William Shakespeare

 

   Otázka: William Shakespeare

   Předmět: Český jazyk – literatura

   Zaslal(a): AndreaCh

 

William Shakespeare (1564-1616)

  • Narodil se ve Stratfordu nad Avonou, brzy se oženil a odešel do Londýna k herecké společnosti. Zde se stal spolumajitelem divadla Globe.
  • Anglický básník, dramatik a herec, který je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejpřednějšího dramatika. Dochovalo se asi 38 divadelních her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a několik dalších básní. Jeho hry byly přeloženy do mnoha světových jazyků a jsou uváděny častěji než hry jakéhokoliv jiného dramatika.
  • Shakespearova dramata jsou psána blankversem, který střídá s prozaickou řečí. Hrdinové řeší svůj osud sami, na rozdíl např. od antických tragédií, v nichž podléhali bohům. Postavy jsou historicky zakotveny, přesto „nadčasové“, mají co říct i dnešnímu divákovi. Tam kde to bylo nutné porušil autor i aristotelskou zásadu tří jednot (místa, času, děje). Jako překladatel Shakespeara vynikl J. V. Sládek.
  • V prvním období své tvorby se inspiroval kronikami, historií, lidovými baladami i epikou. Např. Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard III.
  • Nejvíce však psal komedie, v nichž se vysmívá lidské hlouposti, namyšlenosti a přežitkům např. Veselé paničky Windsorské, Kupec benátský, Večer Tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Komedie plná omylů, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic. V některých komediích projevil spíše černý humor Půjčka za oplátku, Dobrý konec vše napraví.
  • Hrdinky jeho děl jsou postavy energické, přebírají iniciativu, prosazují své představy o životě a lásce.
  • Z jeho tragédií – Hamlet, králevic Dánský,, Othello, benátský mouřenín,, Mackbeth, Král Lear, Romeo a Julie.
  • Psal také hry s antickými náměty –Antonius a Kleopatra, Julius Caesar.
  • V závěru období psal hry s pohádkovými motivy Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře.
  • Psal také Sonety – obsahují 154 sonetů věnovaných příteli a ochránci a „černé dámě“. Většina básní vypovídá o intimním životě autora. Tématem jsou rozpory, protiklady v lásce, která nevede vždy jen ke štěstí, ale často i k zoufalství.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!