Romeo a Julie – rozbor knihy (2)

 

   Kniha: Romeo a Julie

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): Teryk94

 

 

 

Téma: nešťastný příběh dvou milenců ze znepřátelených rodů

Hl. myšlenka: co vše se musí stát aby se ujednal mít mezi dvěma rody

Čas: 16.století, Italské město Verona a Mantova

 

Prostor:

1. Ples – Montekové jdou na ples Kapuletů. Romeo poprvé spatří Julii a hned zapomíná Rosalindu, kterou miloval.

2. Hrobka – Julie se probudí a uvidí Romea ležet na zemi mrtvého, vezme jeho dýku a probodne se.

 

Kompozice: chronologická( prolog + 5 dějství)

LD: Drama –  psán pomocí monologů a dialogů

LŽ: Tragédie – příběh se smutným( tragickým) koncem, vážný obsah

Vypravěč: není er- forma

 

Postavy:

Romeo – hlavní postava, syn Monteka, citlivý, chytrý,  odvážný, je schopný vše obětovat

Julie – hlavní postava, dcera Capuleta, hezká, chytrá, statečná, oddaná, bojuje za svou lásku a život, odhodlaná

Tybalt – Juliin bratranec, odvážný, rváč, nebojácný, konfliktní, bojechtivý

Paris – Juliin snoubenec, odvážný, hodný

Otec Lorenzo–  hodný, laskavý, odvážný, chytrý

Chůva – Juliina chůva, oddaná, chytrá, upovídaná, milá, lehce se nechá přesvědčit

Merkucio –  přítel Romea, odvážný, upovídaný, konfliktní

Benvolio –  přítel Romea, chytrý, opatrný, nekonfliktní, hodný

 

Děj:

Začíná střetem dvou znepřátelených rodů Monteků a Capuletů  na náměstí ve Veroně, který ukončí veronský kníže Escalus. Na náměstí zůstává jen Benvolio, který vidí přicházet smutného Romea. Romeo je v dobu platonicky zamilován do Rosaliny. Benvolio svého přítele přemlouvá aby s ním šel na maškarní ples Capuletů, tam prý na Rosalindu zapomene až uvidí ty krásné ženy. Romeo nakonec souhlasí i když tvrdí, že na ní jen tak nezapomene a že hezčí dívky nejsou. Na ples jde Romeo se svými přáteli Benvoliem a Merkuciem. Na plese zahlídne Julii a okamžitě se do ní zamiluje. Chvíli spolu mluví ale pak musí se svými přáteli odejít. Tybalt je poznal a nelíbí se mu že na jejich plese jsou Montekové. Julie také odchází a když ve svém pokoji vyjde na balkón už na ní v zahradě čeká Romeo aby jí vyznal svou lásku. Julie se mu také vyznává a domluví se že se tajně vezmou. Julie má poslat svou chůvu druhý den za Romeem aby jí vzkázal v kde se mají setkat. Druhý den Julie pošle po chůvě svůj prsten pro Romea. Ten Julii vzkazuje že se sejdou u otce Lorenza. Ten je tajně oddá i přes nenávist jejich otců. Později toho dne ale Tybalt zabije Romeova přítele Merkucia, Romeo ho pomstí a zabije Tybalta který je Juliin bratranec. Romeo je ale za tento čin vyhoštěn z Verony do Mantovi odkud se nesmí vrátit nebo bude potrestán. Romeo ale před tím než odejde stráví s Julií noc a pak odchází do Mantovi. Toho dne přijde za již vdanou Julií její otec Capulet a řekne jí  že si vezme Parise pokud tak neučiní ať jde z domu a on nebude mít už dceru. Zoufalá Julie jde za Lorenzem pro radu. U něho se setkává s Parisem a říká mu že se na jejich svatbu těší. Po odchodu Parise dá Lorenzo Julii nápoj po kterém bude vypadat  jako mrtvá. Romeo si pro ní po vyprchání nápoje přijde do hrobky Capuletů a společně utečou. Lorenzo slíbí že pošle Romeovi dopis, ten však Romeo nedostane a jeho sloužící Baltazar který neví že dopis existuje mu řekne že je Julie mrtvá a je pohřbená v hrobce. Romeo zničený tou zprávou jde k lékárníkovi pro silný jed a odjíždí do Verony za Julií. V hrobce se setkává s Parisem kterého v obraně zabíjí. Mezi tím Lorenzo spěchá do hrobky aby tam byl až  se Julie probere a mohl jí ukrýt zatím u sebe než přijede Romeo. Romeo však uvidí mrtvou Julii a vypije všechen jed. Julie se po chvíli probouzí a vidí Lorenza. Okamžitě se ptá po Romeovi ale i když ho uvidí mrtvého ležet na zemi probodne se jeho dýkou. V tu chvíli tam přichází Capulet, veronský kníže a Montek, kterému Romeo poslal dopis kde všechno vysvětluje. Zavolal je Parisův panoš když uviděl Romea  jak jde do hrobky. Když kníže uvidí mrtvého Romea s Julií Lorenzo začne vše vysvětlovat. Řekne i jak je tajně oddal a co dal Julii za nápoj. O tajné svatbě psal i Romeo svému otci.

Jen kvůli  této zpovědi  a skutečnosti že jenom díky nenávisti jejich otců jsou Romeo s Julií mrtvý se Montek s Capuletem udobřují a tím končí dlouholetá nenávist mezi dvěma rody.

 

Autor: William Shakespeare 1564 – 1616

Renesance – odklon od církevní ideologie, důvěra ve vědu, důvěra v lidský rozum, navazuje na antiku, není důležitý jednotlivec ale společnost

 

Další autoři: Geoffrey Chaucer – Ptačí sněm, Dům slávy, Mlynářova povídka

Francesco Petrarca – Afrika, Pastýřská báseň, O slaných mužích

Giovanni Boccacio – Dekameron, Milostná vidina, Život Dantův

 

William Shakespeare – významný anglický básník a dramatik

– vystudoval gymnázium

– v 18ti se oženil se starší Annou

– Obvykle je považován za anglického národního básníka

– měl 3 děti, syn však v 11 letech z neznámých důvodů umírá

– spekuluje se o autorstvích jeho děl

Díla – Zkrocení zlé ženy, Othello, Král Lear


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!