Sen noci svatojánské – rozbor knihy

 

Rozbor knihy Sen noci svatojánské

Spisovatel(ka): William Shakespeare

Přidal(a): xxx

 

William Shakespeare

 • 1564-1616
 • Anglický spisovatel, autor divadelních her a herec. Za divadelní kariérou odešel do Londýna, kde vynikl jako dramatik a herec.
 • Ve svém rodném městě studoval gymnázium.
 • Měl manželku Annu a 6 dětí. Smrt dítěte zřejmě poznamenala jeho tvorbu.
 • Ke konci života se usadil ve svém rodném městě.
 • Spolumajitel kruhového divadla Globe v Londýně.
 • Za svůj život napsal 37 dramat (komedie, tragédie a hry s historickým námětem.
 • Měl během života 3 období psaní divadelních her.
 • Do roku 1600 psal hlavně komedie (Zkrocení zlé ženy, Sen noci Svatojánské, Večer tříkrálový), během tohoto období napsal 1. tragédii a to Romea a Julii.
 • 1600-1608 psal pouze tragédie a sonety (Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear).
 • 1608-1616 psal tragikomedie, romance (Zimní pohádka, Bouře).
 • Psal také sonety o dvou slokách v uspořádání veršů 12+2 (prvních dvanáct veršů obsahuje hlavní myšlenku, zbylé dva pojmenování), používal při psaní blankvers (nerýmovaný verš).
 • Zajímavost jeho tvorby je že postavy si vytvářejí vlastní osud, jsou komplikované a mají kladné i záporné povahy. Má propracovanou psychologii postav. Láska bývá způsobena vášní.
 • Porušuje pravidla žánru tím, že nechává prostupovat tragédii a komedii. Náměty jeho her většinou bere v antice a jedná se především o vztahy mezi lidmi, takže se hry dají zasadit do jakýchkoliv kulis.
 • Píše hry ve verších.

 

Další díla:

 • Hamlet,
 • Othello,
 • Macbeth,
 • Zkrocení zlé ženy,
 • Král Lear,
 • Jindřich IV.,
 • Jindřich V.,
 • Zimní pohádka,
 • Bouře.

 

Rozbor díla: Sen noci svatojánské

Postavy: 

 • Hermie – miluje Lysandera, chce s ním utéct a tajně se vdát, má vlastní hlavu, odvážná.
 • Demetrius – nápadník Hermie, která ho ale nemiluje, její otec ho podporuje, dříve byl nápadníkem Heleny, bezcitný, hrubý.
 • Lysander – miluje Hermii, chce s ní utéct a oženit se, i přes nesouhlas s jejím otcem, nesnáší Demetria, věrný, po účinku lektvaru bezcitný k Hermii.
 • Egeus – otec Hermie, přísný, chce, aby se Hermie provdala za Hippolyta, panovačný.
 • Hippolyta – královna Amazonek, má se provdat za Thesea, chytrá, řídí se i city i rozumem.
 • Theseus – vévoda Athénský, Egeus k němu přichází pro radu, protože si Hermie nechce vzít Demetria, realistický.
 • Helena – miluje Demetria, který ale miluje již Hermii, nešťastně zamilovaná, zoufalá, zradí Hermii, bojí se, že jí nikdo nechce.
 • Oberon – král elfů, chtěl by získat od Titanie panoše z říše elfů, chce pomoct Heleně s Demetriem.
 • Puck – sluha Oberona, udělá záměnu při kapání lektvaru do očí, rozverný, poťouchlý, popletený, záludný, manipuluje s lidmi.
 • Titanie – královna elfů, bohyně, nechce dát Oberonovi elfského panoše, kvůli kouzlu se zamiluje do Klubka, který má oslí hlavu, i přes rozhádání se má s Orbenem ráda.
 • Elfové – slouží Titanii, žijí v lese.
 • Herci – ochotníci, kteří cvičí v lese na svatbu Hippolyty a Thesea, amatéři, patří mezi ně Klubko, do kterého se na chvíli zamiluje Titanie, přijde si pak vznešeně.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!