, metonymie (Ztratila jsem hlavu), inverze (Už nebudeš jist chleba svůj v potu tváře), přirovnání (Cizí jako kameny), oxymóron (Hluché květy).

 

Hlavní a vedlejší postavy a jejich charakteristika:                                                                                

Domin – ředitel továrny, touží po bohatství, starostlivý, snaží se lidi zbavit práce, ale neuvědomuje si následky.
Helena – žena Domina, je velmi krásná, hodná, starostlivá, snaží se vše napravit.
Alquist – pracovitý, poctivý, přežije jako jediný.
Gall, Busman, Fabry – zábavní a spolehliví, jsou zamilováni do Heleny, udělají pro ni všechno, pomáhají ve výrobě.

 

Záměr autora:

Autor ukazuje na problematičnost následků technického pokroku, kritizuje lenost lidí.

 

Zdůvodnění názvu knihy:

Zkratka názvu továrny na výrobu robotů.

 

Vlastní zhodnocení:

Musím říct, že je to příjemná změna po čtení Kafkových děl. Děj byl zajímavý až na výjimky (druhé dějství) a rychle plynul. Všechno se odehrávalo nečekaně, takže mě to stále drželo v napětí.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!