Romeo a Julie – rozbor knihy (9)

   Kniha: Romeo a Julie

   Spisovatel(ka): William Shakespeare

   Přidal(a): baryje

 

 

 

Rozbor díla: ROMEO A JULIE

 • Literární druh: DRAMA
 • Literární žánr: TRAGÉDIE (milostná)
 • Literární forma: VE VERŠÍCH (=blankvers)
 • Hlavní téma: Nešťastný konec dvou milenců, kteří pochází z nepřátelených rodů. Tragická láska a boj mladého člověka o určení vlastního osudu.
 • Vedlejší témata: Láska Parida k Julii, Nenávist Monteků a Kapuletů, Rozhodování Kapuletů za jejich dceru
 • Kompozice: 5 dějství -> úvod, zápletka, vyvrcholení děje, zvrat, závět (+prolog=úvodní část spisu, které uvádí drama), chronologicky, gradace
 • Vypravěč: Er forma (vyprávěč nezúčastněný), lyrický subjekt: láska, souboje, smrt, vdavky, válka rodů, dlouhý spor, láska až za hrob

 

Postavy:

 • Romeo: syn Monteků, dobrosrdečný mladík, bláznivě zamilovaný do Julie, statečný, romantik, oddaný, věrný
 • Julie: dcera Kapuletů, krásná, mladá, nešťastně zamilovaná, pro Romea schopná udělat cokoliv
 • otec Vavřinec: oddávající Romea a Julii, františkánský mnich
 • Montek a Kapulet: hlavní představitelé obou rodů
 • Merkucio­: příbuzný knížete, Romeův přítel
 • Paris: mladý šlechtic, měl si vzít Julii
 • Benvolio: Montekův synovec
 • Tybalt: Kapuletův synovec (Juliin bratranec), velmi pomstychtivý a nesnášenlivý vůči Montekům

 

Děj:

Příběh se odehrává v italské Veroně, kde panuje už dlouhé roky spor mezi dvěma rody Monteků a Kapuletů. Oba rody odepírají lásku jejich dětem, Julii a Romeovi, kteří se seznámí na plese Kapuletů. Kapuleti se snaží provdat Julii šlechtici Paridovi, který ji miluje, ale ona se zamiluje do Romea a nechají se tajně oddat otcem Vavřincem. Po jejich sňatku dochází ke střetu Romea s Tybaltem, který ho k smrti nenávidí a který mu také zabil přítele Merkucia. Za trest je Romeo nucen odejít z Verony, to ale  Julie nese velmi těžce. Oba se bojí, že se už nikdy neuvidí, proto za pomoci otce Vavřince vymyslí plán, ve kterém Julie dostane od otce Vavřince uspávací lektvar, po kterém bude vypadat jako mrtvá. Julie poslala dopis Romeovi s vysvětlením plánu, který ale Romeo nedostal. Její rodina ji pohřbí do rodinné hrobky. Když se to dozví Romeo, vydá se do Verony a rozhodne se zemřít vedle své vyvolené. Romeo vypije jed a umírá, mezitím se probouzí Julie, která vedle sebe spatří mrtvého Romea, probodne si dýkou srdce a zemře. Oba rody se usmíří až nad jejich společným hrobem, do kterého jsou Romeo a Julie pohřbeni.

 

Ukázka: JULIE
Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?
Své jméno zapři, odřekni se otce,
anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,
a přestanu být Kapuletová.

Tvé jméno jenom je můj nepřítel.
Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek.
Co je to, Montek? Ruka ne, ni noha,
ni paže, ani tvář, ni jiná část,
patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno?
Copak je po jméně? Co růží zvou,
i zváno jinak vonělo by stejně.
A tak i Romeo, nebýt Romeo zván,
by nebyl o nic méně drahocenný
než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno!
A za ně, které není částí tebe,
si vezmi mne!

 

přímá řeč – dialogy, monology

řečnické otázky: „Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?“

přirovnání: „Tu se Romeo vymrštil jako střela.“

archaismy: „Ni to, ni ono…“

metafora: „Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď…“

 

Literární historický podtext

William Shakespeare 

 • narozen 23. 4. 1564 ve Stratford-upon-Avon
 • anglický dramatik a spisovatel
 • syn rukavičkáře, vystudoval gymnázium, v 18 se oženil s Annou Hathawayovou (26 let)
 • 3 děti -> dcera, později dvojčata (holka a kluk), křest dětí, potom na 7 let zmizel
 • kočovní divadelníci, poté různé londýnské divadelní společnosti
 • 1594 morová epidemie (1 rok, nehrálo se), dále člen divadelní společnosti Služebníci  lorda komořího                                                                                                                                                          – 1599 se společnost přemístila do The Globe Theater, WS spolumajitelem, 1613 požár
 • návrat domů, smrt 23. 4. 1616 (v den svých narozenin)
 • Píše o konkrétních lidských situacích, zrcadlení – v komediích jsou i stíny smrti, v tragédiích komické výstupy

 

DOBA:

RENESANCE = znovuzrození (antiky)

 • počátky v severní Itálii na konci 13. století, šířila se dál
 • v italských městech se rozvíjel obchod, vytvořila se skupina bohatých obchodníků a bankéřů
 • podporovali umělce a studia = mecenáši
 • mnoho přírodních a astronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) – tyto objevy otřásly       církví
 • vzrostla důvěra v lidský rozum, ve vědu – člověk zjistil, že církev nemá vždy pravdu
 • objev knihtisku – Johannes Gutenberg (1447) → knihy se šíří rychleji
 • inspiračním vzorem je antická kultura
 • renesance – etapa ve vývoji lidské společnosti
 • humanismus – životní program, ideový proud, jedna ze složek renesance

 

 

DALŠÍ DÍLA W. SHAKESPEARA:

Tragédie: Hamlet, Macbeth, Othello

Komedie: Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Komedie omylů

Historické hry: Richard II, III, Jindřich IV, V, VI, VIII.

 

DALŠÍ AUTOŘI RENESANCE:

 • Geoffrey Chaucer (Canterburské povídky)
 • Dante Alighieri (Božská komedie)
 • Francesco Petrarca (Sonety Lauře (Zpěvník)
 • Giovanni Boccaccio (Dekameron)
 • Cervantes (Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha)


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!