Smrt je mým řemeslem – děj knihy

Kniha: Smrt je mým řemeslem

Autor: Robert Merle

Přidal(a): Vena

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 

autor :  Robert Merle

postavy : Rudolf Lang, služka Marie, Matka, Otec, Rudolfovy sestry

období : 1913 – 1945

 

OBSAH

Kniha vypráví o životě Rudolfa Langa, který se narodil před 1. světovou válkou v rodině obchodníka. Měl dvě sestry, chodil do školy a chodil každé ráno před školou s otcem do kostela. Jeho otec ho vychovával velice přísně a učil Rudolfa, že ctností správného Němce je poslušnost a důkladnost. Rudolf  měl z otce strach a poslouchal ho. Po otcově smrti nebyl schopen se zbavit stálého denního režimu, který s otcem dodržoval. Pokaždé, když jej porušil, objevily se u něho záchvaty, ve kterých se vše kolem něj rozplynulo a on se ocitl v prázdnotě. Už od svého mládí se Rudolf chtěl stát vojákem, ale protože byl moc mladý, nemohl nastoupit na vojnu, a také se měl podle svého otce stát knězem. To však nehodlal splnit, nastoupil jako pomocník v nemocnici, kde pomáhal vykládat raněné z vlaku. Rudolf se dvakrát pokusil uniknou na frontu, ale pokaždé ho zadrželi, z tohoto důvodu byl přeložen do nemocnice. Zde se Rudolf setkal s rytmistrem Güntherem, který zde ležel po zraněni. Rytmistr si Rudolfa oblíbil pro jeho pečlivost a oddanost a přijal ho do svých služeb. Rytmistr naučil Rudolfa, že nyní na světě existuje pouze jedna církev a tou je Německo. Vryl mu do paměti tuto větu : „Moje církev je Německo!“ . Poté, co se rytmistr uzdravil, odjel za svým oddílem dragounu a Rudolf odjel s nim. Od té doby se Rudolf pohyboval s oddílem po různých frontách a plnil rozkazy, které mu byly uloženy. Byl dvakrát raněn a prodělal malárii. Také mu přišel dopis o smrti jeho matky. Po kapitulaci Německa po 1. Světové válce se Rudolf vrátil domu, navštívil sestry, které bydlely u tety. Nějakou dobu pobýval u svého kamaráda a pracoval v tovární hale na výrobu skříní. Po nešťastném incidentu byl vyhozen i s kamarádem z práce, naštěstí nedlouho potom se verbovalo do armády. Bojoval v Porúří proti povstání Poláků. Po nějakém čase byla armáda rozpuštěna a Rudolf byl znovu bez práce. Nastoupil jako dělník na stavbě mostu a byla mu přidělena práce krmiče míchačky. Práce byla náročná a fyzicky vyčerpávající. Po neúspěšném pokusu o sebevraždu, který přerušil jeho kamarád ze stavby. Ten  mu vnesl do života naději, že svobodné Německo ještě žije, Rudolf  odchází z křesťanské církve a přihlašuje se do strany, již vede Himmler ( Adolf Hitler ). Rudolf odchází na statek, a tam se stará jako jeden z mnoha čeledínu o koně. Jednoho dne ho Lord pověřil, aby opravil statek vzdálený asi 110 kilometrů. Rudolf tento úkol splní, ale Lord nechce dat Rudolfovi statek, jak slíbil, dokud si nevezme ženu, kterou mu Sám vybral. Rudolf nakonec svolí, a usadí se na statku. Začne se zapojovat do politických záležitostí. Vybudoval vlastní jezdeckou jednotku určenou pro řešení problémů v okolních vesnicích. Později dostal od Himmlera úkol vybudovat ze své jízdy údernou jednotku. Po nástupu Hitlera k moci, dostal Rudolf za úkol se přesunout do koncentračního táboru, kde fungoval jako poddůstojník. Po dobytí Polska byl Rudolf pověřen vybudováním koncentračního táboru Osvětim, a stal se jeho řídícím. Ve velmi krátké době byl povýšen. Rudolf si stejně jako ostatní SS podal žádost o přeložení na frontu. Jeho žádost byla však odmítnuta, a Himmler mu odepsal, že bude ho bude třeba v KT. V letech 1941 dostal Rudolf za úkol vybudovat vyhlazovací systém. Rudolf vybudoval dokonaly komplex budov který sloužil pouze k vyhlazování přijíždějících transportů ze židy. Po kapitulaci Německa roku 1945, byl Rudolf Lang zatčen a odsouzen k pověšení na šibenici, kterou sám vystavěl  pro vězně v táboře Osvětim.


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!