Romeo a Julie – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Nicol

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 

 

Renesance

14. – 16. stol. (vznikla na přelomu 13. a 14. stol. v bohatých městech S Itálie – Florencie, Benátky)

– renesance znamena znovuzrození antiky, odkazuje na filozofii a pěstuje krásu vnější a vnitřní

-obrací se ke radostem, krásám života, zaměřuje se na člověka-vše je mu podřízeno

-vynalez knihtisku-rozšíření vzdělání

-rozkvět vědy a umění – Leonardo da vinci, michelangelo

 

Humanismus

– humanismus znamená člověk nebo lidskost – touha poznávat (Věda) a objevovat ( Zámořské plavby

– zájem obrácen od Boha k člověku jako k jedinci, který má právo na svobodné myšlení a jednání

( predtim bylo baroko – náboženství)

 

William Shakespeare

-narodil se 15. dubna 1564

–   je kočovným hercem, přijíždí do Londýna kde se stává součástí královské společnosti a je spolumajtelem divadla Globe

– významný anglický básník a dramatik

–        NÁMETY ČERPÁ z antických příběhú a ze starých kronik

–        ÚSPĚCH – příběhy mají nadčasovost (láska, nenávist-pocity)

–  postavy nejsou plytké (zmítány vášní)

–  střídání komiky a tragiky

–        ŽENA V DIV. HRÁCH : jsou rázné, dosáhnou čeho chcou, živelné

 

podobní autoři:

–   Italie: Jovany Boccaccio – Dekameron ,   Dante Alighiery,  Petrarca

–   Francie: Miguel de Carventes – Důmyslný rytíř Don Quijote dela Macha,    Franzoa Villon – Tulák

 

Romeo a Julie

Celý příběh se odehrává v severoitalském městě Verona, kde žijí dva významné rody – Kapuleti a Montekové. Mezi nimi se již léta táhne dávný spor.
městem šířit zpráva, že u Kapuletů bude velký maškarní ples a při této příležitosti má být oznámeno zasnoubení Kapuletovy dcery Julie s Parisem. To se dozví Romeo (Montek) který se rozhodne ples se svými přáteli Merkuciem a Benvoliem pod rouškou masky navštívit. Romeo a Julie jsou sebou okouzleni, proto se Romeo rozhodne ji po plese navštívit, kde ji zpívá a Julie pozná opravdovou lásku. Oba jsou tajně oddáni otcem Vavřincem. Další den je jeho přítel Merkucio zabit Tybaldem aby vyvolal mezi rody rvačku a proto v návalu zloby Romeo zabije Tybalda, za to je vyhoštěn z Verony. Onen den je Julii oznámen sňatek s Parisem který odmítne a je jí navrhnuto ultimátum. Julie poprosí otce Vavřince o pomoc, ten ji navrhne vypít nápoj po kterém bude vypadat na několik hodin jako mrtvá. Po vypití nápoje uspořádá Paris pohřeb, o kterém se dovídá i Romeo, který nevěděl, že vše je jen nefingováno. Cestou k Julii si koupí jed, který po vyznání u Juliia těla vypije a umírá vedle ní. V tom se Julie probudí. Když uvidí tělo Romea rozhodne se že nebude bez něj žít, vezme mu díku, kterou se probodne. Smrtí obou se skončil spor mezi rody.

 

Kniha je rozdelena do 3. dějství

 

Charakteristika postav

  • Romeo – statný muž, který miluje Julii, i přes spory mezi rody, umře kvůli ní, 16 let je klidný
  • Julie – dcera Kapuleta, miluje Romea, 14 let, vychována chůvou
  • otec Vavřinec
  • Tybald – synovec paní Kapuletové
  • Merkurio a Benvolio – přátele Romea
  • Paris – mladý šlechtic
  • Montek, Kapulet- hlavy dvou znepřátelených rodů

 

Informace o knize:

Druh : Drama

Forma: Verš ( monolog. Dialog) – Retardace- dlouhé dialogy

Žánr : Tragédie

– Spisovný jazyk

Archaismy „zašveholil“

– Eufemismy „ztepilé nožce“

věty jednoduché i souvětí

– často věty tázací, zvolací

Dílo s podobným námětem – LUCIE A PETR

Kritizuje domluvené sňatky a znepřátelené rody

 

BALKONOVÁ SCÉNA

–        CHARAKTERISTIKA UMĚL. TEXTU  = RENESANCE-HUMANISMUS – LITERARNĚ HISTORICKY KONTEXT

–        CHARAKT. VÝNATEK Z HLEDISKA CASU A PROSTORU =DĚJ VE VERONĚ, ZCÉNA Z BALKONU, VEČER V ZAHRADĚ

–        ZARADIT VÝNATEK DO DĚJOVÉHO KONTEXTU CELÉHO DÍLA – PLES, JINÉ RODY, ZAMILOVANOST …

–        CHARAKT. POSTAV

–        CHARAKT. DRUHY VĚT, POUŽITÍ ZDUVODNI =JEDNODUCHÉ, KRATNÉ, TÁZACÍ VĚTY – REČNICKÉ OTAZKY / 2 MONOLOGY (SAMI SE PTAJÍ)

(JULIE CHCE  ABY SE VZDAL SVÉHO JMÉNA-RODINY, ROMEO JE TOHO OCHOTEN)

–        W. S. PODOBNÝ NAMETEM – LUCIE A PETR

 

–   ÚSPĚŠNOST- dramatické zápletky, verš se střídá s prózou, tragikomedie, univerzalní, lidový jazyk

–   -má nadčasové témata= aktuální témata – láska, vážen, předsudky, žárlivost

 

–   Nejznámější dílo se povazuje ROMEO A JULIE

–   V celém díle vždy vynikají ženské postavy-energické hrdé, odporují mužům mají vlastní názor

 

–   Odlišuje jazyk svých postav (romeo a julie-vysokym stylem hovoří X chuva hovorově

 

W. Shakespeare je spojen s divadlem GLOBE

určit tragédii – spatný konec (smrt) střed dobra a zla


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!