Sophiina volba – rozbor knihy

 

   Kniha: Sophiina volba

   Spisovatel(ka): William Styron

   Přidal(a): Jan Pochop

 

 

bibliografické údaje:

nakladatelství: X-Egem

místo a rok vydání: Praha 1994

 

stručná charakteristika díla:

literární druh: epika

žánr: psychologický román

téma díla: Osud Sophie, která jakožto polka v koncentračním táboře, je nucena vybrat dítě, které přežije.

nejvýraznější motivy: koncentrační tábor, volba, nový život, Amerika, láska, strach

 

charakteristika postav:

Sophie – polská žena, vězněna v koncentračním táboře, přátelská ke Stingovi, miluje Nathana

Stingo – mladý muž, který se přistěhuje k Sophii a Nathanovi, zamiluje se do Sophie, důvěřivý, pro Sophii přitažlivý

Nathan – narkoman, zachrání Sophii, hraje si na doktora, kterým není

 

poslání díla: Upozornit na hrůzu volby a vylíčit, v jak hrozných podmínkách žili lidé v koncentračním táboře.

hlavní dějové linie: Sophie, která prožila několik let v koncentračním táboře, se dostává do Ameriky, kde chce začít nový život. Potkává Nathana, se kterým se stěhuje a později se k nim přistěhuje nadějný spisovatel Stingo. Sophie mu vypráví o svém předešlém životě.

 

obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla:

autor: William Clark Styron, Jr. (1925 – 2006)

  • Americký prozaik, představitel tzv. jižanské prózy
  • Ve druhé světové válce vstoupil do americké armády, kde se zúčastnil bojů v Tichomoří
  • Studium Dukeovy universitu, redaktorská činnost
  • Hlavním motivem jeho děl bývá trest a vina
  • 1968 Pulitzerovu cena za Doznání Nata Turnera

 

doba vzniku: 1979

umělecký směr: jižanská próza

dobový ohlas: Velmi kladný. Námět hrůzné volby obětování vlastních dětí je tvrdým oříškem pro filosofy dodnes. Nejlépe ho pro mne rozlouskl prof. Jan Sokol, podle kterého ji zkrátka nelze dopustit.

jiná díla téhož žánru: Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock, Egon Hostovský: Všeobecné spiknutí, Jarmilu Glazarovou: Vlčí jáma, Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest

jiná díla téhož autora: Zapal ten dům, Viditelná temnota: Memoáry šílenství

 

můj názor a hodnocení – Zaujal mě námět knihy, jejíž zpracování mě poněkud zklamalo. Myslím si, že autor mohl vylíčit děj lépe. Kniha byla velice zdlouhavá, ale oceňuji, že se autor pustil do tak složité tématiky.

 

analýza úryvku

Doktor trochu vrávoral. Naklonil se na okamžik k nějakému svému vojenskému poskokovi, který v ruce držel podložku s lejstry, a něco mu šeptal, zatímco se soustředěně dloubal v nose. Eva se prudce přitiskla k Sophii a rozplakala se. „Takže ty věříš v Krista spasitele?“ řekl jí doktor těžkým jazykem, ale hlasem podivně věcným, jako přednášející, který zkoumá poněkud nejasný aspekt nějakého axiomatu. Pak pronesl cosi, co ji na okamžik dokonale mystifikovalo: „ Copak neřekl: ,Nechte maličkých přijíti ke mně‘?“ Otočil se k ní zády, s úpornými trhavými pohyby opilce.

Sophie, zajíkající se hrůzou, užuž měla na jazyku nějakou tupou odpověď, když jí doktor řekl: „Smíš si nechat jedno děcko.“

„Bitte?“ vyjekla Sophie.

„Smíš si nechat jedno děcko.“ Opakoval. „Druhé půjde pryč. Které si chceš nechat?“

„Chcete říct, že si musím sama zvolit?“

„Jseš Polka, nejsi židovka. Máš výsedu – máš volbu.“

Jakékoli uvažování jako by v ní ustrnulo, přestalo. Pak cítila, jak se pod ní podlomila kolena. „Já nemůžu volit! Já přece nemůžu volit!“ začala křičet. Dobře se pamatovala, jak se tehdy rozkřičela! Ani mučení andělé nekřičeli tak hlasitě do lomozu pekelných muk. „Ich kann nicht wählen!“ vykřikla.

Doktor si uvědomil, že výstup vzbuzuje nežádoucí pozornost. „Neřvi!“ poručil jí. „Dělej a řekni, jak ses rozhodla. Vyber jedno krucihiml, anebo tam pošlu obě. A dělej!“

 

Ukázka zachycuje zcela zásadní okamžik v díle, kdy se musí Sophie rozhodnout, které dítě obětuje a které přežije.

Cizojazyčné části („Bitte?“)

Expresivní výrazy (krucihiml – vulgarismus)

Zdrobnělina (medvídek)

Metonymie (tahle slova přenést přes srdce)

Přímá řeč, spisovný jazyk


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!