Sophiina Volba – William Styron

 

   Otázka: Sophiina Volba – William Styron

   Předmět: ČJL – rozbor knihy

   Zaslal(a): Martas

 

 

Literární druh – EPIKA

Hlavní znaky literárního druhu – VYPRAVUJE PŘÍBĚH ČI DĚJ, MÁ 2 SLOŽKY: VYPRAVĚČ A PROMLUVY JEDNOTLIVÝCH POSTAV

Upřesnit literární útvar – PRÓZA. PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN

 

Postavy

– STINGO dvaadvacetiletý mladík který se z jihu přestěhoval na rušný Manhattan. je to vypravěč příběhu. Sám autor který se vrací     do svých mladých let
– SOPHIE ZAWISTOVSKA kniha pojednává o jejich osudech
– NATHAN schizofrenik a závislý na drogách, i když se mu to  dařilo před SOPHIÍ krýt

 

Kompozice díla – CHRONOLOGICKY ale v SOPHIINO vyprávění v  RETROSPEKTIVĚ

Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásobu, obrazná pojmenování atd.
– Z VĚTŠÍ ČÁSTI JE DÍLO PSÁNO HOVOROVÝM JAZYKEM DO NĚHOŽ VSTUPUJÍ CIZÍ SLOVA, VULGARISMY, A BÁSNIČKY

 

Orientačně zasaď dílo do tvorby autora – 1979

Autora zasaď do kontextu literatury příslušného období – 1925 – 2006 PŘEDSTAVITEL JIŽANSKÉ PRÓZY. BOJOVAL V TICHOMOŘÍ 2. SV.

Posuď aktuálnost vyznění – UŽ NENÍ VÁLKA TAKŽE JE TO NEAKTUÁLNÍ

Identifikuj kulturní a historické souvislosti – TA TO KNIHA MÁ HISTORICKÉ SOUVISLOSTI S 2 SV. A S KONCENTRAČNÍM TÁBOREM OSVĚTIM

Popiš atmosféru textu a čím tě oslovil -JE TO DLOUHÁ KNIHA PRO ME NEBYLA MOC POUTAVÁ NEZAUJAL ME DEJ. JEDINÁ ČÁST KNIHY KTERÁ    ME ZAUJALA. BYLA TA KDE SOPHIE POPISUJE KONCENTRAČNÍ TÁBOR

 

Směr – POVÁLEČNÁ LITERATURA

Autor – WILLIAM STYRON – BOJOVAL V 2. SV. VÁLKY

Dílo – SOPHIINA VOLBA – PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN

Hlavní myšlenka – NACHÁZÍ SE ZDE FILOZOFICKÉ ÚVAHY O NACISMU, KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH A VAROVÁNÍ, ŽE PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST SOUVISÍ Z MINULOSTÍ, ŽE VELKÉ VINY A ZLOČINY   NELZE PROMLČET. ROMÁN ODHALUJE ZRŮDNOST FAŠISMU, JEHO NIČIVÝ VLIV NEJEN NA FYZICKÉ UTRPENÍ JEDINCE, ALE ZEJMÉNA NA DESTRUKCI LIDSKÉ PSYCHIKY.

Další autoři – JOSEPH HELLER – HLAVA XXII, DENÍK ANNY FRANKOVÉ


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!