Romeo a Julie – rozbor knihy (8)

 

   Kniha: Romeo a Julie

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): Karol

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE

Rok vydání: 2006

Jazyk originálu: Anglický jazyk

Překladatel: Martin Hilský

 

O AUTOROVI

Země, město původu: Anglie, Stratford nad Avonou

Doba, kdy žil: 1564 – 1616

 

Život:

Byl jedním z největších anglických i světových dramatiků. Narodil se v roce 1564 ve Stratfordu nad Avonou. Jeho rodiče patřili do vyšší měšťanské vrstvy. Oženil se v 18ti letech a měl tři děti. Odešel do Londýna, kde se věnoval divadlu nejprve jako herec, později se stal autorem her. Byl spoluvlastníkem divadla Globe Theatre. V roce 1616 se vrátil do Stratfordu, kde ve stejném roce zemřel.

Další díla:

1. Období

Komedie: Zkrocení zlé ženy (1593), Sen noci svatojánské (1595), Kupec benátský (1597), Mnoho povyku pro nic (1598), Veselé paničky windsorské (1598), Jak se vám líbí (1599), Večer tříkrálový (1600).

Historické hry: Jindřich IV. (1596-97), Jindřich V. (1599), Jindřich VI. (1589-92), Richard II.(1595), Richard III. (1593), Titus Andronicus (1594), Julius Caesar (1599)

Romantická tragédie: Romeo a Julie (1595)

 

2. Období

Po roce 1600 dochází v Shakespearově tvorbě k obratu. Optimismus, pomalu vyprchává a místo něj do her proniká životní zklamání a pesimismus.

Tragédie: Hamlet (1601), Othello (1604), Makbeth (1606), Král Lear (1606), Antonius a Kleopatra (1607)

Sonety

 

Příslušnost k literárnímu směru: Anglická renesance-Alžbětinské drama

 

O DÍLE

Literární druh:          Drama

Literární žánr:          Tragédie

Téma:                        Tragická láska dvou lidí ze znepřátelených rodů

Hlavní myšlenka:  Autor poukazuje na to, jak mladí lidé bojují za právo na lásku, štěstí, právo rozhodovat o svém vlastním osudu i přes jeho nepřízeň

Motiv:                        Láska, vdavky, válka dvou rodů, spor

Časoprostor:           Italské město Verona, 16. Století

 

Kompozice:

Hra se dělí na prolog a 5 dějství

I. dějství

 • Rody jsou proti sobě, sluhové se hádají
 • Ples Kapuletů

II. dějství

 • Vyznání lásky
 • Balkónová scéna

III. dějství  

 • Utajená svatba

IV. dějství

 • Romeo se snaží zabránit sporu, vražda Merkucia
 • Vyhoštění Romea

V. dějství

 • Romeo se dostává do Verony, smrt Parise
 • Na hřbitově v hrobce, smrt Romea a Julie

 

Hlavní postavy:

 • Romeo – Montek, je hrdý, čestný a odvážný. Je zamilován do Julie. Pro lásku je schopen obětovat i život
 • Julie – Kapuletová, je věrná, poslušná. Romea miluje nadevše
 • Merkucio – Bojovný a agresivní, Romeův přítel
 • Benvolio– Romeův přítel
 • Tybalt– Horlivý, nenávistný a pomstychtivý, bratranec Julie
 • Paris– Mladý šlechtic. Je milý a upřímný. Juliin otec by za něj rád provdal svou dceru.
 • Otec Vavřinec– Hodný a obětavý. Podporuje lásku mladých milenců.
 • Chůva– Juliina chůva. Prostá žena. Julii miluje jako svou vlastní dceru.
 • Manželé Montekovi, manželé Kapuletovi

 

Veršová výstavba:

Celá hra je psána v blankversu, který je pro Shakespearovu tvorbu typický. Jedná se o pětistopý jambický verš. V českých básnických dílech jej využíval Karel Hynek Mácha ve své básni Máj.

 

Jazykové prostředky:

Archaismy – ,,strakapúd“

Eufemismus – ,,ztepilé nožce“

Metafory – ,,Popadni už jednou ten svůj kord za uši!“

Personifikace – ,,Štěstí se na ně hrne.“

Epiteton – ,,Spící slunce“

Apostrofa – ,,Pojď, Romeo, ty duše přestrašená.“

Řečnické otázky – ,,Copak jsem studánka?“

Oxymorón – ,,A v hrobě bude pokoj“

Synekdocha – ,,V minutě je mnoho dnů“   

 

Další zpracování: filmové zpracování – nejznámější z r. 1968 od Franco Zeffirelli

Dále se hra Romeo a Julie hraje ve spoustě divadlech. Např.: Husa na provázku, Národní divadlo Brno, Národní divadlo Praha atd. Také byla hra přenesena do baletního podání a inspirovalo se jím i spousta spisovatelů.

 

DĚJ

Vše se odehrává v italské městě Veroně. Zde žijí dva znepřátelené rody, Montekové a Kapuleti, kteří se spolu neustále potýkají. Romeo je nešťastně zamilovaný do Rosaline. Tak ho přátelé (Merkucio a Benvolio) vezmou na ples Kapuletů. Romeo tam pod rouškou masky  skutečně pronikne a ocitá se na bále, kde jsou všichni známí a příbuzní rodiny Kapuletů. Tam spatří Julii a bezmezně se do ní zamiluje. Říká, že nikdy neviděl krásnější dívku. Láska je ze strany Julie opětována.

Po plese se Romeo rozhodne tajně Julii navštívit. Pronikne do zahrady a pod Juliiny ložnicí jí zpívá a vyznává jí lásku. Julie pozná, že jeho láska je opravdová. Druhý den se jsou tajně oddáni otcem Vavřincem, který mladou dvojici podporuje i přes vzájemnou nenávist jejich rodin.

Další den je jeho přítel Merkucio zabit Tybaltem, aby vyvolal mezi rody rvačku, a proto v návalu vzteku, že je zavražděn jeho přítel, Romeo zabije Tybalta. Za to je vyhoštěn z Verony a tak hledá útočiště v Mantově. Julii je mezitím svými rodiči nucena do sňatku s Parisem. Ona ho však nechce.

Z této zapeklité situace nachází východisko otec Vavřinec. Ten ji navrhne, aby vypila nápoj, po kterém bude vypadat jako mrtvá. Jenže o celém plánu není včas zpraven Romeo, ke kterému nedorazila včas zpráva od bratra Jana, že vše je nafingované a Julie ve skutečnosti žije. Bohužel, ač Romeo nic neví, dozvídá se o Juliině smrti a vrací se zoufalý do Verony.

U hrobky po hádce zabíjí truchlícího Parise. Nakonec sám potom, co vidí Julii, jak tam leží mrtvá, dobrovolně požije smrtelný jed a umírá vedle Julii. V tom se Julie probouzí, a když vidí, že je Romeo mrtvý, uvědomí si, že bez něj nemůže žít. Vezme si do rukou dýku a ukončí svůj život. Smrtí obou je uzavřen mír mezi dvěma rody.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!