Stařec a moře – rozbor knihy a čtenářský deník

Kniha: Stařec a moře

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Eva Stejskalová

Zasláno na Studijni-svet.cz   –   Více rozborů na Rozbor-dila.cz

 


Ernest Hemingway

Časové zařazení: (21. července 1899 – 2.července 1961)

Umělecký směr: realismus

 

Charakteristika období: E.Hemingway je čelním představitelem spisovatelů takzvané ztracené generace. Tito spisovatelé zažili první světovou válku a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech.
Vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti).

 

Nejznámější představitelé:

  • Erich Maria Remarque
  • Francis Scott Fitzgerald
  • John Steinbeck
  • William Faulkner

 

Život autora:

Ernest Hemingway byl americký spisovatel. Ernest Hemingway vyrůstal v rodině lékaře. Na jednu stranu hrál na violoncello a na druhou zase zbožňoval box, lov a obklopoval se vůbec věcmi, které strach jiným vyvolávali. Hrál na violoncello a přitom boxoval. Jako student psal do novin a publikoval články.
Poté jako většina mladíků té doby, chtěl do války, toužil bojovat za vlast. (Ne)naštětí, odjel do Itálie jen jako dobrovolník ambulantních sborů Červeného kříže. Zde byl těžce raněn.
Po válce pokračoval jako zahraniční zpravodaj. V době nástupu fašismu se stupňuje jeho humanistické cítění, které se v řadě jeho děl promítá. Hemingwaye poznamenala válka, snažil se skrze svá díla znatelně poukázat na problémy oné doby.
Poslední roky života strávil na Kubě. Někdy je jeho smrt vysvětlována jako nehoda při čistění hlavně, jeho přátelé se však shodli na tom, že pravděpodobně spáchal sebevraždu, neboť trpěl depresemi.

 

Autorova tvorba:

Zelené pahorky africké
Sbohem, armádo
Komu zvoní hrana

 

Člověk by měl vždy dělat vše, co je v jeho silách, aby dokázal to, co chce. I když se mu to nepovede, stejně bude spokojený s tím, že pro to udělal vše.

Rozbor díla:

Literární druh: epika

Literární žánr: novela (krátký příběh, ve kterém vystupuje málo postav, často se odehrává na stejném místě, má překvapivý konec)

 

Kompozice: Kompozice je chronologická, autor použil er – formu. V knize jsou často přítomné vnitřní monology rybáře a dialogy s rybou (oslovuje ji). Cílem rybáře je vyjet na moře, ulovit rybu, prodat a získat peníze, aby mohl žít. Autor píše metodou ledovce (při čtení se seznamujeme jen se základní informací a poté musíme číst mezi řádky). Starý rybář vyjíždí po 84 dnech.
Téma: schopnost člověka prokazovat svou sílu v extrémních podmínkách

Čas: 40. léta 20. století

 

Místo: Kuba (nedaleko města Havana)

Motiv: ryba (Marlin, mečoun), žraloci
Jazyk: Autor použil spisovný jazyk, španělské výrazy. V knize se neobjevuje tolik přímé řeči. Dále zde najdeme monology („Jen klid a sílu, dědku!“), oslovení (rybu oslovuje bratře), metafory, přirovnání (Musíš trpět jako muž nebo ryba.), přívlastky a frazémy. Celá kniha je doplněna podrobnými popisy místa, postav a lodi.
Název: Název je odvozen od hlavní postavy a místa konání.

 

Hlavní postavy:

Santiago je starý rybář, který je popsán podle skutečně žijící postavy. Je to
prostý, osamělý člověk, který nemá přátele. Jediným jeho přítelem je
chlapec Manolin, který si ho váží a každý den s ním vyjíždí na moře lovit
ryby, aby se něčemu přiučil. Okolní lidi Santiaga spíše litovali. 84 dní nic
neulovil, na hlavní cestu se vydává sám. Je chudý, žije ze dne na den. Ve spánku sní o Africe a přírodě, která jej uklidňuje a kam se rád vrací-jediná retrospektiva v ději.
Manolin –je poslušný chlapec, který Santiagovi připravil na hlavní cestu návnadu,ale nejel s ním. Má se starcem skoro rodinný vztah a obdivuje ho. Nosí starci jídlo a stará se o něj.

 

Obsah:

Metoda ledovce (čtení mezi řádky)
1. plán

Stařec je člověk, ryba představuje přírodu a žraloci představují zlo. Příroda a zlo vítězí nad člověkem. Stařec rybu neulovil ® špatný konec.
2. plán
Hledáme paralelu s Ježíšem, který byl ukřižován, a jeho tělo bylo zkrváceno. Santiago má také zkrvavená záda od lana ® srovnání s Ježíšem a nesení kříže. Mnoho lidí by se vzdalo, Santiago ne. Překonal utrpení.
3. plán
Santiago se snaží přemoci přírodu. Člověk se v krizových situacích dokáže rozhodnout správně. Santiago bojuje čestně, ale přírodu nepřekonal. Člověk není stvořen pro porážku, člověka je možno zničit, ale ne porazit.

 

Ukázka:

„Ptáci mají těžší život než my, až na dravce a na ty, co jsou statní a silní. Proč vlastně udělali tak útlé a něžné ptáčky, jako jsou tyhle mořské vlaštovky, když vřava oceánu dokáže být tak ukrutná? Spousta vod je laskavá a velice krásná. Ale dokáže být tak ukrutná a vymrštit se tak náhle, a takovíhle ptáčci, kteří se vznášejí, hrouží do vln a shánějí potravu s tím svým tenkým smutným pípáním, jsou pro ni příliš něžní.“


Další podobné články na webu:

error: Content is protected !!